לפני הדיון במחוזי, הבוקר
(צילום: יוני ריקנר )

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הבוקר (יום א') את לוח הזמנים למשפט האלפים של בנימין נתניהו: בסיומו של הדיון השני במשפט קבעה ראשת ההרכב, השופטת רבקה פלדמן פרידמן, כי ההוכחות יחלו בינואר 2021, בקצב של שלושה דיונים בשבוע. מדובר בלוח זמנים מהיר ודחוס, וזאת חרף הטענות שהעלו צוותי ההגנה בדיון על עומס ועל כך שלא הספיקו ללמוד את כל החומר. הפרקליטות מעוניינת לדון ראשית בתיק 4000 (בזק-אלוביץ'), אחריו תיק 2000 (שיחות נתניהו-מוזס) ולבסוף בתיק 1000 (פרשת המתנות). עורכי הדין של שאול אלוביץ' הודיעו שיבקשו להחליף את הסדר.
ראש הממשלה עצמו, כמו הנאשמים האחרים – שאול ואיריס אלוביץ ונוני מוזס – קיבלו פטור מהתייצבות. אלוביץ' בחר להגיע בכל זאת. מדובר היה בדיון תזכורת, והצדדים עדכנו את בית המשפט עד כמה התקדמו - ובעיקר כמה לא התקדמו - בלימוד חומרי החקירה. השופטת פלדמן פרידמן קבעה לוח זמנים להמשך: המדינה תידרש להשיב בתוך שבוע לטענות שהעלה צוות ההגנה של אלוביץ' על כשלים בתמלול החקירה (ראו להלן). בקשות לדיון חומרי חקירה והסרת חסיון תוגשנה עד 13 בספטמבר. תשובה לאישום וטענות מקדמיות יוגשו בכתב עד 18 באוקטובר. המדינה חויבה להשיב לטענות המקדמיות עד 1 בנובמבר.

עדכונים שוטפים:

10:16 - סנגורו של אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, מבקש שהדיון בתיק 4000 יתקיים אחרון במשפט: "אני מבקש שלא להתחיל בפרשת 4000, שהיא גדולה לאין שיעור מהפרשות האחרות. מספר העדים הוא הגדול ביותר - והנימוק שלי ההתארגנות שלי היא עד לסוף השנה בנובמבר-דצמבר, כל זה בהנחה שסדר הפרשות התהפך. ככל שחברתי תרצה להתחיל בתיק 4000, ההנחות האלו מכפילות את עצמן".
התובעת בן ארי ענתה: "אנחנו חשבנו שזה נכון להתחיל בתיק 4000 בגלל שיש שם עדי מדינה. גם עליהם עובר סבל רב בתקופות האלו. אבל כמובן שנשקול את הדברים. בתיק 1000 יש נאשם אחד בלבד שלא שמעתי את התייחסותו לעניין הזה. בתיק 2000 יש שני נאשמים".
10:05 – התובעת בן ארי מותחת ביקורת על הסחבת שנוקטת ההגנה של נתניהו: "חודשיים עברו, ואתם מבינים שעו"ד של אלוביץ ונגב מתקדמים, ומצד נאשם 1 אנחנו לא רואים תנועה כדי לקבוע מועדים לדיונים ולהוכחות. אני חושבת שבית המשפט צריך לתת את דעתו לעניין הזה. אני מבקשת לומר שכל מה שקשור למשא ומתן עם עדי מדינה הועבר לסניגורים, כל מה שחסוי הסניגורים מוזמנים להגיש עתירה לבקש לחשוף ראיה חסויה. שיטת הייצוג היא משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אני מזכירה: עו"ד עמית חדד נמצא בתיק מהיום הראשון, ראש הממשלה מבקש להדק את ההגנה שלו. זה לא שאין לו הגנה".
על סיקור המשפט בתקשורת הוסיפה: "כפי שהתחייבנו בפעם הקודמת, הודענו מיד לאחר דיון ההקראה לכל העדים שאסור להם להיות בקשר עם אנשי תקשורת, או להתראיין".
