פעילות חנויות הסטוק בתקופות שבהן מרבית החנויות נאלצו לסגור את שעריהן בשל מגבלות הקורונה, הזניקו את מכירות מקס סטוק ב-2020 ב-36% ל-1.01 מיליארד שקל ואפשרו לרשת לחתום את השנה עם עלייה של 24.6% ברווח הנקי שהסתכם ב-87.6 מיליון שקל.
מכירות החנויות הזהות, אשר פעלו גם במהלך 2019, צמחו בשנה החולפת ב-11% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, בעיקר כתוצאה מעלייה בביקוש למוצרי פארם, ניקיון וכביסה, מטבח, כלי עבודה וחשמל אשר נבע מצריכה גבוהה של מוצרים אשר קשורים להישארות הציבור בבית.
1 צפייה בגלריה
מקס סטוק
מקס סטוק
מקס סטוק
(צילום: מירב קריסטל)
עלייה בשיעור של 22.5% ברווח הגולמי שהסתכם ב-359 מיליון שקל הובילה לשחיקת הרווחיות הגולמית של הרשת ל-35.5% לעומת 39.6% ב-2019 ו-39.3% ב-2018. השחיקה ברווחיות נבעה מכניסת החברה לפעילות בתחום ציוד המיגון מקורונה, אשר בנטרול השפעתה היתה הרווחיות עומדת על 38.9% מהמכירות.

הוציאו לחל"ת בסוף הרבעון הראשון, חזרו בסוף אפריל

פעילות חנויות מקס סטוק נעצרה בסוף הרבעון הראשון של 2020 והרשת הוציאה את עובדי החנויות לחל"ת. החנויות חזרו לפעילות לקראת סוף חודש אפריל, עם צמצום מגבלות הקורונה והשבת פעילות המשק תחת תנאי התו הסגול. בכדי לצמצם את הפגיעה בהכנסותיה בתקופת סגירת הרשת, פעלה החברה לייבוא ציוד רפואי נדרש, אשר פיצה באופן חלקי על אובדן הרווח ברבעון הראשון כתוצאה מסגירת חנויות הרשת.
החברה רשמה ב-2020 עלייה של 27% בהוצאות הנהלה וכלליות, על רקע עלייה בבונוס המנכ"ל בעקבות שיפור בתוצאות, הוצאות תשלום מבוסס מניות ועלייה בהוצאות שירותים מקצועיים ומחשוב לחיזוק מטה החברה, ואלו הסתכמו ב-33.8 מיליון שקל לעומת 26.5 מיליון שקל ב-2019. העלייה החדה במכירות הובילה לירידה בשיעור ההוצאות, כך שהחברה רשמה זינוק של 48% ברווח התפעולי שהסתכם ב- 150 מיליון שקל, כך ששיעורו מהמכירות עלה ל-14.8% לעומת 10% מהמכירות ב-2019.

מתכוונים לפתוח בכל שנה עד 5 חנויות בשטח של 2,000 מ"ר

רשת מקס סטוק המפעילה 50 סניפים, פתחה בשנה החולפת 3 חנויות חדשות ברעננה, בירושלים ובכרמיאל. 35 מסניפי הרשת הם סניפים גדולים המופעלים (למעט 8) על יד החברה ו-15 סניפים קטנים המופעלים על ידי זכיינים. בכוונת הרשת לפתוח בכל שנה 3-5 חנויות חדשות, במיקומים של 15-20 דקות נסיעה מריכוזי אוכלוסיה של כ-30 אלף איש, בשטח של 2,000 מ"ר לחנות לכל הפחות. להערכת החברה, הרחבת רשת החנויות עשויה לאפשר את הגדלת שולי הרווח שלה.
בהתאם למחקר שוק שביצעה החברה, מדיניות ואופן ניהול החנויות עשוי לייצר לחברה הזדמנויות צמיחה לפלחי שוק שטרם ניתן להם מענה, תוך יכולת להכפיל את מספר חנויותיה ושטחה במ"ר בישראל בטווח הבינוני-ארוך. בכוונת החברה להתמקד בעיקר בפתיחת חנויות שיופעלו על-ידי חברות בנות ולא על-ידי זכיינים. במקביל, החברה בוחנת את מודל ההפעלה של החנויות הקטנות תחת המותג "מקס 20" המופעלות על פי רוב על ידי זכיינים, ואת האפשרות להרחיב את מערך זה ולפתוח חנויות נוספות. לצד פיתוח הפעילות בישראל, בוחנת החברה היתכנות להרחבת פעילותה מחוץ לישראל בטווח הארוך.
כלי נוסף לשיפור הרווחיות, מזהה מקס סטוק במעורבות יחידת הסחר של החברה בשווקים הבינלאומיים, אשר מאפשרת לה להרחיב את מערך היבוא הישיר, במקום לרכוש סחורה מיובאת מספקים מקומיים. החברה פועלת בשנים האחרונות להגדלת נתח המוצרים המיובאים באופן ישיר ושואפת להעלות אותו מ-50% היום, ל- 70% מכלל המוצרים המשווקים בחנויות. בנוסף, תבחן החברה את האפשרות להקים מערך אונליין, ואת העיתוי הנכון להקמתו ותפעל להקמת מועדון לקוחות במטרה לתרום לנאמנות ולחווית הקנייה של קהל הלקוחות.
מקס סטוק שהונפקה בספטמבר החולף לפי שווי 1.7 מיליארד שקל נסחרת לפי שווי של 1.97 מיליארד שקל. עלות שכרם של 5 בכירי החברה שבשליטת (27.64%) אייפקס, הסתכמה ב-2020 ב-8.4 מיליון שקל. עלות שכרו של אורי מקס, המכהן כמנכ"ל משותף ומחזיק ב-17.5% מהחברה, עמדה על 4.67 מיליון שקל כש-2.4 מיליון שקל מהסכום מענק ו-2.27 מיליון שקל כדמי ניהול.