הטלוויזיה הממלכתית בסוריה דיווחה שישראל תקפה בעיר חומס שבמרכז-מערב המדינה, ושמערכות ההגנה האווירית שלה הופעלו.
(ליעד אוסמו)