אלה הם זמני כניסת השבת, פרשת "ניצבים": ירושלים 18:21, תל אביב 18:42, חיפה 18:32, באר שבע 18:42.
זמני צאת השבת: ירושלים 19:38, תל אביב 19:40, חיפה 19:40, באר שבע 19:39.

(ynet)