1 צפייה בגלריה
חילי טרופר
חילי טרופר
חילי טרופר
(חגי מיכאלי)
בשבוע הבא יתקיים מושב הפתיחה של הוועדה לבחינת מצבו של ספורט הנשים בישראל, אותה תוביל פולי בורנשטיין. האירוע יתקיים ברמת רחל והוועדה תגבש את מסקנותיה במגוון תחומים, בדגש על כדורגל נשים וכדורסל נשים, ותעביר את המלצותיה לשר התרבות והספורט חילי טרופר.
מדובר בוועדה גדולה שמורכבת מ-35 חברים שיפעלו תחתיה והם יעסקו בעיקר במצבן של הספורטאיות בענפי הכדורגל והכדורסל. הוועדה תתחלק לקבוצות עבודה, כאשר כל קבוצה תעסוק בנושא אחר, כמו תקצוב הענפים או היחס המקצועי. הוועדה תעבוד כחצי שנה ולאחר מכן תמסור את המלצותיה לממשלה.
הקמת הוועדה לספורט הנשים התעכבה במשך כמה חודשים, משום שמשרדו של טרופר בחר להעביר את המינויים של כל המשתתפים דרך ועדת גילאור, על מנת שהמלצותיה של הוועדה יחייבו את הממשלה. ראש המטה של השר, גיא גוטמן, כבר ביקש בדיוני תקציב המדינה אישור לתקציב מיוחד עבור יישום ההמלצות שיהיו.