כבר תקופה ארוכה מצטברות על שולחנותיהם של שרי הממשלה הנוכחית שאילתות שהגישו חברי הכנסת בשלל נושאים, ולמרות שהם מחויבים להשיב להן בתוך שלושה שבועות, התשובות ממאנות להגיע.
השבוע, ביוזמת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, פנה מזכיר הכנסת דן מרזוק למזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס וביקש ממנו לטפל בנושא. "על דעתו של יושב ראש הכנסת, אני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון", כתב מרזוק. "מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל מתקיימים במליאת הכנסת ובוועדות דיונים רבים שמטרתם פיקוח על עבודת הממשלה ופעילותם של המשרדים השונים נוכח אתגרי השעה. דיונים אלה מסייעים בהבנת הפערים והקשיים בנושאים רבים המטופלים על-ידי הממשלה ובמציאת הפתרונות הנדרשים. לצד זאת, הכנסת ממשיכה למלא את תפקידי הפיקוח גם בנושאים שוטפים שאינם קשורים בהכרח למלחמה".
מרזוק הוסיף ופירט: "כך למשל, אנו עדים לתופעה שבמסגרתה שרי הממשלה אינם משיבים על שאילתות של חברי הכנסת (במיוחד שאילתות ישירות) בפרק הזמן המתחייב בהתאם לתקנון הכנסת. מכתבי תזכורת שנשלחו לשרים הועילו במעט, אולם הנתונים מלמדים כי עדיין קיימות שאילתות רבות ששרי הממשלה לא השיבו עליהן למרות שהזמן להעברת התשובה חלף מזמן".
1 צפייה בגלריה
אמיר אוחנה
אמיר אוחנה
היו"ר אמיר אוחנה בפתיחת מושב הקיץ של הכנסת
(צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
למכתב צורפה טבלה לפי שם השר ומשרדו, שבה פורטו מספר השאילתות שלא נענו ובכמה זמן מתעכבות התשובות. בראש הרשימה נמצא שר הביטחון יואב גלנט, שלא השיב על-פי רישומי הכנסת ל-75 שאילתות שהוגשו, מתוכן 64 שאילתות שלא נענו מעל 50 ימים. מיד אחריו בטבלה שר החינוך יואב קיש עם 57 שאילתות שלא נענו ו-38 שאילתות שלא נענו מעל 50 ימים.
גם שרת התחבורה מירי רגב נמצאת בצמרת הרשימה עם 55 שאילתות שלא נענו ו-31 שאילתות שלא נענו יותר מ-50 ימים. אחריה נמצא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שעל שולחנו ממתינות 40 שאילתות שלא נענו, מתוכן 26 שאילתות שלא ניתן להן מענה יותר מ-50 יום.
עוד ציין מרזוק במכתבו כי "חלק ממשרדי הממשלה אינם מקפידים להעביר את התייחסותם למסקנות ועדות הכנסת בעקבות הצעות לסדר היום ודיונים מהירים. תקנון הכנסת מטיל חובה על השרים שאליהם נשלחות מסקנות מטעם ועדות הכנסת להודיע ליושב ראש הכנסת על כל פעולה שננקטה בעקבות המסקנות, וזאת בתוך שלושה חודשים מיום העברתן. על אף האמור, ישנם שרים שאינם מעבירים את התייחסותם כנדרש. גם בעניין זה נשלחו על-ידי מזכירות הכנסת מספר תזכורות למשרדי הממשלה.
"לכל אלה מתווספים מקרים שבהם נציגי הממשלה, אשר מוזמנים לישיבות הוועדות על מנת להציג את עמדת משרדם, אינם מגיעים לדיונים. מצב דברים זה מנוגד אף הוא להוראות התקנון ופוגע קשות בדיוני הוועדות וביכולתן לקבל ממשרדי הממשלה מידע חיוני".
את המכתב סיכם מזכיר הכנסת: "נבקשך להורות למשרדי הממשלה להעביר למזכירות הכנסת את כל התשובות לשאילתות ואת ההתייחסויות למסקנות הוועדות, שמועד העברתן חלף, ללא דיחוי ולא יאוחר מיום 23 ביוני 2024".