מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק שמבקשת להגביל את משך זמן החקירה המשטרתית וחקירת הפרקליטות. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אלי כהן ודודי אמסלם מהליכוד, ולמרות התנגדות הממשלה היא עברה במליאה, אחרי ש-20 חברי כנסת מהאופוזיציה הצביעו בעדה ו-19 חברי כנסת מהקואליציה התנגדו. בקואליציה טוענים שהאופוזיציה הפרה קיזוז. הצעת החוק מבקשת להגביל את משך זמן החקירה המשטרתית בהתחשב בחומרת העבירה הנחקרת, תוך מתן אפשרות להארכתה לתקופה קצובה מטעמים מיוחדים.
(מורן אזולאי)