פוטרתם? אלה הענפים שמחפשים עובדים דווקא עכשיו
(צילום: חגי דקל)

הקורונה עוד כאן, ועובדים רבים נאלצו להישאר בחל"ת אבל סיימו את מכסת הזכאות לדמי אבטלה. "ממון" ו-ynet מציעים מדריך להתנהלות נכונה במציאות שנכפתה על עובדים רבים, בסיוע עו"ד דפנה שמואלביץ, מומחית לדיני עבודה ומייסדת משרד רובין-שמואלביץ.
>>לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בפרוץ המשבר הותקנו תקנות שעת חירום שנועדו לאפשר למעסיקים לקיים את עסקיהם במתכונת מצומצמת. במקביל, תוקן חוק הביטוח הלאומי בהוראת שעה, שבה ניתנו הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת. לפני התיקון כללו תנאי הזכאות לאבטלה תקופת הכשרה, שבה הועסק העובד במקום עבודה לפחות 12 חודשים ב-18 החודשים שקדמו להוצאתו לחל"ת, והזכאות הותנתה בכך שהעובד ניצל את מלוא ימי החופשה הצבורה תחילה.
עוד נדרש כי העובד יהיה תושב ישראל וגילו גבוה מ-20 (או 18 במקרים מיוחדים) ונמוך מ-67. מכסת ימי האבטלה הקבועה בחוק נעה בין 50 ימים לעובד מתחת לגיל 25 ועד ל-175 ימים לעובד מעל גיל 45.
3 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
(צילום: שירות התעסוקה)
לדברי עו"ד שמואלביץ, "בתיקון המקל קוצרה תקופת ההכשרה לשישה חודשים ב-12 החודשים שקדמו לחל"ת והושמטה הדרישה לניצול חופשה תחילה. בנוסף, ניתן מענק אבטלה מיוחד לעובדים בני 67 ויותר. כמו כן הוגדלה מכסת ימי האבטלה: מי שהוצא לחל"ת בתקופת משבר הקורונה שמ-1.3.20 עד 31.5.20 המשיך לקבל דמי אבטלה גם אם בתקופה זו מיצה את מכסת האבטלה שהיה זכאי לה".
עו"ד שמואלביץ מציינת כי הוראת השעה טרם הוארכה אף שפורסמו כוונות להאריכה. "מפרסומים בתקשורת עולה כי כוונת שר האוצר וראש הממשלה להכיר בתקופה שמ-15.3.20 עד 19.4.20 כתקופה שלא תנוכה ממכסת האבטלה. המשמעות - מכסת ימי האבטלה לזכאים תוגדל ב-35 יום נוספים". שר האוצר ישראל כץ ציין לאחרונה כי על פי המלצת גורמי המקצוע יחל מניין ימי האבטלה מ-19.4.20 ולא מ-15.3.20. לפיכך, במניין ימי האבטלה לא תיכלל התקופה שבה הוטלו על המשק הגבלות פעילות משמעותיות. לכן תקופת הזכאות תוארך בכ-35 ימים.
3 צפייה בגלריה
דפנה שמואלביץ
דפנה שמואלביץ
עו"ד דפנה שמואלביץ: "המעסיק לא רשאי להשאיר את העובד תלוי באוויר או להשאירו בחל"ת ללא הגבלת זמן"
(רמי זרנגר)
עובדים רבים שנותרו בחל"ת מיצו בינתיים את מכסת הזכאות לדמי אבטלה. "בנוסף", מציינת עו"ד שמואלביץ, "עובדים מעל גיל 67 נשארו ללא מענק אבטלה מיוחד, ואין כוונה להמשיך לשלם את המענק על התקופה שלאחר 31.5.20. כמו כן, עובדים שהוצאו לחל"ת מ-1.6.20 בגלל צמצומים שנדרשו לאחר הקורונה כבר נדרשים לעמוד בתנאי הזכאות הרגילים והמחמירים יותר".
יצוין, כי הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את החוק המקפיא את איסור כפל הקצבאות בביטוח הלאומי לארבעה חודשים ממרץ עד יוני. כתוצאה מכך מובטלים שהם גם מקבלי קצבת הכנסה, נכים מקבלי קצבת תלויים, נשים מקבלות קצבת זקנה עד גיל 67 ונשים שמקבלות מזונות, יקבלו עבור חודשים אלה דמי אבטלה ואת הקצבה המקורית גם יחד.

