משבר הקורונה פגע אנושות בקבוצת קסטרו הודיס, והכפיל את ההפסד בשורה התחתונה בסיכום הרבעון הראשון של 2020. הקבוצה סיימה את הרבעון עם הפסד של 87 מיליון שקל, לעומת הפסד של 48 מיליון שקל ברבעון מקביל 2019.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הכנסות הקבוצה ירדו ל-284 מיליון שקל לעומת 363.7 מיליון שקל ברבעון מקביל והרווח הגולמי צנח ל-150.6 מיליון שקל לעומת גולמי של 195 מיליון ברבעון מקביל.
חנות של קסטרוחנות של קסטרו
חנות של קסטרו
(צילום: Gettyimages)
על פי הערכת הקבוצה, בהתאם לחוק המענקים, היא צפויה להיות זכאית, בגין החזרת עובדים לעבודה בחודשים יוני-ספטמבר 2020 ,למענקים בטווח של 9-7 מיליון שקל, המהווים 7%-9% מהוצאות השכר הצפויות בחודשים אלו.  הקבוצה מעריכה כי אובדן הכנסותיה בתקופה שבה החנויות היו סגורות בשל משבר הקורונה נאמד ב-63 מיליון שקל.
ברבעון מקביל ב-2019 רשמה הקבוצה הוצאות השקה גבוהות בגין פעילות קרולינה למקה בארה"ב שאינן קיימות ברבעון הנוכחי, ועם סגירת פעילות החנויות הצטמצמו הוצאות המכירה והשיווק של הקבוצה ב-17.6% והסתכמו בסוף הרבעון ב-176.6 מיליון שקל.
על אף שהחברה לא שילמה שכר דירה ודמי ניהול לקניונים בתקופת סגירת החנויות, שכר הדירה שלה ביחס לפדיון עלה ברבעון ל-14.9% לעומת 12% ברבעון מקביל, וזאת בשל הפגיעה במכירות בחנויות שעמדו סגורות. השפעת הקורונה באה לידי ביטוי גם בחנויות קרולינה למקה בספרד ואנגליה שמופעלות על ידי הקבוצה וכן בפעילות של הזכיינים של המותג במקסיקו, פנמה, תאילנד ואוסטרליה.
סגירת החנויות והירידה במכירות הכפילו את ההפסד התפעולי ברבעון ל-83 מיליון שקל לעומת הפסד של 42 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. סך המזומנים מפעילות שוטפת הגיע ל-11.2 מיליון שקל בהשוואה למזומנים נטו מפעילות שוטפת בסכום של 18.4 מיליון שקל בתקופה מקבילה.