למרות העלייה בתחלואה והירידה היחסית בצריכה במשק, המחירים עולים. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי בשיעור של 0.2%. כך דיווחה אתמול (ו') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים 1.4%, תרבות ובידור 1.1% ותחבורה 0.8%. לעומת זאת, ירידת מחירים עונתית בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה 5.9%.
2 צפייה בגלריה
אנשים קונים בסופרמרקט
אנשים קונים בסופרמרקט
קניות בצל הקורונה
(צילום: דנה קופל)
מראשית השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6% וכך גם בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2020 לעומת יולי 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. האינפלציה בישראל עדיין נמוכה מיעד האינפלציה שקבעה הממשלה בשנים האחרונות - 1 עד 3 אחוזים בשנה.

הדירות השלימו עלייה של 1.9% בהשוואה לאשתקד

עוד פרסמה אתמול הלמ"ס את השינוי במחירי שוק הדירות, מחירים שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן.
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2020 - יוני 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2020 - מאי 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.4% ובכך השלימו עלייה של 1.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2019 - יוני 2019).
2 צפייה בגלריה
בניית דירות חדשות
בניית דירות חדשות
בניית דירות חדשות
(צילום: Shutterstock)
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי 2020 - יוני 2020 לעומת החודשים אפריל 2020 - מאי 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: מרכז 1.5%, תל אביב 0.5% ודרום 0.1%; לעומתם נמצאו ירידות מחירים במחוזות: צפון 0.4%, ירושלים 0.3% וחיפה 0.1%.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2020 יוני 2020 לעומת מאי 2019 - יוני 2019, נרשמה עליית מחירים בולטת במיוחד של 3.9% במחוז תל אביב; לעומתו במחוז חיפה נרשמה ירידת מחירים משמעותית למדי של 1.6%. יתרת המחוזות רשמו עליות וירידות מתונות בלבד.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן ירדו בחודשים מאי 2020 - יוני 2020 לעומת אפריל 2020 - מאי 2020 ב-2.0% ובכך השלימו ירידה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2019 - יוני 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) והשתתפו בחישוב מהווה 40.8% בהשוואה ל-36.9% בתקופה הקודמת (אפריל 2020 - מאי 2020).
המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השני של שנת 2020 על 1,526.4 אלפי שקלים. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1,621.4 אלפי שקלים.
פורסם לראשונה: 13:59, 14.08.20