לידיעת עשרות אלפי נהגים חייבים: בעקבות משבר הקורונה אישרה הכנסת להקפיא הגבלת רישיונות נהיגה בהוצאה לפועל למשך שישה חודשים. המליאה אישרה הוראת שעה לפיה במשך חצי שנה לא יוטלו הגבלות חדשות על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה. הגבלות שהוטלו לפני תחילתו של חוק זה ולא נכנסו לתוקף - בטלות מעתה. הזוכה (הגורם לו בעל הרישיון חייב כספים-ל.ד) יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה להטלת ההגבלה על הרישיון של בעל החוב עם תום תקופת תוקפו של החוק. עוד נקבע כי ההגבלה תוקפא עד ל-27 בפברואר 2021.
1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
ח"כ חמד עמאר אמר ליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, יעקב אשר כי "יש הרבה הורים שרוצים להסיע ילדים לבתי ספר ואנחנו, כמחוקקים, לא רוצים שייסעו בתחבורה הציבורי. נוכל להחזיר הרבה אנשים למעגל העבודה במצב הנוכחי, כי יש הרבה אנשים שהעבודה שלהם היא נהיגה, והרישיון בשבילם הוא הפרנסה. אם הם יחזרו לעבוד עכשיו, בששת החודשים האלה וינצלו אותם, הם יוכלו להחזיר את החובות שלהם ולעשות הסדר תשלומים. אנחנו נותנים כאן פתרון לכ-198 אלף פסולי נהיגה".
ח"כ שלמה קרעי אמר אתמול בדיון כי "הצעת החוק שעומדת לפנינו חשובה מאין כמותה; היא בשורה גדולה - בפרט לחייבים מהפריפריה. החוק הזה שנאשר אותו תיכף בקריאה שנייה ושלישית, הוא חוק חשוב מאין כמותו. נכון, לא הצלחנו לטפל בכל אותם 200,000 שלולי רישיון בהוצאה לפועל. יש עדיין כ-13,000 איש שעדיין יצטרכו לבוא לרשם ולקבל את הסרת המגבלה מכיוון שכבר פג תוקף הרישיון שלהם".
בדברי ההסבר להצעת החוק שהינה מיזוג של הצעה ממשלתית וחמש הצעות פרטיות שהגישו חברי הכנסת, נאמר כי מדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, נקטו צעדים מרחיקי לכת כדי לצמצם את התפשטות מחלת הקורונה, ובין היתר, במטרה לשמור על ריחוק חברתי, הוטלו בחודשים האחרונים גם מגבלות שונות על שירותי התחבורה ציבורית ועל הנוסעים בה, החל מהגבלת מספר הנוסעים באמצעי התחבורה השונים, דרך צמצום שעות הפעילות, ועד השבתה כללית של שירותי התחבורה הציבורית לפרקי זמן מוגדרים.
הגבלות אלה, מטבע הדברים, מצמצמות באופן ממשי את יכולתם של אנשים להתנייד ממקום למקום, ועקב כך פוגעות ביכולתם של אנשים להגיע למקומות עבודתם ולצרוך שירותים חיוניים. הקלה על החייבים בהוצאה לפועל להתנייד בתקופה זו תסייע לשמירה על בריאות החייבים והציבור ותעניק לחייבים גמישות גדולה יותר במציאת תעסוקה. יודגש, כי תיקון החוק לא יחול על כל אלה שתוקף רישיונם פג והם נדרשים לחדשו.
יובהר, כי מכיוון שקיימת אי ודאות לגבי אופן ההתפתחות של נגיף הקורונה וההגבלות שיידרשו לצורך ההתמודדות עמו, הוסמך שר המשפטים להאריך בצו, באישור וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, את תקופת תוקפו של החוק המוצע בתקופה נוספת עד ל-30 ביוני 2021, ובלבד שבעת ההארכה חל מצב החירום כתוצאה מנגיף הקורונה.