1 צפייה בגלריה
שחקני בני יהודה
שחקני בני יהודה
שחקני בני יהודה
(מיכה בננו)
הצרות הכלכליות בבני יהודה מחריפות. היום (חמישי) שלח ארגון השחקנים מכתב התראה למועדון בו הוא דרש שהכתומים ישלמו את חובות על סך 541,957 שקלים, המורכבים מחובות של משכורות הבסיס מחודש מאי 2022, פרמיות, מענקים והפרשות פנסיה. במכתב איים הארגון כי "אם הקבוצה לא תפעל בהתאם, השחקנים יאלצו לממש את זכותם לפעול בהתאם לסעיף 10 לחוק חדלות הפירעון החדש, וכן לדרוש נאמן זמני לחברה".
בארגון השחקנים טענו כי שבעה שחקנים מבני יהודה פנו אליהם והבהירו כי הקבוצה חייבת להם כ-120,000 שקלים על חובות במשכורת הבסיס מחודש מאי 2022 וכ-328,000 שקלים בגין פרמיות ומענקים וכן למעלה מ-90,000 שקלים בגין ההפרשות לפנסיה. חובות אלו לא כוללים חובות נוספים שהקבוצה חייבת לשחקנים כדוגמת דמי הבראה, דמי חופשה, פיצוי פיטורין וזכויות נוספות, וכן חובות שכר, פרמיות, מענקים ופנסיה לשחקנים נוספים.
במכתב פורטו הסעיפים בחוקה והעונשים למעביד שלא מעביר את הסכומים הנדרשים לעובד, ובעקבות כך דרש ארגון השחקנים שבתוך 30 יום ישולמו כל החובות על סך של כ-541,000 שקלים, וכן את הפרשי אובדן הרווחים וריבית פיגורים של הקופות והקרנות. כאמור, אם הקבוצה לא תעמוד בחובותיה השחקנים ידרשו לממש את זכותם להפעלת חוק חדלות פרעון וידרשו שימונה נאמן זמני לקבוצה.