משבר הקורונה וסגירת החנויות השפיעו על תוצאות הרבעון הראשון של קבוצת פוקס, והיא מציגה ירידה בהכנסות והעמקה בהפסדים. למרות זאת, החליט היום (ה') דירקטוריון הקבוצה על חלוקת דיבידנד של 49 מיליון שקל.
ייתכן שההחלטה על חלוקת הדיבידנדים נבעה מכך שהקבוצה רושמת יתרת מזומנים של 511 מיליון שקל ותיק ניירות ערך של 393 מיליון שקל - שיחד מסתכמים ביתרת מזומנים של 911 מיליון. סך האשראי לטווח קצר וארוך - 859 מיליון שקל.
1 צפייה בגלריה
הראל ויזל, המנכ"ל והבעלים של קבוצת פוקס
הראל ויזל, המנכ"ל והבעלים של קבוצת פוקס
הראל ויזל, המנכ"ל והבעלים של קבוצת פוקס
(צילום: דימה טליאנסקי)
בתוך כך, ח"כ בצלאל סמוטריץ' צייץ בטוויטר לאחר הפרסום כי "לא בשביל זה ניתן תקציב העתק לתמיכה בעסקים במשבר הקורונה". עוד כתב כי "כשדרשנו בוועדת הכספים להתנות את המענק בהתחייבות לא למשוך דיבידנד ולא להעלות שכר בכירים בדיוק לזה התכוונו. חבל מאוד ששר האוצר התנגד".
מכירות החנויות הזהות בתחום הספורט עלו מ-92 מיליון שקל ל-104.7 מיליון שקל ברבעון, בעוד המכירות בחנויות הזהות בללין ובתחום האופנה נשארו זהות. במהלך הרבעון סגרה פוקס ארבע חנויות שילב.
הכנסות הקבוצה ירדו ב-3.6% ל-640.2 מיליון שקל. הרווח הגולמי של הקבוצה עלה ל-303.8 מיליון שקל (52.4% מהמכירות) בהשוואה לרווח גולמי של כ-275 מיליון שקל (54.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
החברה עברה להפסד תפעולי של 15.8 מיליון שקל לעומת רווח של 5.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. זאת, בשל סגירת החנויות, כשבמקביל רשמה הוצאות של כתשעה מיליון שקל המיוחסות למחצית השנייה של מרץ 2020 בגין שכר דירה, דמי נהול וארנונה, שהיא צפויה לקבל עליהן זיכוי ברבעון השני.
בחודש אפריל 2020, בתקופה שבה היו חנויות הרשת סגורות, סך הוצאות ההפעלה של רשת החנויות בארץ, ללא פעילות האונליין, עמדה על כ- 12-10 מיליון שקל (ללא עלויות פעילות האונליין). ההפסד של פוקס העמיק ל-37.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 9.3 מיליון שקל ברבעון מקביל.

חיזוק הקבוצה ברקע הקורונה

עם פרוץ משבר הקורונה נקטה פוקס במספר צעדים לחיזוק האיתנות הפיננסית של הקבוצה. החברה לקחה הלוואה בערבות מדינה בסך 60.6 מיליון שקל, לחמש שנים, כאשר בשנה הראשונה לא תצבור ההלוואה ריבית. תשלומי הקרן והריבית יתבצעו החל מהשנה השנייה בתשלומים חודשיים. ההלוואות צמודות לריבית הפריים. בנוסף, גייסה פוקס שתי הלוואות בסך של 200 מיליון שקל מהבנקים, למשך שלוש שנים, צמודות לריבית הפריים. לחברה אופציה להחזיר את ההלוואה לאחר שנה, ללא קנס פרעון מוקדם.
החברה מדווחת כי ויתור המנכ"ל, היו"ר וחברי הנהלה על שכרם באופן זמני בתקופת משבר הקורונה כאשר החנויות היו סגורות, הביא לחיסכון של 700 אלף שקל לחברה.
מכירות תחום האופנה ואופנת הבית של פוקס ירדו בכ-12% ל-322.6 מיליון שקל. הרוווח הגולמי של תחום האופנה ואופנת הבית קטן ב-13% ועמד על 177.2 מיליון שקל. שיעורו מהמחזור ירד ל-54.9% לעומת 55.6% ברבעון המקביל. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מהירידה במכירות קולקציית הקיץ שנמכרת ברבעון בשיעור רווח גולמי גבוה בהשוואה למכירות סוף עונת החורף עקב סגירת מרכזי המסחר החל מהמחצית השניה של חודש מרץ 2020.
סגירת החנויות שעצרה את המכירות הובילה להעמקת ההפסד התפעולי של המגזר ל-20.4 מיליון שקל לעומת הפסד של 5.6 מיליון שקל ברבעון מקביל. החברה אמנם פעלה לצמצום הוצאות ההפעלה בכל הקשור לשכר עבודה, שכר דירה, דמי ניהול ועוד, אך נדרשה להוצאות להפעלה מינימלית של הרשת, ביניהן הוצאות שכר עובדי מטה שלא הוצאו לחל"ת, הוצאות פחת והוצאות הפעלה אחרות. בנוסף, החברה רשמה הוצאות בגין ירידת ערך זיכיון מותגי קבוצת אורבן אאוטפיטרס בסך של שישה מיליון שקל בסעיף הוצאות מכירה ושיווק.
גם בחו"ל ירדו מכירות המותג פוקס ב-39% ל-7.8 מיליון שקל, כיוון שהחברה מכרה פחות סחורה לזכיינים בחו"ל בשל משבר הקורונה.
לעומת זאת, בתחום הספורט, כאמור, מציגה הקבוצה תוצאות חיוביות. במהלך משבר הקורונה ועם פתיחת החנויות, דיווחו הקניונים כי תחום הספורט משגשג ביחס לתחומי קמעונאות אחרים. פוקס פועלת תחת ריטיילורס עם המותגים נייקי ופוטלוקר. מכירות התחום ברבעון הראשון עלו ב-5.6% ל-130 מיליון שקל. העלייה במחזור המכירות בתחום הספורט נובעת מפתיחת חמש חנויות נייקי באירופה החל מתחילת מרץ, וכן מגידול במכירות החנויות הזהות.

