צמצום הפעילות בענף הבנייה למגורים מול הערכות לביקושים עולים בשל גידול קבוע במשקי הבית, עלולים להוביל לעלייה במחירי הדירות. כך עולה מסקירה שפרסם היום (ג') האגף הכלכלי במשרד הבינוי והשיכון אודות השפעת הקורונה על ענף הבנייה ושוק הדיור בישראל. עורכי הסקירה מציינים כי כדי למנוע מצב של עליות מחירים, נדרש להמשיך את מגמת האצת שיווקי הקרקעות להקמת דירות ושמירה על היקף התחלות הבנייה, כפי שהיה בשנים האחרונות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
על פי הנתונים, במחצית הראשונה של 2020 נרשמה צניחה חדה בפעילות ענף הבנייה למגורים. סך התחלות הבנייה הסתכם ב-22,750 יחידות דיור - ירידה של 11% בסך התחלות הבנייה לעומת המחצית המקבילה אשתקד, וירידה של 27% בסך התחלות הבנייה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה (עם 9,450 יחידות דיור). לפי משרד השיכון, מדובר בהיקפי בנייה נמוכים משמעותית בהשוואה להיקפי הבנייה בעשור האחרון. עיקר הירידה בהתחלות הבנייה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל התרחשה במחוזות חיפה (-58%), ירושלים (-53%) ותל אביב (-37%). במחוז צפון חלה עלייה של 14%.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה. צילום: דוד הכהן
אתר בנייה. צילום: דוד הכהן
המחירים יעלו? אתר בנייה
(דוד הכהן)
במשרד השיכון מעריכים כי מגמת הירידה עשויה להימשך גם ברבעונים הבאים, וזאת בהתאם לנתוני ההשקעות בבנייה למגורים, בהן חלה ירידה של 40% בשיעור שנתי ברבעון השני של השנה, בהמשך לירידה של כ-20% ברבעון הראשון. מדובר בצמצום השקעות בהיקף של כ-4 מיליארד שקל ברבעון השני לעומת הרבעון האחרון של 2019 וירידה כוללת של כ-5 מיליארד שקל מתחילת השנה.
בנוסף נרשם צמצום בהיקפי כוח אדם בענף הבנייה בשיעור של כ-18% בעובדי הענף ברבעון השני של שנת 2020 וכן ירידה של יותר מ-50% בביקוש לעובדים בענף. במשרד מציינים כי סביר להניח שהמחולל העיקרי של הירידה בפעילות הענף הוא השבתה חלקית של עובדי הבנייה במקצועות הרטובים. סך העובדים בענף, כולל תושבי ישראל, עובדים זרים ופלסטינים, הסתכם בכ-241 אלף, זאת לעומת כ-292 אלף עובדים ברבעון המקביל. מתוך כלל העובדים בענף, סך העובדים במקצועות הרטובים הסתכם ב-89 אלף לעומת 133 אלף ברבעון השלישי – צמצום של שליש.
עיקר העבודה בקרב העובדים במקצועות הרטובים היא של ישראלים ופלסטינים (בעוד לא חל שינוי ניכר בקרב עובדים זרים). על פי נתוני סקר משרות פנויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צמצום העסקת העובדים בבנייה נבע גם מחוסר ביקוש של היזמים, ולא רק כתוצאה של היעדרות מצד העובדים

ירידה של 40% בשיווקים

אשר להיקפי שיווק הקרקעות למגורים, באגף הכלכלי במשרד השיכון מתייחסים לנתונים העגומים שפורסמו באחרונה, לפיהם חלה ירידה במספר התוכניות המאושרות לבנייה ובמספר הקרקעות ששווקו בתקופה האחרונה בחסות הקורונה. לדברי עורכי הסקירה, בשנה האחרונה חל צמצום בשיווקים, בשל היעדר תקציב מאושר אשר תומך בשיווקים (באמצעות תשתיות תומכות דיור, מוסדות ציבור כיתות לימוד וכדומה), וכן בעקבות הסגר ומגבלות התנועה בשל מגיפת הקורונה.
על פי הנתונים, בחמש השנים האחרונות שיווקה המדינה בהצלחה כ-28 אלף יחידות דיור בממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. ואולם בשנת 2020, בעיקר בשל היעדר תקציב מאושר והגבלות החלות בשל מגיפת הקורונה, היקף העסקאות עומד כל כ-17 אלף יחידות דיור - ירידה של 40%. עם זאת, מדגישים עורכי הסקירה כי הפער צפוי להצטמצם לקראת סוף שנת 2020.
אשר לביקוש לדירות חדשות, ניתוח נתוני הדיווחים לממונה על חוק המכר במשרד השיכון מעלה כי החל מחודש יוני חלה התאוששות בביקוש לדירות חדשות. ממוצע העסקאות בדירות אלו בחודשים יוני-אוגוסט עמד על 3,900 דירות - גבוה ביחס לנתוני העסקאות החודשיים מינואר 2019. סך העסקאות מתחילת השנה ועד אוגוסט עמד על כ-23,400 דירות, לעומת 25,600 בתקופה מקבילה אשתקד.
מבחינת מחירי דירות, במשרד השיכון מציינים כי גם ברבעון השני - בתקופת משבר הקורונה - המשיכה מגמת העלייה במדד מחירי הדירות בכל המחוזות, למעט בדירות החדשות, בהן חלה ירידה במחירי הדירות. עם זאת, בחודשים יולי-אוגוסט חלה ירידה שבמשרד מגדירים אותה מזערית במדד מחירי הדירות (בשיעור של 0.3% לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), וזאת לצד עלייה במדד מחירי הדירות החדשות.