אפקט הקורונה: ברור לכול שהנפגעים העיקריים במהלך החודשים האחרונים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, הן חברות התעופה והתיירות. יחד עם זאת, ייתכן וחברות אלה יקבלו בשלב כזה או אחר פיצויים והחזרים מהמדינה או מחברות הביטוח, עבור אותם ההפסדים הכספיים שנגרמו להם כתוצאה מהמשבר.
ענף התעופה בדרך להתרסקות? ריאיון לאולפן עם מנכ"ל חברת ישראייר
(צילום: משי בן עמי, חגי דקל)

אולם, לצד חברות התעופה והתיירות ישנם אלפי נוסעים ישראלים המצויים בחוסר ודאות מוחלט, אשר נאלצו עקב נסיבות שלא בשליטתם לבטל את נסיעתם, ולשלם דמי ביטול של אלפי דולרים מבלי לקבל כל תמורה על כך.
כך למשל, ידידה דורון, פנסיונרית בת 65 מבת ים, רכשה בעלות של כ-$3,000 חבילה לטיול מאורגן לתאילנד יחד עם עוד 30 נוסעים, שהיה אמור לצאת במהלך חודש פברואר. בפועל, יצאו לאותו טיול כשישה נוסעים בלבד, והיתר נאלצו לבטל את הנסיעה בשל החשש מהידבקות בנגיף, מבלי שקיבלו עד היום כל החזר עבור אלפי הדולרים ששילמו.
6 צפייה בגלריה
 נתב"ג דל מאנשים בעקבות וירוס הקורונה
 נתב"ג דל מאנשים בעקבות וירוס הקורונה
נתב"ג דל מאנשים בעקבות וירוס הקורונה
ראשית, מומלץ לנוסעים לבחון את זכאותם לביטול העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן. במסגרת החוק, רשאים צרכנים שביצעו את העסקה באמצעות האינטרנט או בטלפון, להודיע על ביטול העסקה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, כנגד דמי ביטול של 5% משווי העסקה או 100 שקלים (על פי הנמוך מביניהם), ובלבד שנותרו עוד למעלה משבעה ימים עד לנסיעה.
6 צפייה בגלריה
דידה דורון מבת ים: תקבל $3,000 חזרה?
דידה דורון מבת ים: תקבל $3,000 חזרה?
ידידה דורון מבת ים: תקבל $3,000 בחזרה?
כמובן שזכות זו פחות רלוונטית בעקבות משבר הקורונה, שכן ספק אם קיימים נוסעים שהזמינו בשבועיים האחרונים כרטיסי טיסה או חופשות. יחד עם זאת, חשוב לדעת שקיים בחוק הגנת הצרכן זכות מיוחדת עבור אזרחים ותיקים (שגילם מוגדר בחוק הגנת הצרכן כבני 65 ומעלה), עולים חדשים (מי שטרם חלפו חמש שנים מהיום שבו ניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה), וכן עבור אנשים עם מוגבלויות - המאפשרת לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ההזמנה (לעומת 14 יום עבור יתר הצרכנים).
6 צפייה בגלריה
נתב"ג
נתב"ג
מבטלים את הטיסות - אבל מה עם ההחזרים? נתב"ג ריק מאנשים
(צילום: AP)
יש לציין עוד כי זכות ביטול העסקה עבור אזרח ותיק, רלוונטית גם עבור עסקאות מכר שבוצעו מרחוק. כלומר, עבור כאלה שנחתמו בעקבות שיווק של החברה וללא נוכחות פיזית של מי מהצדדים, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין הלקוחות לנציגי החברה (לרבות התכתבויות באמצעות האימייל). כמו גם, עבור עסקאות רוכלות בהן נציג החברה הגיע פיזית אל הלקוחות (לדוגמא, במקרה בו נציג החברה הגיע לקבוצה מרוכזת כדי להציע טיול מאורגן).
על מנת לממש זכות זו, על הנוסעים לשלוח לחברה הודעה בכתב על ביטול העסקה, ובה לציין במפורש כי הם אזרחים ותיקים. להודעה, רצוי גם לצרף תעודה המעידה על גילם (תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק).
ביטלו את הטיסה רגע לפני העלייה למטוס
(צילום: חגי דקל)