כבר לפני חודש שבו מחל"ת מרבית עובדי החברה

חנויות הקבוצה נסגרו הן בישראל והן באירופה וקנדה, שם פועלת פוקס עם המותגים נייקי ופוטלוקר. הפעלת חנויות קמעונאיות היא עיקר פעילותה של קבוצת האופנה. החל מה-15 במרץ הפסיקה פוקס לשלם שכר דירה לקניונים ומרכזי המסחר ולאחר פתיחת החנויות הגיעה הקבוצה להבנות עם הקניונים על הקלות בשכר הדירה ותשלום דמי ניהול מופחתים.
בתקופת המשבר שקדה הנהלת החברה על תוכנית חזרה לשגרה במיקוד על מכירות, עובדים ושכר עבודה כדי להתאים את רמת ההוצאות להכנסות. החברה מדווחת כי התוכניות שהוכנו מבעוד מועד סייעו לקבוצה להשגת מוכנות מיטבית בעת החזרה והביאו למקסום תוצאות הפעילות. כמו כן, עד לאמצע מאי חזרו מחל"ת מרבית עובדי החברה.
במהלך המשבר הקבוצה ביצעה התאמות להזמנות של קולקציית עונת חורף 2021-2020 בהתאם לתחזית, והסחורה בדרכה לישראל - חלקה ייצא מהמזרח בחודשים הקרובים. פוקס לא צופה בשלב זה עיכובים בהגעת הסחורה.
במקביל, הקפיאה פוקס התקשרויות עם קבלני משנה, ספקים ויועצים, הקפיאה פעילויות שיווק, צמצמה הוצאות לוגיסטיקה ותפעול והפסיקה טיסות עובדים לחו"ל. במקביל, הוקפאו פרויקטים של בינוי חנויות, אך מאז החזרה לפעילות הם התחדשו.
למרות שאתר האונליין של הקבוצה, טרמינל איקס, המשיך לעבוד במהלך תקופת הקורונה בעוד החנויות היו סגורות, מציינת פוקס כי הפידיונות באתר במחצית מרץ 2020 בהשוואה לסך המכירות של הרבעון הראשון אינן מהותיות.
המאבק של ויזל ושל ראשי הקמעונאים האחרים שהובילו את המאבק הצליח, ולאחר מריבות רבות קיבלו הקמעונאים את מבוקשם והמדינה החליטה להעניק מענקים בגובה של עשרות מיליוני שקלים לחברות שהחזירו עובדים, בארבע פעימות, בין יוני לספטמבר.
פוקס תקבל כאמור בין 13 ל-18 מיליון שקל לאחר שהחזירה את מרבית העובדים שלה באפריל ובמאי. עבור עובד שהוחזר לעבודה החל מה-19 באפריל המעסיק מקבל 3500 שקל, ועבור עובדים שחזרו ביוני יקבל המעסיק 7500 שקל עבור כל עובד.
החברה לקחה הלוואה בערבות מדינה בסך 60.6 מיליון שקל, לחמש שנים, כאשר בשנה הראשונה לא תצבור ההלוואה ריבית. תשלומי הקרן והריבית יתבצעו החל מהשנה השנייה בתשלומים חודשיים. ההלוואות צמודות לריבית הפריים. בנוסף, גייסה פוקס שתי הלוואות בסך של 200 מיליון שקל מהבנקים לאומי והפועלים, למשך שלוש שנים, צמודות לריבית הפריים. לחברה אופציה להחזיר את ההלוואה לאחר שנה, ללא קנס פרעון מוקדם.