ביה"ד הארצי לעבודה פרסם פס"ד לפיו זכות השביתה של עובדי נמל אשדוד חוזרת לידי ההסתדרות והעובדים, והיא תכנס לתוקף בתחילת 2021. מדובר בפס"ד מפתיע, כיוון שביה"ד לעבודה לא נעתר בקלות לבקשות השבתת עבודה במתקן אסטרטגי חיוני, אולם עיון בפס"ד, עליו חתומים סגן נשיאת בית הדין השופט אילן איטח, יחד עם השופטת לאה גליקסמן והשופטת סיגל דוידוב-מוטולה, מעלה ש"שוכנענו כי השינויים המהותיים באופיו של הסכסוך ובנקודת הזמן עולים כדי שינוי נסיבות מהותי המצדיק את ביטול צו המניעה (כנגד השביתה - ל"ג) הזמני שהיה תלוי ועומד מאז שנת 2013".
עוד טוענים השופטים ש"צודקת ההסתדרות בטענתה כי הזכות לשבות אינה סעד שעליה לבקש. מצב הדברים הוא הפוך. התרשמותנו מהטיעונים שלפנינו היא כי יש לבטל את צו המניעה ולהורות כי הוא יפקע".
1 צפייה בגלריה
נמל אשדוד
נמל אשדוד
נמל אשדוד
(צילום: אבי רוקח)
לפיכך, ביה"ד הארצי לעבודה העניק לצדדים - ההסתדרות, המדינה, הנהלת נמל אשדוד וועד העובדים שלה - שהות להשלים מגעים עד לסוף 2020. בינואר כאמור יפקע צו המניעה שמונע השבתה או עיצומים בנמל, כאשר בכל אפשרות של השבתה מלאה או חלקית העובדים חייבים להודיע להנהלה חמישה ימי עסקים מראש.
ראשית הסכסוך בין הצדדים עוד בשנת 2013, אז ביקשו ההסתדרות וועד העובדים בנמל להשבית את העבודה בטענה שהמדינה מקימה מולם נמל פרטי מבלי להגיע עם העובדים להסכמות. מאז מתגלגלים הצדדים בין כותלי משרדי הממשלה ובתי הדין לעבודה, בניסיון למצוא פשרה שתניח את דעת כולם. באמצע 2018 הגיעו המגעים בין הצדדים לשיא שלילי עם השבתה של העבודה בנמלי חיפה ואשדוד והתבצרות של ראשי הוועדים וברמה שהמשטרה נאלצה לחפש אותם רק כדי להביא אותם לדיונים בביה"ד. בינתיים העבודות על בניית הנמל החדש באשדוד ("נמל הדרום") המשיכו ללא הפרעות, ועד למצב ששנה הבאה יפתח באשדוד נמל פרטי שיופעל ל-25 שנה על ידי TIL ההולנדית.
תזכורת: אחת השביתות שהייתה בעבר בנמל אשדוד
(צילום: רועי עידן)
שופטי ביה"ד לעבודה התייחסו היום בפס"ד שלהם למציאות החדשה, וכתבו ש"בעוד שבשלביו הראשונים של הסכסוך עסקו הצדדים באירוע - פתיחת נמל הדרום, שהיה אז בגדר עתיד רחוק, הרי שכעת ובין היתר נוכח הנסיבות האובייקטיביות שנכפו על הצדדים, הם הגיעו לנקודת זמן שבעטיה האירוע של פתיחת נמל הדרום מצוי "מעבר לסיבוב", מה שמוביל את השופטים למסקנה ש"שוכנענו כי השינויים המהותיים באופיו של הסכסוך ובנקודת הזמן עולים כדי שינוי נסיבות מהותי המצדיק את ביטול צו המניעה הזמני (נגד השביתה - ל"ג) שהיה תלוי ועומד מאז שנת 2013".
ביה"ד מדגיש שפס"ד לא מתיר השתוללות חסרת רסן, ולכן מבחינת השופטים "אין משמעות הדבר שעם פקיעת צו המניעה מוסרות כל המגבלות. כל שהדבר אומר הוא שהצדדים חוזרים ל"נקודת המוצא" שבה חלים הכללים הרגילים לנקיטת צעדים ארגוניים, ובכללם כי הצעדים הארגוניים נועדו אכן לקדם עילות לגיטימיות - בשלב זה העילות המדוברות; כי הצעדים הארגוניים יהיו בבחינת ה"צעד אחרון", קרי הם יינקטו רק לאחר שמוצה בתום לב המשא ומתן, לרבות במסגרת ההארכה שנקצבה לצדדים; כי קדמה להם התראה מספקת". בנודע לנזק שאולי ירשם למשק מהשבתה ביה"ד מחדד ש"אשר לטענות לשכת המסחר, ההתאחדות, החברה והמדינה בנוגע למאזן הנזקים ולהיות הנמל שירות חיוני - שביתה, מטבעם של דברים, עלולה לפגוע במעסיק ולעיתים אף בצדדים שלישיים. אלא שלעיתים, אין מנוס מכך והדברים ידועים - צעדים אלה הם האמצעי היחיד העומד לרשות העובדים ונציגותם כדי לנסות ולקדם את מבוקשם במשא ומתן".
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, אמר ש"זו החלטה חשובה במאבק שאותו אנחנו מובילים למען איתנותו של נמל אשדוד, ולטובת הביטחון התעסוקתי של העובדים. נמשיך בשיחות עד אשר נמצא את הפתרון הנכון ביותר. לא נמהר להפעיל צעדים ארגוניים, ונמשיך גם בעתיד לנהוג באחריות".
יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, אמר כי "התחייבתי בפני בית הדין בשם ההסתדרות, בשם העובדים ובשמי, כי אם וכאשר יהיו צעדים ארגוניים – הציבור והמשק לא ייפגעו. אני קורא לכל הצדדים לשנס מותניים בישורת האחרונה".
את ההסתדרות ייצגו בבית הדין לעבודה עו"ד אלעד מורג ממשרד עורכי דין אלעד מורג, ועו"ד סיון רדיאן מהלשכה המשפטית לאגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
הנהלת נמל אשדוד מסרה בתגובה ש"בית הדין הארצי לעבודה הסיר את צו המניעה האוסר על עובדי חברת נמל אשדוד לשבות וצו המניעה יפקע ב-31/12/2020. לאור התקדמות המו"מ ועל רקע המשבר הכלכלי, האבטלה הגואה במשק והתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה - אין מקום למהלכים קיצוניים ולא מידתיים כמו השבתה.
"ההסתדרות חייבת להתעשת ולנהוג באחריות ובשיקול דעת לטובת העובדים ולקוחות הנמל והבטחת פעילותו של הנמל בתקופה קשה זו. לעובדי הנמל יש אחריות כלפי הכלכלה הישראלית שלא ראוי שתפגע בשל אינטרסים צרים. חברת נמל אשדוד תמשיך לפעול במלוא המרץ להשלמת ההסכמים וסבורה כי ניתן לעשות זאת בפרק הזמן שקבע בית הדין, מבלי להידרש לסנקציות של שביתה. צו המניעה אולי יפקע ביום 31.12.20, אך בהתאם להחלטה על ההסתדרות לתת הודעה מוקדמת בת 5 ימי עסקים בטרם תעשה שימוש בזכות השביתה. על פי החלטת בית הדין הארצי לעבודה, השימוש בזכות השביתה יהיה רק כמוצא אחרון - קרי עם מיצוי המו"מ והצעדים יהיו מידתיים".