משבר הקורונה צפוי להימשך גם במחצית הראשונה של שנת 2021, לפיכך הודיע היום (חמישי) בנק ישראל על גיבוש מתווה נוסף, שאומץ על ידי כל המערכת הבנקאית, למתן סיוע לעסקים הקטנים והזעירים בפירעון הלוואות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
המתווה לעסקים מאפשר עתה לעסקים קטנים וזעירים, שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר ועומדים בתנאים, לדחות את רכיב הקרן בהלוואה, ללא שיקול דעת הבנק. דחייה זאת צפויה להביא להפחתת החיוב החודשי בלמעלה מ-70%. מחזור הפעילות של עסקים קטנים שייכנסו לתוכנית הוא 10-50 מיליון שקל בשנה, ושל עסקים זעירים עד 10 מיליון שקל.
2 צפייה בגלריה
עסקים סגורים בירושלים
עסקים סגורים בירושלים
עסקים שנסגרו בשל משבר הקורונה: לא ייהנו ממתווה הסיוע החדש
(צילום: עמית שאבי)
לבחירת הלקוח, הדחייה תבוצע לתקופה של עד שנה בהלוואות בגובה עד 500,000 שקל, ולתקופה של עד חצי שנה בהלוואות מעל 500,000 שקל. הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה.
מועד כניסת המתווה לתוקף יהיה בין ה-1 בינואר 2021 לבין ה-31 במרץ 2021. בבנקים בהם מועד יישום המתווה בפועל יידחה לתאריך מאוחר יותר, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים עד למועד כניסה לתוקף של המתווה החדש בכל בנק. המתווה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות, וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת בעלי העסקים הקטנים והזעירים, ולבקשתם.
עם תחילת משבר הקורונה נקט בנק ישראל בצעדים רבים במטרה לסייע למשקי הבית ולעסקים להתמודד עם הקשיים השונים שנובעים מהשלכות המשבר, בין היתר גם עם הקשיים התזרימיים. זאת, לצד תמיכת הממשלה בסיוע למגזר העסקי ולמשקי הבית.
אחד מהצעדים העיקריים שננקטו בשלב מוקדם של המשבר, היה גיבוש מתווה לדחיית תשלומי ההלוואות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בנקאיות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים. מתווה זה הוארך והורחב פעמיים, כאשר ב-30 בנובמבר גובש מתווה נוסף המאפשר למשקי הבית לדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות לתקופה ארוכה יחסית, יחד עם אופן פריסה גמיש.
בד בבד עם גיבוש המתווה הנוסף למשקי הבית, פעל בנק ישראל לגיבוש מתווה נוסף לעסקים קטנים וזעירים. להבדיל מהמתווה הקודם, בו היה לבנקים שיקול דעת באישור בקשת הדחייה, המתווה הנוכחי מאפשר דחייה ללא שיקול דעת הבנק. כמו כן, ניתן דגש על חזרת לווים לתשלום בלוח תשלומים מקל.
2 צפייה בגלריה
פרופ' אמיר ירון
פרופ' אמיר ירון
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון
(צילום: אלכס קולומויסקי)
בחודשים מרץ עד נובמבר המערכת הבנקאית אישרה כ-181,000 בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות לעסקים קטנים וזעירים, בסכום כולל של כ-3.5 מיליארד שקל. במהלך החודשים האחרונים חזרו רוב העסקים הקטנים והזעירים לשלם את החזרי ההלוואות שדחו בתחילת המשבר. נכון לסוף אוקטובר, נמצאות הלוואותיהם של כ-60 אלף עסקים בדחיית תשלומים, ויתרת האשראי בגינן עומדת על כ-12 מיליארד שקל.
בבנק ישראל ציינו היום כי יש לזכור כי דחיית תשלומים כמוה כאשראי חדש (שניתן בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על בעלי העסקים הקטנים והזעירים לשקול טרם קבלת ההחלטה על דחיית תשלומי ההלוואות.
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, אמר כי "מתווה דחיית ההלוואות היה מהצעדים הכלכליים הראשונים שננקטו עם פרוץ המשבר, כדי לאפשר למי שנפגע לייצר גשר תזרימי ולסייע לצלוח את תקופת אי-הוודאות. דחיית תשלומי הלוואות סייע בזמן אמת לבתי עסק, שהכנסותיהם נפגעו במשבר לצמצם את הוצאותיהם החודשיות. בשונה מהמתווים הקודמים, הפעם מתאפשרת דחייה של חלק מהותי מההלוואה בד בבד לחזרה לתשלום חלקי של ההלוואה ובכך חידוש הרכיב החיוני של תשלום שוטף בגין הלוואה.
השלב הנוכחי של המתווה יוסיף לסייע לבתי העסק שניזוקו מהמשבר, גם לקראת תהליך ההתאוששות, האצת הפעילות העסקית והיציאה מהמשבר. המטרה כעת היא לייצר לבתי העסק את התנאים המיטביים להיערך בהתאם גם ליום שאחרי המשבר. דחייה זו תאפשר לבתי העסק המשך גישור עד לחזרתם לאיתנות פיננסית ויכולת החזר תשלומים מוגבר בשוך המשבר".
נשיא להב, עו"ד רועי כהן, אמר בתגובה למתווה: "זהו צעד מתבקש אבל צריך לזכור שאין מתנות חינם. הדחיות לא ניתנות עד אינסוף, וללא מענקים ותמריצים לא יהיה לאנשים איך להחזיר את אותן הלוואות. אם מישהו לא יתעשת בממשלה ומהר - אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל עבר קטסטרופה כלכלית".