גיל הפרישה לנשים עמד לעלות כבר לפני שנים, ומי שייענשו בשל העיכוב הם 270 אלף הפנסיונרים העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות, שהפנסיות שלהם עלולות לספוג קיצוץ של 1.2% בינואר הקרוב. השבוע החלו הדיונים באוצר כדי להכין את החוק להעלאת גיל הפרישה, ובימים הקרובים צפויה פגישה בנושא עם ראשי ההסתדרות, שמציבים תנאים להעלאה.
את העלאת גיל הפרישה הוחלט לבצע כבר ב-‭2012‬ אך הביצוע נדחה פעמים רבות, וכבר לא ניתן לצמצם עוד את הגירעון של יותר מ-5 מיליארד שקל בקרנות הוותיקות. הגירעון גדל בכרבע מיליארד שקל מדי שנה ויחייב קיצוץ בתשלום הפנסיות. למה חשוב להעלות את גיל הפרישה ומה הקשר לתשלום הפנסיות? שאלות ותשובות.
2 צפייה בגלריה
מחיר הדחיינות: הגמלאים ייענשו בגלל עיכוב העלאת גיל הפרישה לנשים
מחיר הדחיינות: הגמלאים ייענשו בגלל עיכוב העלאת גיל הפרישה לנשים
מחיר הדחיינות: הגמלאים ייענשו בגלל עיכוב העלאת גיל הפרישה לנשים
(צילום: מוטי קמחי)
מהו גיל הפרישה כיום? לגברים 67. לפני 6 שנים גיל הפרישה לנשים נקבע בחוק על 64, אולם הוא עודנו 62. ועדות קבעו בשעתו שגיל הפרישה אף חייב להיות שווה לשל הגברים, אך לאחר שמונו עוד שלוש ועדות בשנים 2016-2011 נקבע שהוא יעמוד תחילה על 64 ורק לאחר מכן יוחלט אם להעלותו שוב.
אז למה הוא לא עלה ל-64? התנגדו למהלך ארגוני נשים רבים וכן חברי וחברות כנסת, מחשש שנשים המועסקות בעבודות כפיים קשות לא יוכלו לעבוד עוד שנתיים. גם שר האוצר, משה כחלון, לא הסכים לצעד מעת שנכנס למשרד ב-2015. על פי הערכות, הסיבה פוליטית - כחלון חשש לאבד את תמיכתן של נשים רבות, שהיו רואות בהעלאת גיל הפרישה כפגיעה בהן. פסיקה של בג"ץ ולחץ כבד של הקרנות הוותיקות אילצו את האוצר להציג לממשלה מתווה להעלאה הדרגתית של גיל הפרישה.
מה יקרה אם גיל הפרישה יעלה אך כבר פרשתי בגיל 62? אם פרשת החודש בגיל 62 ובינואר יעלה גיל הפרישה ל-62 ו-4 חודשים, זכאותך לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי תושהה עד שתגיעי לגיל הפרישה המעודכן. גם גברים שפורשים לפני גיל 67 לא זכאים לקצבת זקנה.
מה הקשר בין העלאת גיל הפרישה לנשים לבין הצורך לקצץ בפנסיות לגמלאי הקרנות הוותיקות? העלייה החדה בתוחלת החיים בישראל בעשורים האחרונים. קרנות הפנסיה (ואגב גם ביטוח לאומי) נאלצו לשלם יותר כספים לפנסיונרים, שהאריכו ימים הרבה יותר מבעבר. הארכת תוחלת החיים בשנה אחת גורמת לתשלומי פנסיה נוספים בסך מיליארדי שקלים בשנה. ההפרשות לפנסיה לא גדלו והקרנות לא יכלו לעמוד בכך. במקום שאישה תקבל פנסיה מגיל 62 עד 80 או 82, נוצר מצב שנשים מקבלות היום פנסיה בממוצע עד גיל 84 וחצי.
מהו מתווה האוצר להעלאת גיל הפרישה? גיל הפרישה אמור לעלות בשלוש השנים הראשונות מ-62 ל-63, ול-65 בתוך 8 שנים נוספות. החל מ-2037 יעלה גיל הפרישה לנשים לפי העלייה בתוחלת החיים (מוערך שבחודש אחד כל שנה), אך הוא לא יעבור את גיל הפרישה לגברים, שכבר בעשור הבא עשוי להגיע ל-70. בשל שלוש מערכות הבחירות וקיומן של ממשלות מעבר, לא ניתן היה לחוקק את החוק ולהתחיל להפעילו.
ומה המצב היום? על פי החלטת ועדת הכספים, הנשענת על דרישת בג"ץ, יש להעלות את גיל הפרישה בינואר 2021. אחרת, יקוצצו הפנסיות של הגמלאים בקרנות הוותיקות בכ-1.2%, שהם בממוצע כ־150 שקל בחודש וכ-1,800 שקל בשנה. הקרנות הודיעו לעמיתים על הקיצוץ הצפוי החל מינואר, וכל פנסיונר עודכן בסכום שיקוצץ לו מדי חודש, בהתאם לגודל הפנסיה שהוא מקבל.