לגבי הדיונים הבאים ציינה: "הגיעה העת לקבוע דיונים להוכחות לשנת המשפט הבאה (שמתחילה בספטמבר, י"פ), לגזור מהמועד מתן תשובה לכתב האישום ולטענות מקדמיות, ולעשות את כל המאמצים על מנת שנוכל להתחיל את המשפט הזה".
תומכי נתניהו מחוץ לאולם בית המשפט
(צילום: קובי נחשוני)

9:56 - החל לדבר עו"ד ז'ק חן המייצג את אלוביץ', וטען שיש לקבוע את סדר הדיון בפרשות השונות (מאיזו פרשה יתחילו את דיוני ההוכחות ויישמעו העדים, בין פרשות 1000, 2000 ו-4000). הוא ציטט את התובעת ליאת בן ארי, שבדיון הקודם אמרה שתיתן תשובה מהירה בעניין, ובינתיים עברו חודשיים. לדבריו חומרי חקירה עוד הועברו להגנה ב-26 ביוני, ומדובר על קבצים במשקל טרה בייט: "לא יהיה מנוס, נצטרך להקשיב לאלפי שעות חקירה בתיק כדי להשוות את התמלילים".
עו"ד חן הוסיף: "צמצמנו הרבה מהמחלוקות, להערכתי תוך חודש וחצי אנחנו נהיה מוכנים לדיון על סעיף 74 (הדיון שבו מסכימים על אילו עדים אפשר לוותר ואלו מסמכים וראיות לא במחלוקות, ראו להלן, י"פ). קשה לי להעריך, וזה עוד לפני הפערים בין התמלילים להקלטות, שנסיים עם ההתארגנות של חומר החקירה לפני סוף השנה, זו הערכה שמרנית ממש. רק לאחריה נוכל להתחיל באופן אמיתי לעשות אינטגרציה של החומר העצום והרב הזה, ונצטרך כמה חודשים נוספים מאז".
לפי סעיף 74א לחוק סדר הדין הפלילי, "הוגש כתב אישום בפשע או עוון, רשאים הנאשם וסנגוריו, וכן אדם שהסנגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבידי התובע ולהעתיקו".
שאול אלוביץ ועו"ד מיכל רוזן עוזר, ליאת בן ארי וז'ק חן בבית המשפטשאול אלוביץ ועו"ד מיכל רוזן עוזר, ליאת בן ארי וז'ק חן בבית המשפט
מימין: עו"ד רוזן עוזר, שאול אלוביץ', התובעת ליאת בן ארי ועו"ד ז'ק חן, הבוקר בבית המשפט
9:51 - עו"ד שגב טוען שהתנהלות החקירה של תיקי האלפים מצדיקה ביטול האישום: "כמו שלמדתי מעורכי הדין לפניי, ההתנהגות שראינו היא מצדיקה קבלת הגנה מן הצדק עד כדי ביטול כתב האישום לאלתר. חוץ מהטענות המקדמיות, יש חומרי חקירה שלא נמסרו לנו. דבר נוסף זה תעודת החיסיון ולעבור ולראות למה אנחנו מסכימים ולמה לא".
9:45 - עו"ד שגב הציג את עמדת נתניהו וביקש לעכב את הדיונים בשל מגפת הקורונה: "התיק הזה נכפה על ראש הממשלה בזמן עבודתו כעובד ציבור. אנחנו עוד לא מוכנים לקבוע הוכחות. נתחיל בקורונה: אני לא יכול לחקור עדים והעד יושב עם מסיכה. איך אפשר לעשות חקירה נגדית כאשר אני עומד עם מסיכה, העד עם מסיכה וגברתי עם מסיכה, ואני לא יכול לראות אם את שמחה או כועסת?".
השופטת: אדוני מציע לסגור את דלתות בית המשפט לחודשים הקרובים?
עו"ד שגב: "לא. אני מציע שניקח את החודשים הקרובים. אני בא לכאן היום כשאני לא מוכן. אני מציע שנבוא לכאן עוד שישה חודשים, אחרי הקורונה, נהיה יותר חכמים".
