"חוק הקורונה הגדול" - ההצבעה בכנסת
(צילום: ערוץ כנסת)

"חוק הקורונה הגדול", המכונה גם "חוק המסגרת", מסמיך את הממשלה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה ולהאריך את תקופת מצב החירום באישור הכנסת. החוק מסמיך את הממשלה לתקן תקנות לשם הטלת הגבלות על פעילות הציבור במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי החיים, ולהטיל קנסות מינהליים על הפרת ההגבלות.
מהי מעורבותה של הכנסת?
הכנסת מוסמכת לאשר את הארכת מצב החירום בכל פעם עד 60 יום. התקנות שאותן תהיה הממשלה רשאית לתקן יגיעו מראש לאישור ועדת החוקה - או הוועדות האחרות שהתקנות בתחום סמכותן - 24 שעות לפני כניסתן לתוקף.
מה יקרה אם הוועדה לא קיבלה החלטה בתום 24 שעות?
אם ועדה של הכנסת לא קיבלה החלטה בתום 24 שעות ייכנסו התקנות לתוקפן, והוועדה תוכל לבטלן בפרק זמן של שבוע או שבועיים בהתאם לסוג ההגבלות שבהן. אם לא קיבלה הוועדה החלטה, יובאו התקנות להכרעת מליאת הכנסת ואם המליאה לא תקבל החלטה לאשרן או לשנותן, התקנות יפקעו.
2 צפייה בגלריה
ביקור יולי אדלשטיין במחלקת קורונה
ביקור יולי אדלשטיין במחלקת קורונה
השר יולי אדלשטיין מבקר במחלקת קורונה
מה קורה מהרגע שהחוק אושר?
מרגע שאושר החוק, נכנסת לתוקף "הכרזת חירום" בשל הקורונה למשך 45 יום (שאותם ועדת החוקה יכולה להאריך) וכן ניתנת תקופת מעבר לממשלה לגבש תקנות. בתום התקופה ייכנסו לתוקף התקנות. במקרה הצורך, החוק מאפשר להאריך את התקנות לשעת חירום באישור הכנסת לשבועיים נוספים.
אם הממשלה תרצה להאריך את תקופת מצב החירום, מה עליה לעשות?
לדרישת חברי הוועדה, הארכת תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה תחייב את אישור ועדת החוקה. לפי דרישות הוועדה, התקנות בחוק זה יתוקנו עצמאית על-ידי הממשלה וייכנסו לתוקף לאחר אישור הוועדה - תוך 24 שעות ממועד תיקונן (למעט במקרים דחופים, שאז ייכנסו לתוקף לפני).
באילו מצבים הממשלה תוסמך להכריז על מצב החירום?
לפי החוק, הממשלה תוסמך להכריז על מצב חירום בשל הקורונה, אם שוכנעה כי "קיים סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה". זאת, לאחר שהונחה בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית של משרד הבריאות בעניין.
האם הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה על מצב החירום?
הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה. הממשלה חייבת לבטלה אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות אותה.
אילו תקנות ניתן יהיה לקבוע לאחר ההכרזה על מצב החירום?
ניתן יהיה לקבוע מגבלות בתחומי החיים השונים כגון התנהלותו של הפרט (במרחב הפרטי שלו, כולל בבית מגוריו, ברכבו הפרטי ובמרחב הציבורי) על בתי עסק, על מקומות הפתוחים לציבור, מקומות עבודה, אירועים, התקהלויות, מוסדות חינוך, מסגרות רווחה ועל התחבורה הציבורית.
ועדת הקורונה דנה בפתיחת חדרי כושר
(צילום: ערוץ הכנסת )

מה יהיה תוקפן של התקנות?
תוקפן של התקנות לא יעלה על 28 ימים, ובמקרה של תקנות הגבלת הפעילות במרחב הפרטי והציבורי - תוקפן לא יעלה על 14 ימים. הממשלה תוסמך להאריכן באותו מנגנון של אישור מראש תוך 24 שעות לתקופות נוספות של 28 ימים או 14 ימים לפי תחום ההגבלות - ובלבד שההכרזה על "מצב חירום קורונה" בתוקף.
