פאנל מומחי ה-FDA יצביע מחדש בנוגע לאישור מתן מנת חיסון שלישית, זאת לאחר שפורסם כי החליט שלא להמליץ על מתן המנה השלישית לבני 16 ומעלה, בניגוד לציפיות. הפאנל יצביע מחדש לאחר שהתקבלו טענות רבות בנוגע לניסוח השאלה עליה הצביעו. השאלה המחודשת ככל הנראה תתמקד באוכלוסיות בסיכון.
(איתי גל)