שיעור האבטלה הקובע לתשלום דמי אבטלה לשוהים בחל"ת ולמפוטרים בשל נגיף הקורונה ממשיך לרדת ועמד על 7.9% בכל חודש אפריל. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שפורסמו היום (ה'). אולם כעת כבר ברור שדמי האבטלה המיוחדים לא יבוטלו לפני סוף חודש יוני.
על פי החוק הקיים משולמים דמי אבטלה בשיעור של 70% מהשכר ערב הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום או פיטורים, וזאת על פי החוק שבתוקף עד ל-30 ביוני השנה. אולם, בחוק יש שני סייגים: והיה ושיעור האבטלה בחודש שלם יורד אל מתחת ל-10% - יקוצצו דמי האבטלה ב-10%, חודש לאחר החודש שבו התקיימה הירידה באבטלה - בשל ירידת שיעור האבטלה מתחת ל-10% בחודש שעבר תנאי זה מתקיים כבר מהחודש הנוכחי.
ביטול מוחלט של תשלום דמי האבטלה אמור להתבצע רק אם שיעור האבטלה יפחת מתחת ל-7.5% וגם אז הפסקת התשלום תתבצע רק חודש לאחר מכן. מאחר שבסוף חודש יוני יסתיים ממילא התשלום המיוחד על פי חוק הקורונה, לא צפוי עוד ביטול כזה לפני סיומו החוקי של התשלום. יצוין שהל מ-1 ביולי ישולמו דמי אבטלה על פי החוק הרגיל למי שפוטר או התפטר ועבד ב-12 מתוך 18 החודשים האחרונים.
1 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
(צילום: שירות התעסוקה)
נתוני הלמ"ס מגלים, כי במחצית השנייה של חודש אפריל מספר מחוסרי האבטלה אפילו עלה ב-1,100 מובטלים לעומת המחצית הראשונה של החודש - 322.7 אלף לעומת 321.6 אלף. שיעור האבטלה ירד מ-8% ל-7.9%. הסתירה כביכול נובעת משינוי במספר העובדים הכלולים בכוח העבודה.
עוד עולה מהנתונים כי שיעור האבטלה המורחב עומד עדיין על 10.6%, שהם 446.6 אלף עובדים שמחפשים על פי ההגדרה עבודה אך לא מוצאים, כאשר חלקם כנראה מצהיר על חיפוש עבודה אך לא ממהרים למצוא אותה, כך עוד שהם יקבלו דמי אבטלה עד לסוף החודש הבא.
שיעור האבטלה שאינו קשור במשבר הקורונה עלה במחצית השנייה של חודש אפריל ל-5.3% (218.7 אלף מובטלים) לעומת 4.7% במחצית הראשונה של אפריל (188.2 אלף מובטלים).
בסך הכל היו בישראל באפריל 6,710,300 בני 15 ומעלה, מהם נכללו בכוח העבודה רק 4,089,200 גברים ונשים, שהם 60.9%. מהנתונים מתברר גם, כי 124,000 ישראלים הפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020, חודש הסגר הראשון, שבו החל משבר הקורונה.