תוכנית מתאר חדשה בדרך להפוך את היישוב הערבי בגליל המערבי לעיר. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז צפון החליטה אתמול (ב') להפקיד להתנגדויות הציבור תוכנית שכוללת תוספת של 3,500 יחידות דיור למועצה המקומית אעבלין שליד היישובים שפרעם וטמרה. התוכנית מאגדת שלוש תוכניות מפורטות גדולות לעיבוי היישוב הוותיק והרחבתו, המקודמות במקביל במוסדות התכנון, והיא חלק מהחלטת ממשלה לקידום בנייה במגזר.
מצוקת הדיור במגזר הערבי בישראל מאופיינת, בין היתר, בבנייה לא חוקית, ריבוי קרקעות פרטיות וחסמי בנייה - סוגיה שנידונה בממשלה לאורך השנים ובמהלכן קודמו כמה תוכניות בנייה על קרקעות מדינה ביישובים ברחבי הארץ. ב-2014 גיבש שר האוצר דאז, יאיר לפיד, את צוות 120 הימים, שביוני 2015 פרסם דו"ח עם המלצות לקידום הבנייה במגזר במסגרת תוכנית חומש, והוקצבו לו כ-1.2 מיליארד שקל, אולם רק כשליש ממנו נוצל עד כה.
ב-2016 אומצה התוכנית ובעקבות זאת נולדה החלטה 922 לקידום בנייה במגזר, שקיבלה תוקף עד שנת 2020. השנה הייתה אמורה להיות האחרונה במסגרתה תקודם בנייה במגזר מכוח תוכנית החומש, אולם בימים אלה מקדם המשרד לשוויון חברתי יחד עם משרדי הממשלה השונים מהלך להאריכה בשנה נוספת.
1 צפייה בגלריה
מהלך להארכת תוכנית החומש לטיפול במצוקת הדיור של המגזר הערבי
מהלך להארכת תוכנית החומש לטיפול במצוקת הדיור של המגזר הערבי
מהלך להארכת תוכנית החומש לטיפול במצוקת הדיור של המגזר הערבי
(צילום: חסן שעלאן)
כיום מונה היישוב כ-13 אלף איש ב-3,000 משקי בית בלבד והתוכנית מבקשת כמעט לשלש את היקף האוכלוסייה ל-34 אלף תושבים, בין היתר באמצעות הרחבת שטח הפיתוח בכ-2,000 דונם (כ-62% משטח הפיתוח כיום). לצורך כך המליצה הוועדה המחוזית על שינוי תוכנית המתאר המחוזית, כך שתאפשר את התפתחותו כיישוב עירוני מרכזי עם תשתיות לתעסוקה, שירותים לציבור ושטחי ספורט, פנאי ונופש. מהוועדה נמסר כי "לכל אורך הליך התכנון השתתפו תושבי אעבלין והנהגה של היישוב".

בנייה בצפיפות גבוהה

התוכנית כוללת אופי בנייה בצפיפות גבוהה יחסית של מינימום 6 יחידות לדונם. בנוסף מתוכנן אזור תעשייה בצפון היישוב על שטח של 330 דונם עם 470 אלף מ"ר לשטחי בנייה, וכן פארק עירוני נרחב על שטח נרחב של 260 דונם. הכניסה ליישוב מהדרך האזורית (מספר 781) תכלול שימושים מעורבים של מגורים ותעסוקה. המרכז הוותיק מיועד להתחדשות כמרחב עבור הולכי רגל ולשימור המורשת הבנויה של אעבלין.
מתכנן מחוז צפון במינהל התכנון, אדריכל יהונתן כהן ליטאנט, ציין כי "התוכנית הכוללנית, שתוכננה על ידי אדריכל פרופ' אלי פירשט, היא חלק מהמאמץ של השלמת נדבך התכנון הכוללני ליישובי מחוז צפון, תוך מתן דגש על הכוונת הישובים הערביים הגדולים לעבר תשתית עירונית מודרנית, יצירת מלאי מספק של עתודות זמינות לפיתוח, הבטחת איכות החיים של התושבים ושמירת נכסי הסביבה והנוף של המחוז".
יו"ר הוועדה המחוזית צפון, אוֹרי אילן, הוסיף: "אִעבלין מקבלת לידיה תוכנית שיכולה להוות מנוף לצמיחה חברתית וכלכלית, ועתה בידי ההנהגה שלה, כפי שהובילה עד כה את תהליך התכנון המורכב הזה, המפתח לממש את קפיצת המדרגה המונחת לפִתחה. עם השלמת המסגרת התכנונית לפיתוח עתידי של הישוב, שהופך לעיר, על ההנהגה לשים את עיקר המאמץ בעיבוי ובחיזוק פנימה, התחדשות ומיצוי שטחי הישוב הוותיק ושיפור איכות החיים והסביבה. אתגר נוסף ליישוב ולהנהגתו, כמו גם לערים הסמוכות, טמרה ושפרעם, הוא התנעת חשיבה ותכנון השלב הבא, שבו יתגבשו מטבע הדברים שלושת הישובים למרקם עירוני אחד מתפקד ותוסס".