רידות בעולם התעסוקה הן תהליך מורכב, במיוחד כשהעובד מפוטר, אך גם כאשר הוא מחליט להתפטר. האם מעסיק יכול שלא לקבל התפטרות של עובד, ומה חשוב לדעת כשהפרידה מגיעה ביוזמתו של העובד? מוסף "ממון" גיבש מדריך באמצעות עו"ד דפנה שמואלביץ, מייסדת משרד דפנה שמואלביץ ושות', המתמחה בדיני עבודה ומייצג מעסיקים גדולים, ועו"ד אילן קמינצקי, מנהל מחלקת יחסי העבודה במשרד עו"ד קמינצקי-אופק ושות' ומחבר הספר "סוגיות בדיני עבודה".
האם אפשר לא לקבל התפטרות של עובד?
חופש העיסוק, שהוא זכות יסוד, מאפשר לכל צד לחוזה עבודה להשתחרר ממנו. אם החוזה נעשה מראש בלי הגבלת זמן, מי שהועסק יותר משנה נדרש להודיע בכתב 30 יום מראש על עזיבתו. אצל עובדים בכירים או בתפקיד ייחודי קיימים חוזי עבודה שבהם מוסכמת תקופת הודעה ארוכה יותר, הן מצד המעסיק והן מצד העובד.
3 צפייה בגלריה
yk13930693
yk13930693
איור: גיא מורד
מותר לכפות על עובד להמשיך לעבוד בתקופת הודעה מוקדמת?
המעסיק רשאי לחייב את העובד להמשיך לעבוד בעיקר לצורכי החלפה מסודרת של התפקיד, ואז הוא נושא בכל התשלומים שמגיעים לעובד עבור אותו חודש (שכר, חופשה, פנסיה ועוד). עו"ד שמואלביץ: "המעסיק רשאי גם לוותר על עבודת העובד במהלך התקופה, לסיים את ההתקשרות מיידית ולשלם לו במקום זאת שכר חודש אחד, ללא תשלומים נלווים. תשלום על הודעה מוקדמת הוא סוג של פיצוי על סיום עבודה טרם הזמן המוסכם: העובד פטור מעבודה ומקבל תשלום בגובה שכר היסוד, ללא תשלומים מותני עבודה, כגון החזרי הוצאות או שעות נוספות, וללא צבירת ותק. מאידך, אם העובד נדרש לעבוד עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, הוא זכאי בחודש זה גם לכל התשלומים הנלווים".
3 צפייה בגלריה
yk13930690
yk13930690
(עו"ד דפנה שמואלביץ | צילום: לירן שחר)
כאשר החוזה קובע מראש תקופת עבודה מוגדרת עם מועד סיום נקוב, המעסיק רשאי לכפות על העובד להמשיך עד תום החוזה?
עו"ד שמואלביץ: "אכיפת יחסי עבודה בניגוד לרצון העובד היא צעד חריג מאוד, שנתפס כ'עבדות', גם בתקופת הודעה מוקדמת וגם במהלך חוזה קצוב בזמן. הכלל הוא שגם התנהגות מפירה של עובד לא מצדיקה כפיית עבודה. בחוזי עבודה לתקופה קצובה שבהם התשלום ניתן לפי פרויקטים (למשל אצל שחקני כדורגל, שמקבלים תשלום לפי עונה) או לפי שעות עבודה ומשימות (למשל אצל מורים מן החוץ וסגל זוטר באקדמיה) – והתשלום מחולק בהסכמה ל-12 חודשים או 10 חודשים וגם פחות – למעסיק יש זכות לקזז מהתשלום הכולל את החלק היחסי של התקופה שבה העובד לא יעבוד. אם מדובר בעזיבה מיידית שלא אפשרה זמן סביר לאיתור פתרון חלופי להמשך תפעול העבודה, בניגוד לחוק או למוסכם בחוזה, המעסיק רשאי לנכות גם נזקים נלווים בגין פגיעה במהלך העבודה השוטף, בתנאי שהם בשיעור מוכח ונובעים מהפרת חובת ההודעה המוקדמת (למשל, תשלום שכר למחליף שהתייצב לחפיפה מבלי שבוצעה)".
האם התפטרות שמפירה את החוזה מקנה למעסיק זכות למנוע מהעובד מעבר למתחרה?
