כמעט כל מכונית חמישית שנמכרה באירופה במהלך הרבעון השלישי של 2021 הייתה חשמלית או היברידית-נטענת, כך עולה מנתוני איגוד יצרני הרכב האירופאיים הגדולים שהתפרסמו באוטומטיב ניוז. נתוני מכירת מכוניות חשמליות בלבד זינקו בלא פחות מ-57%, בעוד שמכוניות היברידיות-נטענות הציגו גידול של 43% - 212 ו-197 אלף מכוניות בהתאמה.
מספרים מרשימים, אך יש לזכור כי במהלך 2020 נרשם גידול של כ-300% אחוזים במכירות רכב "מחושמל". כל זאת על רקע האטה מתמשכת במכירת רכב עם מנוע בעירה פנימית - דיזל או בנזין - בלבד ומחסור חמור ברכיבים קריטיים שפגע בכל התעשייה באורח קשה.
מכוניות בנזין - התופסות עדיין 40% מכלל מכירות רכב חדש באירופה - רשמו צניחה של 35%, מכוניות דיזל צללו בלא פחות מ-50% עד לנתח שוק של 18% בלבד. זאת לעומת 50% מכלל המכירות לפני עשור.
יש להזכיר כי לצד האטה כללית ברכישת רכב חדש באירופה, מכוניות "ירוקות" עם הנעה חשמלית בלבד או היברידיות-נטענות זוכות באירופה לעידוד מסיבי מצד הרשויות. החל בתכניות גריטה מקיפות, דרך הטבות מס ועד סיוע בשימוש נוח - מחניה בערים בחינם, שימוש בנת"צים, הנחות באגרות ועוד.
במדינות אירופאיות שונות הוחלט בשנה האחרונה לקצץ בחלק מההטבות, בעיקר הפיננסיות-ישירות שבהן, אך לצד זאת שוקלים בשוק האירופאי לאסור לחלוטין מכירת רכב עם מנועי בעירה פנימית החל מ-2035. זאת כחלק מהניסיון להקטין משמעותית את פליטת המזהמים מתחבורה.