מטופל שליווה את אמו למרפאת תל שבע שבדרום, יצא מחדר הרופא ודרש לקבל שירות בשעה שטיפלו במטופל אחר. המזכירה ניסתה להרגיעו והסבירה שתקבל אותו מיד כשתסיים, אך המלווה דרש להתקבל מיד והחל לקלל ולאיים כי יפגע בה. הוא השליך ניירות לעברה וכשהצוות נחלץ לעזרתה המשיך לקללם, גם בזמן שהעניקו טיפול לאמו. למרפאה הוזעקו קצין הביטחון ומשטרה, המלווה עזב את המרפאה אך המשטרה הצליחה לאתרו והוא נעצר.

(אילנה קוריאל)