מי ידון בנושאי הכרזת מצב החירום ובהגבלות במרחבים הפרטי והציבורי?
ההכרזה על מצב החירום, התקנות הנוגעות להגבלת המרחב הפרטי והציבורי וכן ההכרזה על "אזור מוגבל", יובאו לוועדת החוקה ושאר התקנות יובאו לוועדות החינוך, העבודה והרווחה, ועדת הכלכלה או ועדה אחרת שוועדת הכנסת תקבע בהתאם לתחום בו עוסקות התקנות.
מה התקנות לא יוכלו להגביל?
על-פי דרישת ועדת החוקה, התקנות להגבלת הפעילות במרחב הציבורי בעניין שמירת מרחק והגבלה על התקהלות במרחב ציבורי - לא יוכלו למנוע קיום הפגנות, תפילות וטקסים דתיים, אך הממשלה רשאית לקבוע תנאים לקיומם. כמו כן, לבקשת הוועדה, נוספה "דרישת חיוניות" כדי לקבוע הגבלה כמו שנקבעה בערב חג הפסח, שלפיה רק המשפחה הגרעינית תוכל להתכנס בבית המגורים.
בהגבלות פעילות במוסדות החינוך הבהירה הוועדה כי תינתן תשומת לב לחשיבות המשך פעילותם של מוסדות לילדים בגילים המחייבים השגחת הורים. כמו כן, עמדה הוועדה על כך שסגירת מוסד או חלקו במקרה בו שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לא תעלה על 72 שעות ובמקרים מיוחדים על 120 שעות לצורך חקירה אפידמיולוגית או מניעת הדבקה.
בנוסף, נקבעה רשימה של פעילויות וגופים בתחומי רווחה וחינוך שככל הניתן תימנע הממשלה מסגירתם כגון נוער בסיכון, מסגרות חינוך מיוחד, מסגרות לחסרי בית, מרכזי טיפול לנפגעות תקיפה מינית ולמניעת אלימות במשפחה ואוכלוסיות נוספות בסיכון.
2 צפייה בגלריה
אכיפה לבישת מסכה
אכיפה לבישת מסכה
אכיפת הנחיות הקורונה. ארכיון
(צילום: שלו שלום)
מה תהיה מדיניות האכיפה?
לנוכח הערות ועדת החוקה והחשש מאופן הפעלת סמכויות האכיפה, נקבע בחוק כי תוקם מנהלת אכיפה ארצית במשטרת ישראל שתקבע מדיניות אכיפה שוויונית ואחידה תוך מתן תשומת לב לקטינים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והימנעות מהטלת קנסות בהתאם לנסיבות העניין. הוועדה הפחיתה את סכומי הקנסות המנהליים בשל פתיחת עסק באזור מוגבל בניגוד להגבלות כך שעל מקום המעסיק עד 5 עובדים הקנס שיוטל יעמוד על 2,00 שקל, ומעל עד 50 עובדים – 4,000 שקל. מעל 50 עובדים - 6,000 שקל.
איך ניתן לדעת אילו הגבלות בתוקף?
החוק קובע כי על הממשלה לפרסם בצורה ברורה ונגישה את ההגבלות ואת הקנסות שבתוקף בדרכים שונות, כגון באתרי אינטרנט ממשלתיים ובכלי התקשורת.
על מי לא חל החוק?
מתוך עקרון הפרדת הרשויות, נקבע כי החוק לא חל על משכן הכנסת, בית הנשיא, בתי המשפט, בתי הדין הדתיים, בתי הדין לעבודה ומשרד מבקר המדינה. כמו כן, החוק לא חל על גופי הביטחון השונים. עם זאת, בכלל הגופים והרשויות שהוחרגו מהחוק - הממונה בכל גוף יקבע את ההנחיות למניעת התפשטות הקורונה.
עד מתי החוק יהיה תקף?
החוק יעמוד בתוקפו כהוראת שעה עד 30 ביוני 2021.