חברות הביטוח יחויבו לממן כיול של מערכות בטיחות, כמו מובילאיי או מובאון, לאחר התקנה מחודשת בעקבות החלפת שמשה קדמית או פגוש להם מחוברים אמצעי הניטור של מערכות ההתרעה. עד היום ניצלו החברות פירצה בתקנות, שכן החלפות שמשות מבוצעות כיום בצורה שאינה כפופות לתקנות החלות על פוליסות ביטוח ומחייבות את החברות לפעול תחת העיקרון של החזרת מצב הרכב לקדמותו כפי שהיה לפני התיקון.
בימים הקרובים יפרסם הממונה חוזר שייקבע כי מוצר ביטוחי יוכל להימכר רק כחלק מפוליסת הביטוח. לענף יינתנו 30 ימים להערות, ואז יתפרסם נוסח סופי שייכנס לתוקף במחצית השנייה של 2022, לאחר מתן תקופת התארגנות. החוזר גם אמור לפתור את התופעה של התקנת שמשות חליפיות באיכות נמוכה, שאינן מאפשרות פעולה יעילה של מצלמת ניטור הדרך לפנים, האחראית על התרעה בפני התנגשות.
הפעולה של הממונה על הביטוח אמורה לסגור את הפרצה שנחשפה ב"ידיעות אחרונות" וב-ynet באוגוסט 2020. כאשר מתקינים את המצלמה לאחר החלפת שמשה קובעות הוראות היצרן שיש צורך לכייל אותה מחדש, על מנת להבטיח את דיוק המדידה באמצעות ציוד ייעודי. ללא הבדיקה אין ודאות שהמערכת תקינה, היא עלולה לספק התרעות שווא מצד אחד או לא לזהות מצבי חירום מצד שני. כל סטייה של מעלה בהתקנת השמשה יכולה להשפיע על פעולת המערכת וטווח הכיסוי שלה, מבלי שתורגש בידי הנהג.
נזכיר כי שבועיים לאחר החשיפה פרסם משה קירמאיר, מנהל אגף הרישוי והפיקוח במשרד, נוהל חדש שקבע כי "כל החלפת שמשת רכב קדמית ברכבים הרלוונטיים מחייבת כיול לפי הוראות יצרן הרכב ו/או יצרן המערכת". אולם אחרי שלושה חודשים פרסם קירמאיר נוהל מרוכך, שקבע שכיול יתבצע רק אם בדיקת המערכת העלתה שיש בו צורך, מה שכאמור סותר את הוראות היצרנים, ושיחרר את חברות הביטוח, או חברות הליסינג שמחזיקות ציי רכב ללא ביטוח מקיף, מכיול המערכות. זגגי רכב שניסו להילחם למען הכיול אוימו בכך שחברות הביטוח והליסינג יפסיקו לעבוד עימם.
בעקבות פנייתנו פרסם קירמאיר בחודש שעבר עדכון נוסף לחוזר, שניסה ללכת בין הטיפות, ובו הוסיף כי המערכות אמורות להיות מכוילות לפי הוראות היצרנים וכי הבדיקה אמורה להבטיח שהמערכות אכן מכוילות. עם זאת לא חזר בו קירמאיר שוב על ההוראה הפשוטה לחייב את העוסקים בדבר לכייל את המערכות, מה שאמורה להבטיח ההוראה החדשה של הממונה על הביטוח.