בירוקרטיה בשיאה: עשרות אלפי ישראלים שהזמינו, שילמו ורכשו מכונית חדשה ואמורים היו לקבלה בימים הראשונים של חודש ינואר, יאלצו להמשיך ולהמתין לה עד לשבוע הבא. הסיבה: משרדי התחבורה והאוצר טרם העבירו את צו אגרות הרישוי המעודכן לאישור ועדת הכספים. וללא צו מאושר, לא ניתן לשלם את האגרה עבור רכב חדש. לכן גם לא ניתן להנפיק לו רשיון רכב שיאפשר להעלותו לכביש.
זה המקום להזכיר כי תוקף מחירי אגרות הרישוי פג בסוף דצמבר. אגרת הרישוי מחושבת לפי מחיר הרכב החדש, בחלוקה לשבע קבוצות רישוי, כאשר אגרות הרישוי בישראל הן מהגבוהות בעולם. כך למשל, מכונית שמחירה עד 101 אלף שקל, בעיקר מכוניות מיני, מחויבת באגרה בשווי 1,226 שקל לשנה. מכונית שמחירה 101,001 שקל עד 122 אלף שקל, בעיקר מכוניות סופר-מיני, מחויבת ב-1,520 שקל.
מכונית שמחירה 122,001 עד 144 אלף שקל תשלם 1,081 שקל, ומכונית שעולה 144,001 עד 162 אלף שקל תחויב ב-2,121 שקל. וכך הלאה, עד הקבוצה השביעית והאחרונה, מכוניות שמחירן 299,001 שקל ומעלה מחויבות ב-4,719 שקל בשנה.
הסיבה לכך שמשרדי התחבורה והאוצר לא הגיעו להסכמות על מחירי האגרות החדשים היא שבמשרדו של השר ליברמן חששו כי עדכון האגרות יביא לכך שיהיו דגמים שירדו קבוצה בשווי האגרה, וההכנסות המדינה ייפגעו.
אלא שלמרות שמועד פקיעת תוקף האגרות היה ידוע לשני המשרדים, הדיונים התעכבו ורק בימים האחרונים, ולאחר שאלפי ישראלים לא קיבלו את אכבם המובטח, הגיעו שני הצדדים להסכמות על ייקור חלק מהאגרות. האם זה סוף הסיפור? עדיין לא, שכן גם לאחר ההסכמות טרם הועבר המסמך החתום בידי שרי התחבורה והאוצר לאישור וועדת הכספים, שרק לאחריו יקבל תוקף.