משרד התחבורה הישראלי שגובה את אחת מאגרות הרישוי הגבוהות בעולם, מגלה פחות נחישות כאשר הוא חייב כסף. למשל במקרה בו רכב הושבת בתאונת דרכים והנהג זכאי להחזר על תקופת אגרת הרישוי שלא נוצלה. ההחזר אינו אוטומטי וישולם רק אם בעל הרכב הגיש למשרד הרישוי בקשה לקבלו. לפי נתונים שנחשפו לבקשת התנועה לחופש המידע ו-ynet, בחמש השנים האחרונות הצטברו כך בקופת המשרד 73,746,802 שקל ששייכים לבעלי הרכבים.
1 צפייה בגלריה
(צילום: רועי צוקרמן)
כתוצאה מכך שהמשרד אינו מיידע ביוזמתו את בעלי הרכב על ההחזר המגיע להם, רק 45% מהם קיבלו בחמש השנים האחרונות את ההחזר. הסכום הממוצע: 732 שקל. יודגש כי למשרד יש מידע מלא על כל רכב שיורד מהכביש לאחר תאונה, משום ששמאי הרכב מחויבים לדווח לו על כך.
במשרד מכירים היטב את הבעיה, אולם החלו ליידע נהגים על החוב רק בהתערבות בית המשפט. ב-1998 למשל נקבע כי נהגים שרכבם נגנב יקבלו הודעה על יתרת אגרת הרישוי שעומדת לזכותם, וגם זאת, רק כשפשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד המשרד בנושא. אולם גם אז חויבו הנהגים להגיש בקשה והזיכוי אינו אוטומטי.
בחמש השנים האחרונות הוכרזו 183,932 כלי רכב כ"אובדן גמור" אחרי תאונה, מהם 40,271 ב-2021 לבדה. אולם רק 83,154 מבעלי הרכב הגישו בקשה לקבל את הכסף, 11,814 מהם בשנה החולפת. יצוין כי התקנות מאפשרות לקבל החזר רק עד שלוש שנים לאחור, כך שנהג שרכבו הורד מהכביש לפני אמצע 2018, לא זכאי לקבל את הכסף שמשרד התחבורה לא טרח לעדכנו שהוא חייב לו. ועדיין ישנם כ-72 אלף איש שרכבם הורד מהכביש בשלוש השנים האחרונות, ויכולים לקבל החזר אך טרם ביקשו.
בקשת המידע הוגשה על ידי הסטודנטית עדן קליין מהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל. עו"ד אור סדן מהתנועה לחופש המידע והקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל, מסר כי "מעת שרכב מורד מהכביש, זכאי בעל הרכב לקבל את החלק היחסי של האגרה השנתית בחזרה. העובדה שהנתונים מעידים על כך שישנו פער בין כמות הרכבים שמורדים מהכביש בכל שנה לבין מספר הבקשות להחזר שמוגשות למשרד התחבורה, מעידה על כך שישנם רבים שלא מממשים את זכותם לקבלת ההחזר הכספי. נראה שמשרד התחבורה לא עושה די על מנת ליידע את בעלי הרכבים הללו על זכות זו. ואם ממילא הרכב מורד מהכביש, נשאלת השאלה מדוע לא מדובר בהליך החזר אוטומטי".
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "המשרד מיידע כל בעל רכב, שרכבו הוכרז כ"אובדן גמור", על זכאותו לקבל החזר יחסי של אגרת הרישוי. ההודעה נשלחת בדואר לכתובתו של בעל הרכב. כמו כן, בטופס חידוש רישיון רכב, מצוין מפורשות כי רכב שהוכרז כ"אובדן גמור" מזכה את בעליו להחזר יחסי של אגרת הרישוי. בעת ביטול הרכב במשרד הרישוי, בעל הרכב ממלא טופס להחזר כספים וההחזר מועבר לחשבונו באופן מיידי. כל המידע על החזר האגרות מפורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ובמוקד הטלפוני ("רישוי-קול").
במקביל, יבחן המשרד אפשרות ליידע את הזכאים להחזר אגרות, גם באמצעים אלקטרוניים, כדוגמת דואר אלקטרוני או הודעות sms, דבר המחייב שינוי חקיקה ראשית. לפי תקנות התעבורה, הזכאות להחזר מותנית בהגשת בקשה לקבלתו לכל המאוחר שלוש שנים לאחר האירוע".