שאול אלוביץ ועו"ד מיכל רוזן עוזר בכניסה לבית המשפטשאול אלוביץ ועו"ד מיכל רוזן עוזר בכניסה לבית המשפט
שאול אלוביץ ועו"ד מיכל רוזן עוזר בכניסה לבית המשפט, הבוקר
(צילום: שלו שלום)
9:37 - החל לדבר עו"ד יוסי שגב, הפרקליט החדש המייצג את נתניהו וזו הופעתו הראשונה בתיק. גם הוא ציין תמלילים לא ברורים מהחקירה, אבל לפני זה התייחס לסוגיית הייצוג של ראש הממשלה: "קיבלתי ייפוי כח לייצג אך ורק לישיבה הזו. נוצר מצב שבאשמת התביעה ידענו ברגע האחרון, לפני שבועיים, שהמימון שהיה בטוח שעומד להתקבל - לא התקבל. כתוצאה מכך עו"ד פטמן עזב".
השופטת פלדמן-פרידמן: "אני לא נכנסת לוועדת ההיתרים. מה קרה לעו"ד עמית חדד שלא היה ייצוג על תנאי".
עו"ד שגה: "חדד טיפל במסגרת ההגנה בתיק 1000, ויש לנו חור גדול באישום של 2000 ו-4000. ישנה כוונה להוסיף איש צוות נוסף להגנה".
השופטת: "אני מקווה שאדוני לא יתחלף. אני לא רוצה למצוא את עצמנו בישיבה הבאה עם עורך דין שאומר שהייצוג לא הוסדר. התיק הזה מינואר. אם אדוני לא רוצה לייצג - הוא לא צריך לייצג. אי אפשר שכל פעם יבוא מישהו אחר. זה לא יעבוד כך. אני באמת מנסה להבין איך אתם רואים את ההמשך. האם נחכה עד שהנושא הזה יוסדר? אנחנו נמצאים בתהליך שצריך ייצוג וצריך לדעת מי מייצג".
עו"ד שגב: "גברתי צודקת".
ליאת בן ארי בבית המשפטליאת בן ארי בבית המשפט
התובעת ליאת בן ארי בבית המשפט, היום
9:27: התובעת ליאת בן ארי הגיבה לדברי הסנגורית: "חבריי שיודעים לפנות אלינו - לא פנו אלינו. אני לא יכולה לתת תשובה בשלוף. אנחנו צריכים לבדוק את הדברים. אבל אני אגיד משהו שיהיה ברור: אף אחד לא מסתיר חומרי חקירה מהסנגורים. ההקלטות מונחות בפניהם. הרבה פעמים יש (בתמליל חקירה, י"פ) שלוש נקודות, הרבה פעמים מי שמתמלל הוא לא מי שחוקר, יושבים מתמללים עם אוזניות. גברתי שמעה חקירות שמקליטים אותה, זה לא פשוט לתמלל אותן. שואלים שאלות, נותנים תשובות וקוטעים אחד את השני.
"אנחנו נבדוק את הדברים לעומקם, אבל מאד חשוב לומר שאף אחד לא מסתיר חומרי חקירה כי הדברים נמצאים בפני הסנגורים. זה לא שמישהו מסתיר משהו. אני לא רואה עכשיו מצב שבו לוקחים את כל ההקלטות, מקשיבים להכל ומתמללים את הכל. אולי ההגנה רוצה לבקש את זה וזה משרת את האינטרס של ההגנה לדחות".
השופטת רבקה פלדמן פרידמן: "לטעון שזה לא נח להגנה זה לא במקום. אני אתן החלטה בנושא הזה בהמשך".
