ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אישרה פה אחד להעלות את התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות בשיעור של 2.45% לשנים 2020 ו-2021. ההחלטה תכלול העלאת שכר לנכה חסר פרנסה ונצרך, העלאת תגמולים למשפחות חיילים שנספו במערכה, מענק נישואין ליתום, מענק לימודים לצורך רכישת מקצוע, הקלות במוסדות להשכלה על תיכונית, מימון טיפולים רפואיים ועוד. חברת הכנסת רייטן מרום אמרה: "במאמץ משותף לכל הצדדים, הצלחנו לחלץ את הצווים והתקנות שאישורם התעכב. זאת בשורה חיובית לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות, אשר נתנו ברכתם להסדר שהושג".
(יואב זיתון)