בית המשפט למשפחה בחיפה דחה לאחרונה באופן חלקי תביעה שהגיש בן ממשיך במושב נגד אחיו, סביב לול שנבנה בחלקו בשני המשקים שלהם. בית המשפט קבע שהלול נבנה ברשות ההורים המנוחים, אך מכיוון שבכל מקרה מועצת הלול מחייבת פינוי לולים משטחי מגורים, הנתבע יפנה את השטח בטווח זמנים שנקבע בפסק הדין.
אביהם של האחים נפטר ב-2004 ואימם ב-2012. האח התובע קיבל את הזכויות במשק שלהם כבן ממשיך. הנתבע הוא בעל הזכויות במשק סמוך ועוסק בביצים. הלול שלו נבנה בחלקו על שטח משק ההורים ובחלקו על שטח המשק שלו.
התובע טען כי יש להורות לאחיו להימנע מלהיכנס לשטח המשק ולסלק את לול העופות שהקים בו. לדבריו, הוא לא נתן לאחיו רשות להשתמש בשטח והלול נבנה ללא היתר בנייה. הוא הוסיף כי גם אם ההורים נתנו לנתבע רשות לבנות את הלול, הם לא היו מוסמכים לעשות כן ללא הסכמת הסוכנות ורשות מקרקעי ישראל. לשיטתו, בניית הלול מהווה הסגת גבול, פגיעה בזכויותיו ובפרנסתו והפרה של הסכם ההתיישבות של התובע מול הסוכנות ורמ"י.
האח הנתבע טען מנגד כי בניית הלול הסתיימה באמצע שנות ה-80 ומאז ועד היום הוא עושה בו שימוש רציף. לדבריו, הוריו הרשו לו לבנות את חלק מהלול בשטחם כדי להימנע מעקירת מטע אפרסקים בשטח המשק שלו. הוא הסתמך על הרישיון הבלתי חוזר שניתן לו על ידי הוריו ולכן גם השקיע את הכספים הרבים בבניית הלול.

תרנגולתתרנגולת
תרנגולת
(צילום: shutterstock)

השופטת הילה גורביץ שינפלד קבעה שמהראיות עולה כי בניית הלול במשק ההורים נעשתה בהסכמתם וכי ניתן בהקשר זה רישיון שימוש בתמורה ולצמיתות.
עוד עלה כי ההורים המנוחים לא פנו מעולם לבן הנתבע בדרישה לפנות את הלול. תנאי הרישיון אף הועלו על הכתב וסוכמו בין האב לבין הנתבע ב-1990. בין היתר עולה מהמסמך כי האב קיבל בתמורה רשות להשתמש בחלק ממטע שנמצא במשק של הנתבע.
זאת ועוד, רפורמה חדשה במועצת הלול קובעת תנאים חדשים להקמת לולי תרנגולות ואם הנתבע יידרש לפנות את הלול לאלתר לא בטוח שתהיה לו אפשרות לבנות לול חלופי לפרנסתו.


עם זאת, הוכח כי על פי תנאי הרפורמה יש להוציא לולים אל מחוץ שטחי מגורים ולכן בשלב מסוים ממילא יידרש הנתבע לפנות את הלול. עוד הוכח כי בימים אלה מאתרים אנשי מועצת הלול והמושב שטחים פתוחים להעברת הלולים לשטחים פתוחים באזור.
השופטת ציינה כי במסגרת ההליכים הנתבע התחייב לפנות את השטח של התובע כשניתן יהיה לבנות לול חלופי, לפי תנאי הרפורמה.
בנסיבות אלה היא חייבה את הנתבע לפנות את השטח במשק שבחזקת התובע במועד שאליו התחייב בהליכים ולכל המאוחר במועד שבו יוקם ויאוכלס לול כלשהו של מי מחברי המושב לפי תנאי הרפורמה.