פתיחת הזרמת הגז ממאגר תמר
(צילום: נובל אנרג'י)

רשות התחרות, בשיתוף משרדי המשפטים והאנרגיה, דורשת היום (ב') שהשותפות במאגר הגז תמר יתקנו את ההסדרים ביניהן באופן שיסיר זכויות וטו על מכירת גז טבעי. התיקון יוביל לכך שדלק, נובל וישראמקו לא תחזקנה בזכות וטו על החלטות שיווק גז ממאגר תמר, ואף אחת לא תוכל למנוע מחברתה מכירה של גז ללקוח כלשהו. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות, אזי המדינה תתערב ותכפה מכירה סלקטיבית, כלומר גם של חלק מהשותפות ומבלי לקבל הסכמה מלאה.
כפי שפורסם ב"כלכליסט", ההתערבות של הרגולטורים מגיעה בעקבות פנייה של תמר פטרוליום לממונה על ההגבלים (16.75% במאגר), זאת לאחר שדלק קידוחים ונובל אנרג'י סירבו לאשר מכירה של חוזה גז קטן חדש לחברת החשמל. תמר פטרוליום הציעה לחברת החשמל מכירת גז במחיר מופחת (סביב 4.8 דולר ליחידת חום), אולם דלק קידוחים ונובל אנרג'י סרבו לאשר את המכירה בטענה שכל חוזה חייב לקבל הסכמה של כלל המחזיקות במאגר. תמר פטרוליום עתרה בנידון לממונה על ההגבלים יחד עם ישראמקו (28.75% במאגר).
על פי הנטען בתלונה, התנהלות נובל ודלק עומדות בניגוד לשתי הוראות: הראשונה מתייחסת לנובל אנרג'י, עליה אסרו הוראות מתווה הגז להחזיק בזכות וטו במכירת גז ממאגר תמר לאחר שאחזקותיה ירדו ל-25%; השנייה עוסקת בדלק קידוחים, בנוגע אליה נקבע שכחלק מתנאי החלטת הפטור מהסדר כובל שניתן על ידי הממונה על ההגבלים באוגוסט 2006, שאישרה את השותפות בתמר, דלק וישראמקו לא יוכלו למנוע לבדן קבלת החלטות בתמר.
ברשות התחרות טוענים שלאחר דיונים משותפים, שכללו גם קבלת התייחסויות מהשותפות בתמר, הודיעו נציגי המשרדים לשותפות שבטרם יביעו את חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים, הם מאפשרים לצדדים להגיע להסכמות שייתרו את הצורך של המדינה לנקוט עמדה פורמלית.