"אני מתכוון להמשיך לפעול ככל שביכולתי כדי לשרת את הציבור ואת הדירקטוריון בראשותך, בנאמנות במקצועיות ובשקיפות", כך כתב מיכה מייקסנר, מנכ"ל רכבת ישראל, ליו"ר הרכבת משה שמעוני, המוביל מטעם שרת התחבורה מירי רגב מהלך להדחתו בגלל סירובו לאפשר מינויים פוליטיים בחברה.
1 צפייה בגלריה
קרונות הרכבת נמוכים: חילופי ההאשמות צפויים
קרונות הרכבת נמוכים: חילופי ההאשמות צפויים
קרונות הרכבת נמוכים: חילופי ההאשמות צפויים
מייקסנר, שנחשב למנכ"ל מוצלח ולא מזוהה פוליטית, השיב על מכתבו של שמעוני משבוע שעבר, שבו ננזף על אי דיווח בעיית חוסר ההתאמה בין קרונועי סימנס החדשים למרבית רציפי הרכבת בישראל. כפי שנחשף ב-ynet, רכבת ישראל רכשה קרונות הנמוכים ב-20 ס"מ ממרבית הרציפים בתחנות ומנסה כעת למצוא פתרון לבעיה.
"מדובר בעניין בעל השלכות נרחבות, לא רק כלכליות, שאליו אני והדירקטוריון לא היינו מודעים", כך כתב שמעוני למייקסנר, והאשים אותו כי אינו פועל בשיתוף פעולה עם הדירקטוריון. המנכ"ל בתגובה הזכיר כי כבר הציג בפניו את הנושא, וכי הרכישה אושרה למרות המידע שהיה בידי הדירקטוריון ומשרד התחבורה עוד ב-2016. שמעוני מונה ליו"ר הרכבת לפני חמישה חודשים ביוזמת רגב, לאחר ששימש בעבר כמנכ"ל משרד הדתות ומזוהה פוליטית עם ש"ס.
"קיבלתי בהפתעה את מכתבך, במיוחד מכיוון שנשלח לאחר שהשתתפת יחד איתי בישיבה ראשונית שבה הצגתי את כל העניין, והובהר שלא מדובר באירוע מיוחד אלא בנושא מקצועי תפעולי, אחד מני רבים ברכבת", פותח מנכ"ל הרכבת את מכתבו.
"בהתייחס למכתבך, ולטענות בעניין הבאת הנושא לידיעת הדירקטוריון, אדגיש שוב שמדובר ברכש קרונועים שבוצע בשנת 2016 על בסיס מפרט שאושר על-ידי משרד התחבורה, והזמנה שיצאה לאחר בדיקה ואישור של חברת הבקרה ושל כל נציגי הממשלה ודירקטוריון הרכבת. אז גם נדון עניין הפרשי הגבהים בין רצפת הקרון לרציף, ואושר גם הוא".
לדברי מייקסנר, שמונה לתפקיד שלוש שנים לאחר ההחלטה על רכש הקרונות, "קרונועי הסימנס הגיעו כפי שהוזמנו ובהתאם לתקינה האירופית. הרציפים קיימים מקדמת דנא וסוגיית הפרשי הגובה בין רצפת הקרון לרציף, הגם שהיא סוגיה חשובה, הייתה ידועה בעבר, נדונה ואושרה בכל הדרגים, בחברה ובדירקטוריון. למעשה, אין כל חדש אל מול מה שנדון והוחלט בעבר.
"יחד עם זאת, כשהשתתפתי בנסיעות מבחן החלטתי, מתוך תחושת אחריות וכפי שאני עושה במקרים שונים רבים, שלא לקבל את הנושא כמובן מאליו. החלטתי לבצע בחינה למשמעות המדרגה ובדיקת אפשרות להקטין את גובהה על מנת לשפר את רמת השירות לנוסע. בדיקה שטרם הסתיימה.
"במסגרת הבדיקה התקיימו דיונים של צוותים מקצועיים של הרכבת ומשרד התחבורה בנושא, כפי שאנו עושים במשותף בנושאים רבים. מדובר בבדיקה מקצועית מטעמי מהסוג שאני מבצע חדשות לבקרים, ולא חשבתי שהיא דורשת עדכון כלשהו כל עוד היא לא מצביעה על ממצא חריג. מובן שאם הייתה מסתיימת הבדיקה והייתי מגלה ממצא חריג או בעל השלכות חמורות מבחינה כלכלית או תפעולית ולא מדווח, היה מקום לטענות מהסוג שאתה מפנה אליי. במקרה הנוכחי, אין מקום לטענות מסוג זה".
עוד כתב מייקסנר, "לדאבוני, וכמו שהתברר בפגישה במשרד התחבורה, ככל הנראה לא נמסרו למנכ"ל משרד התחבורה כל הנתונים לפני ששלח את מכתבו אליך ואליי. הדבר מצער אותי במיוחד גם לאור הנזק שנגרם כתוצאה מכך לחברה, שנאלצה לדווח על מכתב זה לבורסה. לא בגלל חומרת הממצא, אלא רק משום שמונתה ועדת בדיקה על ידי הרגולטור, אף אם מינויה לא נחוץ כלל, כפי שכבר ברור לכל הנוגעים בדבר.
"אני רוחש כבוד רב ומייחס חשיבות רבה לדירקטוריון. אני מגיע לכל הישיבות, מטפל באופן הדוק במטלות הדירקטוריון, מדווח באופן סדור בכל הוועדות ומכין חומרים מקיפים, כולל מצגות ומסמכים מפורטים ככל שאני נדרש והרבה גם ביוזמתי. בנוסף, אני מעדכן אותך בכל נושא לא שגרתי שקיים ומשפיע באופן חריג על פעולת החברה, ראה דיווחיי אליך בעניין האירוע במירון ואף ההזמנה להיות שותף בזמן אמת להערכות המצב וניהול האירוע, הפגנות מול המסילות דוגמת ניצנים, התאבדויות ואירועים חריגים רבים שנכון שתהיה מעודכן או שתוכל להביע את עמדתך ורצונך בנוגע אליהם. בכל מקרה, אני מאמין שנדרשת הסדרה מדוקדקת יותר של מערכת היחסים בין הדירקטוריון להנהלה, כפי שסוכם שנעשה בפגישה שנערכה ברשות החברות. נכון שנעשה זאת בהקדם".
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי "השרה רגב מקדישה את כל זמנה בעשייה לקידום טובת האינטרס הציבורי בהשקעה בתשתיות, ובכלל תחומי התחבורה. פעילות הדירקטוריון נטולת מעורבות של לשכת השרה, וכל ניסיון לשייך לה עשייה כנטען מטעה ושגוי וחוטא לאמת".