מסמך של חברת הפינטק "פייר" המסכם את נתוני בנק ישראל לשנת 2023 על פיקדונות בבנקים וקרנות כספיות, מבהיר כי השוואה בין שני אפיקי החיסכון מראה כי על אף שמעל 90% מהציבור בוחר בפיקדונות, הקרנות הכספיות הציגו תשואה גבוהה יותר באופן עקבי, לעיתים אף פי 2, עם נזילות יומיומית וסולידיות זהה.
הדוח קובע כי הישראלים מעדיפים פיקדונות בנזילות גבוהה: 36% מהכסף שנכנס השנה לפיקדונות הושקע לתקופה של עד חודש.
עוד מתברר כי הקרנות הכספיות, בנזילות יומיומית, ניצחו בתשואה גם של פיקדונות שנעולים לשנה, וגם של פיקדונות בריבית משתנה (פריים) לחוסכים שצפו את עליית הריבית.
בסך הכל הישראלים הזרימו 588 מיליארד שקל לפיקדונות ולקרנות כספיות בשנה החולפת. 36% מהכסף שזרם לפיקדונות היה לתקופה של עד חודש. בכך הציבור סגר סכום גדול פי 4 בפיקדונות קצרי טווח מאשר בקרנות כספיות. כפי שמתברר, הציבור הרוויח על חסכונותיו בפיקדונות קצרי טווח כ־361 מיליון שקל.
אלעד שפר, מנכ"ל "פייר", אמר אתמול כי, "כיום הקרנות הכספיות מוכרות ונגישות יותר לציבור, שחלקו נחשף אליהן לראשונה בזכות עליית הריבית ושיפור בערוצי ההפצה, ועל כן אין זה מפתיע שהשקעות הציבור בהן מעל הכפילו את עצמן ב־2023".
361
מיליון שקל הרוויח הציבור בשנה שחלפה על פיקדונות קצרי טווח