ועדת האתיקה של מחוז ירושלים הגיעה להסדר טיעון עם אפי נוה, בעניין הרשעתו במרמה בגין כניסה ויציאה מישראל שלא כחוק. על-פי ההסדר נוה יודה ויושעה מעבודתו לחודשיים, ואף יחויב בתשלום קנס בסך 5,000 שקלים.