בנק ישראל הותיר היום (ב') את הריבית הבסיסית במשק בשיעורה הנוכחי - 0.1% לשנה. ריבית הפריים תישאר לפיכך 1.6% לשנה. החלטת הריבית היום הייתה האחרונה לפני החגים, אולם במקרה הצורך יכול בנק ישראל תמיד לבצע שינוי פתע בשיעור הריבית, אם ימצא צורך בכך נוכח המצב במשק והריביות בעולם.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בנק ישראל פרסם גם את תחזיותיו המעודכנות למשק הישראלי. בתרחיש האופטימי מניחים בבנק המרכזי כי ישראל תחזור החל מספטמבר לתוואי של הרחבת היקף הפעילות הכלכלית, כך שבסוף השנה רמת אי הפעילות של המשק תפחת ותתייצב בשיעור של מינוס 7%-8% - רמה שתימשך עד למציאת חיסון.
פרופ' אמיר ירוןפרופ' אמיר ירון
פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל
(צילום: אלכס קולומויסקי)

התרחישים למשק הישראלי

בבנק ישראל חוששים, בתרחיש הפסימי, כי ישראל עלולה לחוות גלי תחלואה שיובילו לגלי צמצום פעילות כל כמה חודשים, עד מציאת חיסון. כהנחת עבודה בלבד, בשני התרחישים, מציאת חיסון מתחילה להשפיע על הכלכלה רק במחצית השנייה של 2021, אז מתחילה התאוששות בכלכלה והמשק מתחיל להתכנס בהדרגה לכיוון רמת הפעילות הפוטנציאלית.
בתרחיש האופטימי התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ רק ב-4.5%. השליטה במגפה מאפשרת רמה גבוהה יחסית של פעילות כלכלית, כך שב-2021 צפויה הצמיחה להיות יחסית גבוהה - כ-6.0%, אך עדיין רמת הפעילות הכלכלית הממוצעת תהיה נמוכה בכ-5% ביחס למגמה שטרם המשבר.
שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על 0% וב-2021 על 0.4%. שיעור האבטלה הרחב בקרב גילאי 15 ומעלה צפוי להיות 11.6% בסוף 2020 ולרדת ל- 7.7% בסוף 2021, לעומת 10.5% ו-6.6% בהתאמה בתחזית יולי.
בתרחיש הפסימי התוצר ב-2020 צפוי להתכווץ ב-7%, ובשנה הבאה הצמיחה תסתכם ב-3% בלבד, כך שרמת הפעילות הממוצעת תהיה נמוכה בכ-10% מהמגמה טרום המשבר. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפוי לעמוד על 0.6%-, ועל 0.9% ב-2021. שיעור האבטלה הרחב צפוי לעלות ל-13.6% בסוף 2020 ולרדת ל-12.1% בסוף 2021.
בשני התרחישים, חטיבת המחקר מעריכה שהריבית צפויה לעמוד בעוד שנה בטווח שבין 0%-0.1%, בדומה לתחזית מתחילת יולי, אך ייתכן שבנק ישראל ירחיב או יאיץ את השימוש בכלי מדיניות קיימים או נוספים, כולל כלי הריבית, בהתאם להתפתחויות.

הצריכה הפרטית וההשקעות בצניחה

הצריכה הפרטית צפויה לרדת ב-7.5% ב-2020, על אף התאוששותה הצפויה החל מהרבעון השלישי. זאת, על רקע פגיעה צפויה בתעסוקה ובהכנסות, עלייה באי-הוודאות ומגבלות התו הסגול, אשר ימתנו את הביקושים. ב-2021 צפויה הצריכה הפרטית להתאושש ולצמוח ב-9% אולם עדיין רמתה תהיה נמוכה ביחס לרמה הנגזרת מהמגמה טרם המשבר.
ההשקעות צפויות לרדת ב-2020 ב-7.5% על רקע העלייה באי-הוודאות והצפי לירידה בפעילות, ולעלות ב-2021 ב-4.5%. היצוא צפוי לרדת ב-2020 ב-4.0%, כאשר התכווצותו עודכנה כלפי מטה על רקע נתונים טובים יחסית ברבעון הראשון והשני, ביחס לירידה הגדולה המוערכת בסחר העולמי. ב-2021 אנו מעריכים כי היצוא יצמח ב-4.0%.

הגירעון הצפוי ב-2020 - 13.2%

לעומת אלו צפויה הצריכה הציבורית לעלות ב-2020 ב-7.0% - בעיקר בשל תרומת חבילות הסיוע הפיסקאליות שאישרה המשלה לתמיכה בפעילות הכלכלית ובתעסוקה. גירעון הממשלה צפוי לעמוד ב-2020 על כ-13.2 אחוזי תוצר ויחס החוב לתוצר צפוי לעלות ל-75% (בדומה לתחזית יולי). ב-2021 צפוי הגירעון לעמוד על 8.2 אחוזי תוצר ויחס החוב-תוצר על 78%.
בצד המקורות, היבוא צפוי להתכווץ אף הוא ב-2020, בשיעור של 7.5%, ולצמוח ב-7.0% ב-2021, על רקע התפתחות הצריכה הפרטית וההשקעות בשנים אלו.