מעסיק לא רשאי להשאיר עובד בחל"ת ללא הגבלת זמן

האם עובד שהוצא לחל"ת ומיצה את זכותו לדמי אבטלה נחשב למפוטר, או שהוא זכאי כעת לשכר מהמעסיק?
חל"ת לא מוגבל בזמן נחשב כפיטורים, המחייבים הליכי שימוע וסיום העסקה מסודרים
לדברי עו"ד שמואלביץ, מעסיק אינו רשאי לכפות באופן חד צדדי על עובד חל"ת. "רבים הסכימו לצאת לחל"ת בשל ההסתמכות על תשלום דמי האבטלה כהכנסה חלופית", היא מסבירה. "אם העובד לא זכאי עוד לדמי אבטלה המעסיק נדרש להסכמה חדשה ממנו להמשך החל"ת. אם העובד מסרב, המעסיק מחוייב להחזירו לעבודה או לפטרו. יש גם פתרונות ביניים מוסכמים כמו העסקה במשרה חלקית, ניצול ימי חופשה צבורים, ניוד לתפקיד אחר, הפחתת שכר ועוד".
כך או כך, המעסיק לא רשאי להשאיר את העובד תלוי באוויר או להשאירו בחל"ת ללא הגבלת זמן. "חל"ת לא מוגבל בזמן נחשב כפיטורים, המחייבים הליכי שימוע וסיום העסקה מסודרים", ציינה.
מה יכול לעשות עובד שאינו מסכים להארכת החל"ת לאחר מיצוי דמי האבטלה, או שמעסיקו לא פועל להחזירו בתום החל"ת?
"העובד צריך להראות נכונות ברורה לחזור לעבודה. מעסיק שלא ינקוט פעולה כלפי עובד שהראה רצון לחזור לעבודה בתום החל"ת שהסכים לו מסתכן בכך שיהיה חייב לשלם לו שכר על התקופה שלאחר תום החל"ת, עד למועד שבו פוטר רשמית".

זכאות לדמי אבטלה גם בהתפטרות

עובד שאינו זכאי עוד לאבטלה צובר ותק במקום העבודה גם אם לא הוחזר לעבודה בפועל?
מאחר שהעובד לא זכאי לשכר בחל"ת נפסקת צבירת הוותק שלו בתקופה הזאת
לפי עו"ד שמואלביץ, עובד בחל"ת לא זכאי להפרשות לפנסיה או להשתלמות, אלא אם כן סיכם מראש עם המעסיק על תשלום ההפרשות למפרע כשיחזור לעבודה.
"זכויות עובד התלויות בוותק מחושבות בדרך כלל רק ביחס לתקופה שבה הוא זכאי לשכר או לתשלומים שנחשבים כשכר (חופשה, מחלה וכו'). מאחר שהעובד לא זכאי לשכר בחל"ת נפסקת צבירת הוותק שלו בתקופה הזאת", היא מסבירה.
עובד שלא הוחזר לעבודה בתום החל"ת או שהוצא לחל"ת לא מוגבל בזמן יכול להתפטר? דינו כמפוטר?
סירוב המעסיק להחזיר עובד לעבודה בתום החל"ת הוא הפרת החוזה. העובד נדרש להתריע בפניו שאם לא יוחזר במועד נקוב הוא יתפטר. התפטרות כזאת תיחשב פיטורים הן לתשלום פיצויי פיטורים והן לזכאות לדמי אבטלה. בנוסף, אם המעסיק לא יאפשר לעובד לחזור לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת שלפני כניסת ההתפטרות לתוקף הוא יחויב בתשלום תמורת הודעה מוקדמת לעובד. אם המעסיק יקרא לעובד לחזור לעבוד בהודעה המוקדמת והעובד יסרב (כי מצא עבודה אחרת) הוא יפסיד את תשלום ההודעה המוקדמת, אבל יהיה זכאי לתשלומים האחרים כמפוטר.