9:15: עו"ד רוזן-עוזר מבקש מהשופטת להביט במחיקות בתמלילי החקירה ובסימונים של שלוש נקודות, שלדבריה לא ברור אם הם מסתירים תמלול או פשוט מסמנים מילים שלא הובנו בהקלטה: "אני מתחננת שגברתי תסתכל על התמליל. הדבר היחיד שהוסתר בעמוד 12 הוא השם של ז'ק, והחוקרת מתערבת בשאלת הייצוג. כמו שאנחנו גילינו מה היה שם בימים ארוכים של בדיקה, והיועץ המשפטי לממשלה אומר שאין שם שחר... מסתירים מאיתנו את האמת בתיק הזה. נעשה ניסיון לשבש את ההליכים ונעשה ניסיון להסתיר את הלהיטות בתיק. האירוע הזה צריך להיבדק, ולא על ידי המשטרה".
9:05 – הסנגורית של אלוביץ' עו"ד רוזם-עוזר מבקשת לעצור את המשפט, בשל תרגיל חקירה שבמסגרתו נשלח הבן אור אלוביץ' לפגוש את אביו שאול בחדר היוועצות של עורכי דין, ניסה לשכנע אותו להפוך עד מדינה ולוותר על הייצוג של עו"ד ז'ק חן. עו"ד רוזן עוזר: "אנחנו הבנו את האירוע במלוא חומרתו בימים האחרונים ואנחנו באים עם הבקשה. אירוע מזעזע. הדבר הזה הוא אפס קצהו של האירוע".
היא ציטטה מתוך תמליל החקירה:
"אור: אני יודע ששני עורכי הדין שלי דיברו עם ז'ק.
חוקרת: ז'ק לא בדעה שלכם?
אור: לא יודע. אני עם ז'ק יש לי בעיה, עורכי הדין שלי, אני רק ידוע שעורכי הדין שלי שאלו שאם תהיה עסקה ז'ק לא יוכל לעשות אותה".
9:00 - לקראת תחילת הדיון. פרקליטת מיסוי וכלכלה והתובעת בתיק, עו"ד ליאת בן ארי, הגיעה לאולם. באולם נוכחים עורכי הדין של הצדדים, עו"ד יוסי שגב מטעם נתניהו, עו"ד ז'ק חן מטעם אלוביץ, עו"ד מיכל רוזן עוזר מטעמה של איריס אלוביץ' ועו"ד נוית נגב המייצגת את נוני מוזס.
נתניהו בדיון הראשון בבית המשפט
(צילום: לע\"מ )

תומכי נתניהו מחוץ לבית המשפט מתרגלים מצב שבו "יקום מתנקש לנתניהו"תומכי נתניהו מחוץ לבית המשפט מתרגלים מצב שבו "יקום מתנקש לנתניהו"
תומכי נתניהו מחוץ לבית המשפט מתרגלים מצב ש"יקום מתנקש"
(צילום: קובי נחשוני)
מחוץ לאולם בית המשפט תרגלו תומכי נתניהו אירוע שבו לדבריהם, "יקום מתנקש וכל כוחות הביטחון שאתם רואים כאן יעלמו ויפקירו אותו". לשם כך הם הכשירו "כוח מיוחד" להגנה עליו וקיימו תצוגת תכלית. בתפקיד נתניהו היה השר לשעבר איוב קרא.
בדיון הקודם טענו סנגוריו של נתניהו כי לנוכח היקף חומרי החקירה, הם לא יהיו ערוכים לתחילת שלב ההוכחות לפני ינואר 2021 לכל המוקדם. התובעת, ליאת בן ארי, טענה מנגד כי "אם היום מתחילים לקרוא את חומר החקירה הייתי אומרת שצריך שלושה ארבעה חודשים, אבל התיק הזה לא נולד היום".
בשל מגפת הקורונה יש הגבלה על מספר המשתתפים באולם, ולכן רק נציג אחד מכל אחד מהצדדים יוכל להשתתף בדיון.
לאחרונה החליף נתניהו ייצוג משפטי: סנגורו עו"ד מיכה פטמן התפטר לאחר שוועדת ההיתרים לא אישרה לנתניהו לקבל מימון של עשרה מיליון שקלים מאיש העסקים ספנסר פרטרידג' עבור הגנתו המשפטית. עו"ד יוסי שגב הודיע על הצטרפותו לצוות ההגנה של נתניהו לצידו של עו"ד עמית חדד.
פרסום ראשוני: 08:52 , 19.07.20