מינהלת הליגות העבירה היום (חמישי) לקבוצות הנחיות לקיום משחקים ללא קהל תחת מגבלות מגיפת הקורונה. ההנחיות נבנו על פי עקרונות שהעביר משרד הבריאות ואושרו על ידו. הנקודות העיקריות לפניכם.
ממונה קורונה: כל קבוצה תגדיר "ממונה קורונה" שיהיה אחראי על יישום ההנחיות.

אצטדיון בלומפילדאצטדיון בלומפילד
לא תותר כניסת אוהדים למשחקים
(צילום: עוז מועלם)

בדיקות: כל אדם שיכנס לתחומי האצטדיון יעבור בדיקת חום. ככל שחום הנבדק יעלה על 38 מעלות - הוא אינו יהיה רשאי להיכנס לאצטדיון.
שמירה על הנחיות משרד הבריאות: כל הנכנסים לשערי האצטדיון יהיו מחויבים לעמוד בכללי והנחיות משרד הבריאות כפי שיעודכנו מעת לעת - לרבות עטיית מסיכה ושמירה על כללי הריחוק החברתי (למעט שחקנים וצוות מקצועי שירשמו בטופס ושדרי המשחק בזמן השידור).

דוד פוקסמןדוד פוקסמן
השופטים יעברו בדיקות חום
(צילום: עוז מועלם)

כניסה לאצטדיון: כל הגורמים שיגיעו למשחקים יתאמו זאת מראש מול הקבוצה הביתית, בהתאם למגבלת הכמויות, בקרה בכניסה שתתבצע בשערים ייעודיים וכו'.
אזורי האצטדיון: האצטדיון חולק לארבעה מעגלים הכוללים את האזורים השונים ובין היתר, זירת המשחק, מתחם חדרי ההלבשה, האזור הסובב את זירת המשחק, יציעים, משרדים, אזורי תפעול ומתחמים חיצוניים. הוגדרו האוכלוסיות השונות היכולות להיכנס לכל אחד מהאזורים, כאשר כמות האנשים הוגבלה וצומצמה באופן שיאפשר את השתתפות בעלי התפקידים ההכרחיים לקיום וניהול המשחק.
ספסלי הקבוצות: ספסלי הקבוצות יעברו התאמות על מנת לאפשר שמירת מרחק בין השחקנים המחליפים והצוות המקצועי. מבנה הספסלים ישתנה בהתאמה למגבלות האצטדיון, כאשר בחלק מהאצטדיונים השחקנים המחליפים וחלק מהצוות המקצועי ישבו ביציע ובסמוך לירידה לזירת המגרש.

שיר צדק על הספסלשיר צדק על הספסל
ספסלי הקבוצות יעברו התאמות
(צילום: הרצל יוסף)

בדיקות רפואיות - קבוצות ושופטים: שחקני הקבוצות, אנשי הצוות והשופטים יעברו לפני כל משחק בדיקות חום, סטורציה ובמידת הצורך בדיקת רופא. השחקנים יחתמו על טופס הצהרה רפואית. נבדקים אשר לא יעמדו בדרישות הבדיקה (חום בטמפרטורה של 38 מעלות צלזיוס ומעלה, סטורציה מתחת ל-95 אחוז, אי עמידה בתנאי הצהרת הבריאות) לא יוכלו להיכנס/להישאר באצטדיון. הקבוצה הביתית תהיה אחראית לביצוע הבדיקות לשופטי המשחק.
שימוש במתחמי חדרי ההלבשה ובמלתחות: השימוש במתחם חדרי ההלבשה ובמלתחות יתאפשר טרם המשחק ובהפסקת המחצית למטרת התארגנות ותדרוכים. לאחר סיום המשחק - יתאפשר שימוש במקלחות במתווה של 50 אחוז תפוסה, כאשר בין כל שתי מקלחות בשימוש תהיה מקלחת ריקה שאינה בשימוש.
חיטוי המתחם: תהיה הקפדה על סביבה היגיינית של מתקני האצטדיון, לרבות חיטוי ביום המשחק וטרם כניסת הגורמים השונים לאצטדיון של מתחם חדרי ההלבשה (לרבות חדרי הקבוצות, שופטים, טיפולים, מאמנים, בדיקת חומרים אסורים), מנהרת השחקנים, ספסלי השחקנים והצוות וכדורי המשחק.

הפועל תל אביבהפועל תל אביב
יש איסור חיבוקים אחרי שער
(צילום: טל שחר)

לחיצות ידיים וטקסים: בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חל איסור על לחיצות ידיים. בהתאם לכך טקס הפתיחה המסורתי ישונה בהתאם ופעילויות נוספות כמו עליית שחקנים עם ילדים ובני נוער וטקסי הוקרה שונים הכוללים השתתפות של אורחים לא יתקיימו.
חגיגות שחקנים ובעלי תפקידים: בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מנהלי הקבוצות התבקשו להנחות את השחקנים ואת הצוות המקצועי כי לא יתחבקו לאחר כיבוש שערים, לאחר סיום המשחק ו/או בכל שלב אחר.