בחוזים רבים, בפרט של עובדים בתפקידי אמון או עם מקצועיות ייחודית, קיימת התחייבות לשמור על סודות מסחריים של המעסיק ללא הגבלת זמן. עו"ד שמואלביץ: "אם המעסיק פנה לבית דין והוכיח כי מדובר בסוד שאינו גלוי לכלל, בית הדין מונע שימוש בו אצל המעסיק המתחרה (למשל: פנייה ללקוחות או לספקים). ביחס לסעיפי הגבלת עיסוק — גם בארץ ולאחרונה גם בארה"ב, הנטייה היא לא לתת להם תוקף, אלא בתנאים מיוחדים שנועדו להבטיח שמירת סוד בעל ערך ברור, וגם אז רק אם ההגבלה הוגנת (העובד זכאי לתשלום נוסף עבור התקופה בה נאסר עליו להתחרות; התקופה סבירה, לרוב לא מעבר לשישה חודשים; ההגבלה מאפשרת עבודה חלופית במקצוע, רק לא אצל מתחרה ספציפי; העובד לא פעל בחוסר תום לב)".
3 צפייה בגלריה
yk13930694
yk13930694
עו"ד אילן קמינצקי
עובד מבקש להתפטר ולעבור לעבודה אחרת. אילו קשיים המעסיק עלול להציב?
ישנם לא מעט מקרים שבהם מעסיקים מנסים לסכל התפטרות של עובד ומעבר לחברה מתחרה בטענה כי חוזה העסקתו כולל סעיף 'אי תחרות', או שהאיסור רלוונטי מעצם אופייה הייחודי של עבודתו. עו"ד קמינצקי: "בפסק דין מכונן שניתן על ידי בית הדין הארצי נקבעה 'הלכת צ'ק פוינט', על פיה ניתן לאכוף סעיף זה רק ככל שהמעסיק יצליח להוכיח שהדבר מגן על אינטרס לגיטימי שלו ומונע פגיעה בעסקו, כדוגמת מניעת שיתוף של סוד מסחרי – מידע שהושקעו בו עבודה ומאמץ כדי לייצרוֹ או להשיגו, שנשמר אצל המעסיק בסודיות ואינו חשוף בפני כל עובדיו, ושיחסוך למתחרה מאמץ ומשאבים בייצורו או בהשגתו. בכל מקרה, תוקפו של הסעיף יחול לפרק זמן קצוב שנע בין שלושה ל-12 חודשים.
"דין דומה חל גם לגבי תקופת צינון במגזר הפרטי, אותה לא ניתן לכפות בשרירות על העובד, אף אם חתם על הסכם שכולל סעיף כזה, אלא אם המעסיק לוקח על עצמו לממן את השכר בתקופת הצינון.
"גם במקרה שבו המעסיק מימן לעובד הכשרה מיוחדת בתחום מקצועיותו, בית הדין יבחן אם נערך איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין עלות וייחודיות ההכשרה והמיומנות המסוימת שנרכשה בעקבותיה".
איך עובד צריך לנהוג כדי שההתפטרות תעבור חלק והיחסים יישארו תקינים?
כמו פיטורים, גם התפטרות יכולה להסב עוגמת נפש. עו"ד קמינצקי: "תהיה הסיבה אשר תהיה, נכון יעשה עובד שמעוניין להתפטר אם יודיע על כך למעסיק בשיחה פנים אל פנים, שמכבדת את יחסי העבודה שהתקיימו בין השניים. ובהתאם לחוק, על העובד לתת כאמור הודעה מוקדמת ובכתב, אחרת המעסיק רשאי להגיש נגדו תביעה לפיצוי".
מה לא לגיטימי שמעסיק יעשה כשעובד הודיע על התפטרותו?
בתקופת ההודעה המוקדמת ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד על כל המשתמע מכך, ולפיכך, מציין עו"ד קמינצקי, בין היתר אסור לדרוש מהעובד להשיב את המחשב או את הרכב שקיבל במסגרת עבודתו, אלא בנסיבות חריגות או אם נקבע אחרת בהסכם בין הצדדים. אסור למנוע מהעובד גישה למקום העבודה או לנתקו משרתי החברה, אלא אם יש הוכחות כי בכוונתו לפעול בחוסר תום לב.
האם יש גישה משפטית שונה לאיש תקשורת שמתפטר בגלל שינוי אידיאולוגי של המעסיק?
עו"ד שמואלביץ: "קיימת פסיקה ייחודית לענף התקשורת, לפיה שינוי קו אידיאולוגי של המעסיק, או הקצנה שלו, הם נסיבות שבהן אין לדרוש מעובד שהתפטר להמשיך לעבוד, ויש לראות בו כמפוטר. כך היה לפני זמן רב במקרה של עיתונאית בשם ג'ואנה יחיאל, שעזבה את העיתון 'פלסטין' (שלטענתה הפך קיצוני יותר בדעותיו נגד ישראל). לאחרונה, על רקע המלחמה בעזה, התפטרו עיתונאים יהודים מה-BBC, ועיתונאים אמריקאים מה-ABC — כל אחד על רקע טענה לדיווח תקשורתי מוטה של המעסיק".