במסגרת חוק הגנת הצרכן, ישנן הוראות מיוחדות עבור ביטול עסקה למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל, המאפשרות לסוכנויות ולחברות התיירות להחיל על עסקה מסוימת מדיניות ביטול של ספקים מחו"ל, ובלבד שכל השירותים הכלולים בחבילה מסופקים מחוץ לישראל ובאמצעות ספקים מחו"ל.
אולם, יש לשים לב כי הוראות אלה ייכנסו לתוקף רק אם החברה דרכה נרכשה החבילה פנתה אליכם לפני שביצעתם את ההזמנה, ואפשרה לכם לבחור בין זכות הביטול הקיימת בחוק הגנת הצרכן לבין מדיניות הביטול של הספק בחו"ל.
6 צפייה בגלריה
 נתב"ג ריק מאנשים בעקבות וירוס הקורונה
 נתב"ג ריק מאנשים בעקבות וירוס הקורונה
נתב"ג
(צילום: יאיר שגיא)
במקרים כאלה, מחויבות חברות התעופה להשיב לנוסעים את מלוא התמורה שהם שילמו עבור כרטיסי הטיסה. בנוסף, ככל והטיסה בוטלה בעת שהנכם שוהים בחו"ל, וכתוצאה מכך נאלצתם לממן עלויות של מלון או כרטיסים לטיסה חלופית - תהיו זכאים לקבלת החזר.
מלבד החזרים אלה, לא תהיו זכאים לקבל פיצוי בגין ביטול הטיסה ככל והטיסה בוטלה בשל נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, שכן חברות התעופה פטורות מלשלם פיצוי כאשר ביטול הטיסה נבע בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתן.
6 צפייה בגלריה
ונציה איטליה ריקה מתיירים
ונציה איטליה ריקה מתיירים
נוסעים שביטלו את טיסתם לאיטליה - קיבלו את כספם בחזרה. ונציה
(צילום: רויטרס)
עיקר הבעיה במקרים של ביטול טיסה על-ידי חברות התעופה, הם ההפסדים שנאלצו הנוסעים לספוג עבור כל ההוצאות ששילמו - למעט הטיסה - בהם תשלום עבור המלון, עבור כרטיסים לאירועים ולסיורים ועוד. חברות התעופה אינן מחויבות להשיב לנוסעים תשלום עבור הפסדים אלה, ולכן אותם נוסעים כפופים למדיניות הביטול ולשיקול הדעת של הספקים בחו"ל. מדובר במצב מורכב, שכן לא ניתן לנקוט בהליכים משפטיים כנגד גורמים זרים בישראל.
הדרך היחידה בה ייתכן שהנוסעים יהיו זכאים לקבלת החזר עבור עלויות אלה, היא באמצעות חברות הביטוח, תלוי כמובן בפוליסה הפרטנית שנרכשה על-ידם.
המצב שנוצר כיום עבור הנוסעים בישראל הוא מצב נדיר וחריג, וכפועל יוצא מכך כרוך בחוסר ודאות רבה ויוצר, מטבע הדברים, מחלוקות רבות שככל הנראה יגיעו בשלב כזה או אחר לבתי המשפט. עם זאת, ישנם מספר מצבים ביניהם ניתן להבדיל, נכון למועד זה: מצב אחד מתייחס למדינות שאליהן הוצאה אזהרת מסע רשמית על ידי משרד הבריאות הישראלי. המצב השני מתייחס למדינות שלגביהן לא הוצאה אזהרת מסע פורמלית, אלא המלצה לשקול את נחיצות הנסיעה, והמצב שלישי הוא הצורך בשהייה בבידוד.
במצב בו קיימת אזהרת מסע ליעד מסוים כגון איטליה וסין - כלומר, הודעה בה צוין במפורש כי יש להימנע מנסיעה לאותו יעד - זכאים הנוסעים לקבל את כספם חזרה. זאת, מאחר ואזהרת מסע זו מהווה סיכול חוזה ובאופן שלא ניתן להוציא לפועל את החוזה שנחתם.
קורונה בישראל
ביחס ליעדים שלא הוצאה כלפיהם אזהרת מסע רשמית, אלה הודעה ובה הומלץ לשקול את נחיצות הנסיעה, מבלי שציינה באופן חד משמעי אם כן או לא ניתן לנסוע לאותו יעד - קיימת מחלוקת אם הנוסעים זכאים לקבל חזרה את כספם, או שהם כפופים לתנאים ולמדיניות של חברות התעופה והתיירות. עם זאת, גם בנוגע ליעדים אלה ניתן, לעניות דעתי, לטעון כי מדובר בסיכול חוזה שלא בשליטת הנוסעים, שכן לא ניתן לצפות מהנוסעים שיטוסו למקום עם חשש להידבקות בנגיף, כמו גם לצפות מהם לשהות במטוס סגור במשך שעות רבות.
נכון למועד זה, המצב הבעייתי ביותר מבחינת הנוסעים הישראליים, הוא זה שנוצר על רקע ההנחיות החדשות שנמסרו אמש על ידי משרד הבריאות, הדורשות מכל נוסע שישוב לישראל לשהות בבידוד במשך שבועיים.
6 צפייה בגלריה
נתב"ג
נתב"ג
חוק הגנת הצרכן יסייע? נתב"ג
(צילום: רויטרס)
לעניות דעתי, גם במצב זה ניתן לטעון שהנוסעים רשאים לבטל את נסיעתם ולקבל את כספם בחזרה, או לפחות לאפשר להם לשנות את מועד הטיסה למועד בו יהיה אפשרי לטוס. ויש לכך כמה סיבות: נוסעים ששבו מחו"ל ואמורים לטוס שוב בשבועיים הקרובים - לא יוכלו להגיע לטיסתם עקב הצורך בשהייה בבידוד, ונוסעים שישובו לישראל - יידרשו לשהות בבידוד במשך שבועיים ולא לעבוד, בעוד שגם במהלך נסיעתם קיים חשש לגיטימי, הן בטיסה עצמה והן בחו"ל, מפני הידבקות מהנגיף.
לכן, גם במקרה זה ניתן לטעמי לטעון כי מדובר בסיכול חוזה שנגרם בשל נסיבות שלא היו בשליטת הנוסעים, אלא בשל נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות.
(צילום: עידו ארז, חגי דקל)

אם למרות הכול לא הסכימו להשיב לכם את כספכם, האפשרויות העומדות בפניכם הן לנסות ולהשיב את הכספים מחברת הביטוח, זאת בהנחה ורכשתם ביטוח מתאים שאינו מחריג את נגיף הקורונה - כגון ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה שהיא או ביטוח הכולל ביטול נסיעה בשל מגיפות. אפשרות נוספת היא לנקוט בהליך משפטי. אם בחרתם באפשרות האחרונה, קחו בחשבון שתוצאותיו של הליך זה אינן וודאיות בשלב זה, במיוחד לאור העובדה שטרם נדונו תביעות בנושא.
אהוד פאי הוא עו"ד העוסק בדיני תעופה ודיני תיירות. אין באמור במאמר זה, כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.