תוכנית המענקים "מס הכנסה שלילי", שנועדה לסייע למשפחות מהשכבות הנמוכות לקראת החגים, תובא ביום שלישי בבוקר לאישור ועדת הכספים של הכנסת ומיד לאחר מכן לאישור במליאה. מבדיקת ynet עולה כי תוכנית המענקים נדונה כבר ביום חמישי בערב. לפיכך, המענקים יועברו לחשבונות הבנק של קרוב ל-400 אלף ישראלים, רובם בעלי משפחות, כבר ביום חמישי או שישי הקרובים עוד לפני חג הסוכות, או לכל המאוחר במהלך בחול המועד סוכות.
בשבוע האחרון הניח משרד האוצר את התוכנית על שולחן ועדת הכספים. היום (שבת) אמרו במשרד כי התוכנית תידון למחרת מוצאי יום כיפור, ואם תאושר - המענקים לחג יועברו "כבר בתוך ימים ספורים לחשבונות הבנק של הזכאים למענק המיוחד", כלומר כאמור ייתכן שכבר בסוף השבוע הקרוב. שר האוצר כץ מסר ל-ynet: "על רקע הסגר שנכנס לתוקפו, יש חשיבות רבה למתן מענקים דווקא כעת למי ששכרם הוא הנמוך ביותר וצריכים את העזרה הגדולה ביותר כדי לסייע להם לעבור תקופה קשה זו. בכוונתי לפעול לביצוע מיידי של התשלומים, מיד עם סיום החקיקה".
בנימין נתניהו וישראל כץ סיור במפעל גילרו בבית שמשבנימין נתניהו וישראל כץ סיור במפעל גילרו בבית שמש
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ
(צילום: עמית שאבי)
גם ברשות המיסים אמרו היום כי מרגע האישור הסופי בכנסת, "בתוך יומיים יופקדו הכספים בחשבונות הבנק". ברשות הסבירו כי נערכו שם לביצוע התשלומים מבעוד מועד, וכי הם פרטי הזכאים וחשבונות הבנק לצורך הפקדת המענק מוכרים. על המענק החליטו לפני שבועות אחדים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, ישראל כץ.
הממשלה אישרה לפני מספר ימים את תוכנית המענקים, במסגרתה הזכאים אלה אנשים עובדים ששכרם נמוך במיוחד, שהיו זכאים למענקי מס הכנסה שלילי בשנת 2019. את המענקים יקבלו גם אלפי זכאים שלא הגישו עד כה בקשה לקבלת המענקים לשנה שעברה.

המענק היה אמור להיות משולם כבר בראש השנה

ברשות המיסים יודעים היטב מיהם הזכאים לקבלת מס הכנסה שלילי. בחודש האחרון שיגר מס הכנסה ל-115 אלף זכאים, שטרם הגישו בקשה לקבלת מענקי מס הכנסה שלילי לשנה שחלפה, אף שהמענקים כנראה מגיעים להם, מכתבים המסבירים להם כיצד להגיש את הבקשה למענק.
לפי התוכנית המיוחדת לסיוע במענקים לחגי תשרי, ישולם לכל זכאי למס הכנסה שלילי מענק אחד בגובה של 50% מהתשלום השנתי שהיה זכאי לו, לפי נתוני שנת 2019. בסך הכל המענק יכול להגיע לכמה אלפי שקלים. עלות התוכנית תהיה כ-800 מיליון שקל. מדובר בתוכנית סיוע לחגים בשם "מענק עבודה מיוחד", המיועדת לאוכלוסיות החלשות ביותר, שבהן ראש המשפחה, ולעיתים שני בני זוג עובדים, אך לא מצליחים להגיע למשכורת שתקיים את משפחתם בכבוד.
לפי התוכנית המיוחדת לסיוע במענקים לחגי תשרי, ישולם לכל זכאי למס הכנסה שלילי מענק אחד בגובה של 50% מהתשלום השנתי שהיה זכאי לו, לפי נתוני שנת 2019
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע על התוכנית בסוף החודש האחרון וציין כי היא נועדה להקל על משפחות מהשכבות החלשות בהתמודדות עם משבר הקורונה במהלך החגים. זאת באמצעות תשלום מענקים מוגדלים למקבלי מענק העבודה "מס הכנסה שלילי".
הכוונה הייתה לתת את המענקים המיוחדים עוד לפני ראש השנה, לקראת ההוצאות הגדולות שהיו צפויות למשפחות, אולם רק לאוכלוסייה שעובדת ומשתכרת מעט. העיכוב באישור התוכנית גרם לכך שהכספים יועברו קרוב לוודאי לזכאים רק בימי חול המועד סוכות.

מי זכאי לקבל מס הכנסה שלילי?

הזכות לקבל מס הכנסה שלילי עומדת לשכירים או עצמאים שעומדים במספר תנאים עיקריים:
גיל המבקש הוא 23 ומעלה ויש לו ילדים, עד גיל 18 באותה שנת מס, או לחלופין גילו 55 ומעלה ואין לו ילדים. מספר הילדים בפועל משפיע על אופן חישוב המענק. כמו כן, זכאי רק מי שלא הייתה לו או לבן/בת הזוג שלו, במהלך אותה שנת מס, בעלות על זכות במקרקעין בגובה העולה על 50% מעבר לדירת מגורים יחידה. אם יש למישהו שמחזיק בדירה למגורים ולצד זה באופן מלא חנות או מגרש, הוא לא יכול לקבל את המענק, בלא כל קשר לרמת ההכנסה שלו.
תנאי נוסף לקבל המענק הוא עמידה בקריטריון הזכאות, שלוקח בחשבון את מאפייני האדם המגיש את הבקשה, גובה ההכנסה שלו ומספר החודשים שעבד בפועל. ההכנסה מוגדרת לצורך זה כמשכורת, לרבות פנסיה אך למעט קצבת נכות, קצבת אובדן כושר עבודה או קצבת שארים, הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל האדם מהמעסיק שלו, כמו למשל שכר לימוד, דמי החזקת רכב וכדומה, דמי לידה, דמי שמירת הריון ודמי מילואים.
כדי לבחון את הזכאות עושים חלוקה לשתי קבוצות. ראשית, אלה בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או לחלופין בני 55 ומעלה עם או בלי ילדים. עבורם הזכאות למענק תתבצע באופן הזה:
מחברים את כל ההכנסות שלהם מהעבודה או מהעסק, ומחלקים במספר החודשים שהם עבדו בפועל במהלך אותה שנה. המספר המרבי הוא 12 חודשים. אם הסכום שמתקבל עולה על 2,090 שקל, אך נמוך מ-6,198 שקל, הם יהיו זכאים למענק בגובה מסוים. להורה יחיד במשפחה חד הורית נדרשת הכנסה שתהיה גבוהה מ-1,290 שקל ונמוכה מ-9,502 שקל.
הקבוצה השנייה היא בני 23 ומעלה שיש להם שלושה ילדים או יותר. אופן החישוב של הזכאות למענק דומה אצלם, וכך גם הגבול התחתון של ההכנסה, אך הגבול העליון מעט גבוה יותר – 6,807 שקל.