תקופת הקורונה העלתה את מודעות הציבור לאופן בו ניתן לנסח צוואה. בתקופה האחרונה התקבלו ברשם הירושה פניות רבות מהציבור על אופן עריכת הצוואות שנבעו בשל משבר הקורונה.
לדברי עו"ד בנצי פיגלסון, סגן האפוטרופסה הכללית "רשם הירושה נתן מענה לציבור גם בתקופת התפשטות נגיף הקורונה ופעל להקל על הציבור ככל שניתן. בין השאר, עלו טפסים מקוונים חדשים, בוטל אימות החתימה אצל עו"ד, ניתנה גישה למבקשים לעיון בצו שניתן מהאזור האישי הממשלתי, ובימים אלו אנו פועלים להקמת תשתית להפקדת צוואות מרחוק למשמרת אצל רשם הירושה. הכל כדי לאפשר את השירות גם לאלה שלא יכולים להתייצב במשרדנו בתקופה זו".
3 צפייה בגלריה
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה
(צילום: shutterstock)
על מנת לסייע למי שתוהה כיצד לעשות זאת, גיבשנו באמצעות רשם הירושה תשובות לגבי שאלות שכיחות באשר לאופן הכנת הצוואות.
3 צפייה בגלריה
אינפו צוואה
אינפו צוואה
(צילום: shutterstock)
כיצד ניתן לערוך צוואה בימים אלה?
החוק קובע ארבע דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:
1. צוואה בכתב ידו של המצווה.
2. צוואה בפני עדים.
3. צוואה בפני רשות.
4. צוואה בעל פה.
כיצד עורכים צוואה בכתב יד?
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה במו ידיו, ללא עלויות כספיות. צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של "המצווה", לכלול את התאריך בה נחתמה ולהיחתם על ידו.
האם יש צורך שעדים יחתמו על צוואה בכתב יד?
עריכת צוואה בכתב יד אינה מצריכה חתימה או אישור של אף גורם מלבד "המצווה" עצמו.
האם ניתן להקליד את הצוואה במחשב, להדפיסה ולחתום עליה - והיא תיחשב כצוואה בכתב יד?
צוואה שחלקה או כולה מודפסת לא יכולה להיחשב כצוואה בכתב יד. על "המצווה" לחתום באופן פיזי בעצמו על הצוואה
לא. הצוואה צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של "המצווה", כולל תאריך. צוואה שחלקה או כולה מודפסת לא יכולה להיחשב כצוואה בכתב יד. על "המצווה" לחתום באופן פיזי בעצמו על הצוואה.
אשתי ואני רוצים לעשות צוואה הדדית, שעל פי הוראותיה אנו מורישים אחד לשני את הרכוש עם פטירת אחד מאיתנו, כאשר רק לאחר פטירת שנינו הרכוש יעבור לילדים. האם ניתן שרק אחד מאיתנו יכתוב את הצוואה במסמך אחד ושנינו נחתום או שכל אחד צריך להכין צוואה בכתב ידו?
צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף. כאשר צוואה הדדית נעשית בכתב יד, היא נחשבת כצוואה רק עבור בן הזוג שכתב אותה בכתב ידו. לכן, יש להקפיד שכל אחד מבני הזוג יכתוב את דברי צוואתו בכתב ידו, יציין את התאריך ויחתום בסופה.
איך עושים צוואה בעדים?
צוואה בעדים ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס, יש לציין בה תאריך החתימה ועליה להיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. על העדים לחתום ולאשר באותו מעמד על פני הצוואה שהמצווה חתם והצהיר בפניהם שזו צוואתו. על המצווה והעדים להיות נוכחים ביחד במעמד החתימה ולא ניתן לחתום בפני עד אחד ואחר כך בפני עד אחר.
מי יכול לשמש כעד לצוואה?
אדם בגיר וכשיר יכול להיות עד לעריכת צוואה. העדים לא יכולים להיות זוכים על פי הצוואה או בני זוגם של הזוכים, ורצוי שלא יהיו בני משפחה אחרים של הזוכים. חייבים להיות שני עדים לעריכת הצוואה, ואין חובה שאחד מן העדים יהיה עורך דין, או שעורך דין יחתום על הצוואה.
3 צפייה בגלריה
צוואה בעדים ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס
צוואה בעדים ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס
צוואה בעדים ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס
(צילום: shutterstock)
האם בתקופת הקורונה ניתן שהעדים יראו את חתימת הצוואה בשיחת וידאו ויחתמו לאחר מכן על הצוואה?
המצב המשפטי היום לא מאפשר שהעדים יצפו בעריכת הצוואה באמצעות שיחת וידאו, שכן המצווה והעדים חייבים להיות נוכחים ביחד במועד החתימה על הצוואה.
מהי צוואה בפני רשות?
צוואה בפני רשות היא צוואה שניתן לעשותה בפני רשות שהיא שופט, דיין, רשם לענייני ירושה או נוטריון, שכן על פי דיני הירושה נוטריון הוא במעמד של רשות. בתקופת הקורונה לא ניתן לערוך צוואות בפני שופט, דיין או רשם לענייני ירושה ויש לעקוב אחרי ההנחיות ברשויות השונות.
האם המצווה חייב לחתום על צוואה שנעשית בפני נוטריון?
ניתן לעשות צוואה נוטריונית גם ללא צורך בחתימה פיזית של המצווה אלא רק של הנוטריון. בצוואה מסוג זה אין צורך בעדים.
האם אדם שעשה צוואה בחיים חייב להפקיד אותה למשמרת אצל רשם הירושה?
צוואה תקפה גם ללא הפקדתה אצל רשם הירושה, אך על מנת להבטיח שהצוואה תמומש לאחר הפטירה ניתן ורצוי להפקידה. כדי להפקיד צוואה אצל רשם הירושה, בימים שבשגרה וגם בתקופת הקורונה, יש להזמין תור באתר האינטרנט של רשם הירושה
צוואה תקפה גם ללא הפקדתה אצל רשם הירושה, אך על מנת להבטיח שהצוואה תמומש לאחר הפטירה ניתן ורצוי להפקידה. כדי להפקיד צוואה אצל רשם הירושה, בימים שבשגרה וגם בתקופת הקורונה, יש להזמין תור באתר האינטרנט של רשם הירושה. בימים אלה, מקדם רשם הירושה פיתוח של מערכת טכנולוגית להפקדת צוואה מרחוק.
למה רצוי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה?
רשם הירושה שומר את הצוואות בכספות ממוגנות ואחראי לשמור עליהן באופן מיטבי. רשם הירושה פותח את הצוואה רק לאחר פטירת האדם ומודיע על כך לזוכים. בנוסף, החל מחודש אוגוסט 2019, על מנת להבטיח את שמירת הצוואה גם בעת התרחשות אירוע אסון המוני (למשל, רעידת אדמה או שריפה), בעת ביצוע ההפקדה ולפני הכנסתה לכספת, הצוואה נסרקת ומוצפנת כך שאין לאיש גישה אליה. כך נשמר העתק סרוק מהצוואה במקרה שהצוואה הפיזית תושמד.
מהי צוואה בעל פה?
צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב. אפשרות זו נועדה למקרים בהם מדובר באדם הנוטה למות ואין לו יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות. ככלל יש לערוך צוואה באחת משלושת הדרכים האחרות שכן צוואה בעל פה היא צוואה הנחשבת "בעייתית" מבחינת הוכחת תקינותה.