המיסים שנגבו ממשאבי הטבע בישראל הסתכמו ב-741 מיליון שקל בלבד עד סוף חודש יוני 2021, כך מדווחת היום (שני) רשות המיסים. המשמעות: "קרן העושר", שהוקמה כדי שניתן יהיה לחסוך בה את כספי המיסים שמשלמות החברות שמפיקות את הגז ומנצלות את משאבי הטבע של ישראל - עדיין לא מופעלת, למרות שהייתה אמורה להתחיל לפעול כבר לפני כשנתיים. לפי רשות המיסים, סכום ההיטלים החלוטים צפוי להגיע למיליארד שקל במהלך שנת 2022, ואז ניתן יהיה למשוך את הכספים מהקרן לטובת האזרחים.
1 צפייה בגלריה
אסדת תמר
אסדת תמר
אסדת תמר
(צילום: רויטרס)

ועדת שרים לחקיקה אישרה אתמול תיקון לחוק קרן העושר, שאמור לאפשר לקרן, שאותה מנהל בנק ישראל, לגבות את כספי המיסים ממשאבי הטבע ולא לאפשר עוד לבעלי החברות הנהנות ממשאבים אלה בישראל לעכב עוד ועוד את התשלומים, עד שיתברר גובה המס הסופי שעליהן לשלם.
הקרן המיוחדת הוקמה בעיקר כדי לחסוך בה לעת הצורך את כספי המיסים שמשלמות החברות מפיקות הגז והמנצלות את משאבי הטבע של ישראל. תיקון החוק אמור היה לעלות בתחילת השבוע לוועדת שרים לחקיקה לאישור החלת דין רציפות, שיסייע לזירוז הפעלת הקרן, אך הדבר עדיים לא קרה. מדובר בגביית מאות מיליוני שקלים לקרן באופן מיידי, וכך ניתן יהיה לנצל את כספיה לאחר שיהיו בה מיליארד שקל ויותר לטובת תושבי ישראל, בעיקר בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.
בחטיבה הכלכלית ברשות המיסים מעריכים כי סך גביית ההיטלים המצטברים על בסיס מזומן יגיע השנה למיליארד שקל. סך ההכנסות החלוטות מהיטלים צפויות לעבור את מיליארד השקלים במהלך שנת 2022 (לאחר קבלת דוחות ההיטל השנתיים לשנת 2021).
סכומי ההיטלים המצטברים שניגבו בפועל בסוף כל שנה לפי רשות המיסים: 129 מיליון שקל ב-2011, 235 מיליון שקל ב-2012, 334 מיליון שקל ב-2013, 334 מיליון שקל ב-2014, 459 מיליון שקל ב-2015, 459 מיליון שקל ב-2016, 459 מיליון שקל ב-2017, 448 מיליון שקל ב-2018, 474 מיליון שקל ב-2019, 486 מיליון שקל ב-2020, וכאמור 741 מיליון שקל בסוף יוני 2021 - כלומר גבייה של 255 מיליון שקל מתחילת השנה - אז התחילה שותפות תמר לשלם את מס ששינסקי, שהוערך בעשרות מיליוני דולרים לחודש. לכן לפי הערכות סבירות ניתן היה להניח שבאמצע 2021 כבר יצטברו בקופת הקרן מיליארד שקל.
בחטיבה הכלכלית ברשות המיסים מעריכים כי סך-כל ההכנסות הנומינליות מהיטל רווחי נפט וגז (ללא היטל רווחי יתר על משאבי טבע אחרים) בין השנים 2021 ל-2064 יסתכמו ב-44 עד 53 מיליארד דולר.
לפי רשות המיסים, תחזית זו נמוכה מהתחזית שפורסמה לפני כשנה מהסיבות הבאות: בתחזיות האחרונות שפורסמו על-ידי תאגידי הנפט נחזתה ירידה במחירי המכירה של הגז בהשוואה לתחזיות שפורסמו על ידם לפני כשנה, וקיים צפי להמשך ירידת מחירי המכירה של הגז בטווח הזמן הקצר עד הבינוני אף מעבר לתחזיות תאגידי הנפט. לאור זאת, בוצעה הפחתה נוספת במחירי המכירה שבתחזית המינימום ביחס לתחזיות של תאגידי הנפט.