מקלות בגלגלים לתוכנית רכס לבן: שר החקלאות אלון שוסטר מאיים לתקוע את תוכנית הבנייה ליד ירושלים (רכס לבן), לשמר את האזור כשמורת יער, ולהגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה. "בעידן זה חלה עלינו החובה לעשות כל שביכולתנו לשמור על עצי ארצנו, היערות והשטחים הפתוחים", כתב השר שוסטר במכתב שנשלח לראשי מוסדות התכנון, רגע לפני ההחלטה הסופית בנושא.
סכנה ל-11 אלף עציםסכנה ל-11 אלף עצים
סכנה ל-11 אלף עצים
(צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע)
במכתב חריף שנשלח למנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מרדכי כהן, ולמנכ"לית מנהל התכנון במשרד הפנים, דלית זילבר, ביקש שר החקלאות למנוע את הפגיעה החמורה בריאה הירוקה של עיר הבירה ולחשוב על תוכנית חלופית. "בכניסה לעיר ירושלים קשה להתעלם מנוף היערות הירוקים המקיפים אותה. העצים האלו מקשטים את הרי ירושלים ומעניקים חמצן נקי וצל בימי שמש חמים לתושבי הבירה וסביבתה", נכתב.
לפי התוכנית, על גבי 840 דונם הממוקמים בדרום-מערב ירושלים (מתחם רכס לבן), ייבנו 5,250 יחידות דיור ועוד 300 חדרי מלון, שטחי תעסוקה, מסחר וחניון. מתחם רכס לבן מהווה חלק מהמרקם העירוני של העיר והוא למעשה מעתודות הקרקע (שטחי קרקע לא מבונים בעיר) האחרונות בירושלים. התוכנית גובלת בשכונת קריית מנחם, כביש אורה-משואה, שולי מושב אורה והפארק הלאומי עמק רפאים.
שר החקלאות אלון שוסטרשר החקלאות אלון שוסטר
שר החקלאות, אלון שוסטר
(צילום: דנה קופל)
בקרוב אמורה הוועדה, שהחלטתה בנוגע לתוכנית תהיה סופית, לקבוע האם התוכנית תקודם או תיגנז. אלא שעל מנת לקדם את התוכנית במוסדות התכנון נדרשים היתרי כריתה לעצים, והשר שוסטר מאיים שלא לאשר את הכריתה ההמונית של העצים. במכתב לזילבר וכהן ציין כי "לאחר שבחנתי את התוכנית אני סבור כי הפיתוח המוצע בה יגרום פגיעה חמורה שאיננה מידתית ביערות הרי ירושלים ובעצים הנטועים שם". התוכנית חופפת בחלקה עם אזור שמור ליער נופי ירושלים ועם אזור שמור ליער עמק הרפאים שבבירת ישראל. "ככל שתאושר התוכנית", כתב השר שוסטר, "בכוונתי לשקול בהתאם לסמכותי לפי פקודת היערות שלא לאשר את ביטול האכרזות על אזורים שמורים ליער".
בחברה להגנת הטבע, שמובילים את ההתנגדות לתוכנית, הסבירו כי "שטח התוכנית, מהווה מרחב מחייה ומסתור לחיות בר, במיוחד ליונקים גדולים, כצבי הישראלי, ודופן חיונית למסדרון האקולוגי לאורכו של נחל רפאים. מסדרון זה הולך ומצטמצם בעשורים האחרונים, בעקבות פעולות פיתוח לתשתיות תחבורתיות ואחרות. התכנית מאיימת גם על אוכלוסייה גדולה של צבאים ישראלים בנחל רפאים. במרחב נחל רפאים, קיימות כבר היום תשתיות רבות, כמו כבישים, רכבת, פארק עירוני, גן חיות, אקווריום ועוד. פיתוח ברכס לבן, מאיים על הטבע השברירי במרחב, שעבור רבים, הוא חלק מהותי מאופייה של העיר ירושלים". 
אזור רכס לבן, ליד ירושליםאזור רכס לבן, ליד ירושלים
אזור רכס לבן, ליד ירושלים
(צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע)
מבחינה תכנונית המשמעות היא שאם בוועדת העררים התוכנית תאושר, היא תיתקע לאחר מכן בוועדות התכנון המקומיות. אזורים שמורים ליער הם אזורים שמוכרזים על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, וברגע שהם מוכרזים - חלים עליהם מגבלות שקבועות בפקודת היערות.
אחת המגבלות היא שכל שינוי ייעוד בקרקע מחייב את אישורו של השר. תהליך זה מקביל, במידה מסוימת, להליך האכרזה על שמורת טבע. הסמכות לאכרזה על אזורים שמורים ליער היא של השר בלבד, וכך גם הסמכות לגרוע את השטח כאשר מקודמת תוכנית בינוי ופיתוח. כאמור, במקרה של תוכנית רכס לבן חלק משטח התוכנית חופף לאזורים שמורים ליער (כ-400 דונם). אם התוכנית תאושר, השר רשאי שלא לאשר את הגריעה. הלכה למעשה והמשמעות היא כי התוכנית "תיתקע" ולא ניתן יהיה לממש אותה.