עיריית יקנעם צפויה להחזיר תשלומי ארנונה לתושבים בעקבות גבייה רטרואקטיבית ושינוי בשומה של דירות, שבוצעה ללא מדידה מחודשת. כך אישר אתמול (יום ד') המשפט המחוזי בנצרת. העירייה הגישה לבית המשפט "הודעת חדילה" בעקבות בקשה לתביעה ייצוגית.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בחודש ספטמבר 2019, על ידי תושב יקנעם, ד"ר זכריה ציוני, באמצעות עוה"ד אליהו מלך ואביעד כהן. בתביעה טען ציוני כי העירייה מחייבת תושבים בתשלום ארנונה רטרואקטיבי, מבלי לבצע בדיקה פרטנית להטלת חיוב ארנונה ומבלי הצדקה לכך. חבר המועצה, ירון חן, אמר ל-ynet כי "לא ברור כיצד חושבו לפתע שומות מעודכנות ומדוע".
1 צפייה בגלריה
יקנעם
יקנעם
יקנעם
(צילום: אביהו שפירא)
בדצמבר 2020 אישר ביהמ"ש את התביעה כייצוגית. במהלך הדיונים בתביעה ולאחר משא ומתן בין עורכי הדין של הצדדים, החליטה עיריית יקנעם להודיע לבית המשפט על חדילה של הגבייה השנויה במחלוקת.
במסגרת הודעת החדילה, שקיבלה תוקף של פסק דין, סוכם בין הצדדים כי שומות ששולמו עד ליום 19.12.19 לא יבוטלו ולא יוחזרו לתושבים. "מי ששילם את החיוב הרטרואקטיבי החל מיום 19.12.19 יוכל להגיש בקשה לביטול חיובו, והמשיבה (העירייה, א.ר) תבחן את החיוב פרטנית. מקום בו הבקשה תתקבל, יושבו הכספים, ואם תידחה הבקשה, יוכל המבקש לפעול בהתאם להוראות הדין. העירייה לא תהיה מנועה מלבצע בדיקה פרטנית ביחס לכל נכס ונכס כפי שתמצא לנכון", קבע השופט. "שומות שטרם נגבו יבוטלו והמשיבה תוכל לשלוח שומות חדשות בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, בעניין הטלת חיוב ארנונה רטרואקטיבי".
"אני שמח שבית המשפט קיבל את העמדה שלנו", אמר ד"ר ציוני. "יש בעיר תושבים רבים שנגבו מהם כספים עבור חיובי ארנונה ומס שמירה באופן לא חוקי ולא הוגן. היום בית המשפט שם לזה סוף".
חבר מועצת העיר ירון חן, העומד גם בראש ועדת הביקורת: "זהו הישג גדול וניצחון גדול. אני שמח על ההחלטה של בית המשפט. הגיע הזמן שהעירייה תפסיק להכניס את היד לכיס של התושבים ללא פיקוח וללא אישור. החגיגה הזו נגמרה".
בעירייה דחו את הטענות על גבייה לא חוקית, והסבירו כי משרד הפנים חייב את העירייה לעדכן את המדידות ואת שומות הארנונה בהתאם. "ראש העיר, מתוך רצון לקיים את הנחיות ודרישות המשרד מחד, ומאידך להתחשב ככל האפשר בתושבים, הנחה לעדכן את השומות רק על יסוד מידות הדירות כפי שהן מופיעות בהיתרי הבנייה.
"בבית המשפט הבהירה העירייה כי רצתה לפעול לטובת התושבים, אבל לאור הנסיבות היא תפעל באופן מלא, דהיינו תבצע מדידה של הנכסים בפועל. בהתאם לכך הוסכם עם בית המשפט שכל מי ששילם לאחר דצמבר 2019 רשאי לפנות לעירייה והיא תבצע בדיקה מעודכנת של כל מה שבנוי בפועל ותחייב אותו בהתאם לדין.
"כל מי שטרם שילם עד היום את התוספת, העירייה תמחק את החוב לארבעת החודשים הראשונים של שנת 2019, אולם היא רשאית לבצע מדידה מעודכנת של כל הבנייה בפועל, ובמידת הצורך לתקן את השומה בהתאם. במידה ויסתבר שיש תוספת חריגה מההיתר התושב יחויב בהתאם לדין, דהיינו בתוספת ארנונה גם באופן רטרואקטיבי וגם בהיטלי פיתוח בגין תוספת זו".