באתר רשות המיסים נפתחה הערב (יום ג') האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, בגובה של עד 15,000 שקל. זאת במסגרת יישום רשת הביטחון הכלכלית. ניתן להגיש את הבקשה עד ל-25 בנובמבר, 2020, והמענק ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק.
המענק מיועד לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בחודשים מאי-יוני 2020 בשל התפרצות נגיף הקורונה, בשיעור של 40% לפחות לעומת התקופה המקבילה ב-2019. סכום המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, הגבוה מביניהם, עבור כל אחד משני חודשי הזכאות.
(צילום: shutterstock)

מהסכום הכולל יקוזז המענק ששולם במהלך חודש יולי האחרון, בסכום של עד 7,500 שקל, שהיה תשלום ראשון על חשבון המענק עבור החודשים מאי-יוני 2020. בהתאם לחוק, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק, או שאין זכאות למענק לחודשים מאי-יוני, לא תחול דרישה להשיב את ההפרש.
המענק החדש מיועד לעצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה, שסך ההכנסה החייבת שלהם בשנת 2018 או 2019 לא עלתה על 651,600 שקל, ושסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מהעסק בשנה הרלוונטית עולה על 714 שקל.
תנאי הזכאות למענק לעצמאים:
  • עצמאים שמלאו להם 20 שנים לפחות בשנת 2019.
  • יחידים שניהלו עסק בשנת 2019 והעסק היה פעיל עד ה-31 בדצמבר 2019 לפחות.
  • בחודשים מאי-יוני 2020 נרשמה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
  • העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו.
  • העוסק הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק לשנה זו.
תנאי הזכאות למענק לבעלי שליטה בחברת מעטים:
  • שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה.
  • החברה שילמה להם משכורת חצי שנה לפחות מיום ה-31 באוקטובר 2019.
  • אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשל הכנסתם.
הגשת בקשות למענק לתקופת הזכאות הבאה (יולי-אוגוסט 2020) עתידה להיפתח במחצית הראשונה של חודש ספטמבר הקרוב והרשות תודיע על המועד בימים הקרובים.