ירושלים היא העיר הגדולה הענייה ביותר בישראל. שני שליש מתושביה הם חרדים וערבים, וגם בתקופות שאינן משבריות שיעור העובדים בה קטן מהממוצע הארצי ושיעור העוני גבוה יותר. עם זאת, נתונים שמפרסם היום (ראשון) הביטוח הלאומי לקראת יום ירושלים, מצביעים על החמרה בעיר בתקופת הקורונה: שיעור מקבלי דמי אבטלה במרץ 2021 היה כ-9% מכלל מקבלי דמי אבטלה בישראל, בעוד שמקבלי דמי אבטלה בירושלים בינואר 2020 היוו כ-5% מכלל המקבלים בחודש זה.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
עוד עולה מהנתונים כי במרץ 2021 היו בירושלים כ-48 אלף מקבלי דמי אבטלה, לעומת 4.3 אלף בינואר 2020, יותר מפי 10. שיעור הנשים מתוך סך מקבלי דמי אבטלה בירושלים במרץ 2021 עמד על כ-42% לעומת כ-52% בירושלים בינואר 2020, ובכלל הארץ במרץ 2021.
1 צפייה בגלריה
עסקים סגורים ברחוב הילל בירושלים
עסקים סגורים ברחוב הילל בירושלים
שיעור המובטלים בירושלים ביחס לאוכלוסייה הוכפל
(צילום: אלכס קולומויסקי)
מקבלי דמי האבטלה בירושלים במרץ 2021 היו בעיקר נשואים, כ-62% (לעומת 54% בקרב כלל הארץ) וכ-30% היו רווקים. בינואר 2020 שיעור מקבלי דמי האבטלה הנשואים בירושלים היה גבוה יותר ועמד על כ-70%, ושיעור הרווקים היה נמוך יותר ועמד על כ-18%.
שיעור מקבלי דמי אבטלה בירושלים במרץ 2021 שהיו ללא ילדים היה קרוב למחצית לעומת כ-40% בינואר 2020. בקרב כלל הארץ במרץ 2021 שיעור מקבלי דמי אבטלה ללא ילדים היה למעלה ממחצית.
בתקופת הקורונה נרשמה עלייה משמעותית בשיעור מקבלי דמי אבטלה בקרב הצעירים. ירושלים מאופיינת בשיעור גבוה של צעירים לעומת כלל הארץ, ובמרץ 2021 היוו הצעירים בני 27 ומטה כ-29% מכלל מקבלי האבטלה בירושלים, בהשוואה ל-25% בכלל הארץ, לעומת כ-13% בינואר 2020. שיעור מקבלי דמי אבטלה המבוגרים בירושלים (בני 45 ומעלה) עמד על כ-27% במרץ 2021 לעומת כ-37% בינואר 2020.
במרץ 2021, בדומה לכלל הארץ, רק כשליש ממקבלי דמי האבטלה בירושלים היו זכאים למקסימום ימי הזכאות, קרי 175 ימים, כנובע מגיל מקבלי דמי אבטלה ומצבם המשפחתי. זאת בהשוואה לטרום הקורונה בינואר 2020, שאז כמחצית ממקבלי דמי האבטלה בירושלים היו זכאים ל-175 ימי אבטלה. כ-17% ממקבלי דמי האבטלה בירושלים במרץ 2021 היו זכאים ל-50 ימי דמי אבטלה (בדומה לשיעור זה בקרב כלל האוכלוסייה, שעמד על כ-15%) לעומת כ-6% ממקבלי דמי האבטלה בירושלים בינואר 2020.
ממוצע דמי האבטלה ליום בקרב מקבלי אבטלה בירושלים, עמד על 190 שקל בינואר 2020. במרץ 2021, ממוצע דמי האבטלה ליום בקרב כלל האוכלוסייה עמד על 179 שקל, גבוה בכ-8% מדמי האבטלה הממוצעים ליום בירושלים, שעמדו על 166 שקל ליום.
האוכלוסייה בירושלים מאופיינת ברמת עוני גבוהה, בהשוואה לשאר חלקי הארץ, על פי המדדים השונים. תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים כפולה בהשוואה ליתר חלקי הארץ – כ-41% לעומת כ-20% בהתאמה. כאשר מסתכלים על ילדים ונפשות, הפערים אפילו גבוהים יותר. תחולת העוני של ילדים בירושלים עולה על מחצית מהילדים. בקרב הקשישים הפער בין ירושלים לשאר חלקי הארץ אמנם גדול אך מעט מתון יותר. יחס פער העוני, המבטא את המרחק של הכנסת המשפחה מהכנסת קו העוני, דהיינו את עומק העוני, גבוה אף הוא בירושלים בהשוואה ליתר חלקי הארץ - 49.4% לעומת 42.6% בהתאמה.
בירושלים גרים כ-960 אלף מבוטחי הביטוח הלאומי. התפלגות לפי קבוצות גיל מראה כי האוכלוסייה בירושלים צעירה יותר. כך, שיעור המבוטחים עד גיל 29 בירושלים גבוה ביחס לממוצע הארצי - כ-59% מהמבוטחים בירושלים לעומת כ-48% בהתאמה. שיעור בני 0-9 מכלל המבוטחים בירושלים עומד על כ-23% לעומת כ-18% בכלל הארץ, ואילו שיעור בני 40-49, מגיע ל-9% בירושלים לעומת כ-12% בכלל הארץ. ההפרש בין שיעור בני ה-80 ומעלה נמוך - כ-2.5% בירושלים וכ-3.3% בכלל הארץ.