תזכורת: מחאת עובדי אל על נגד הפיטורים
(צילום: timur Bakiyev)
מכה נוספת לאל על: רשות שדות התעופה דורשת מהחברה תשלום מיידי של חובות בגין שימוש בשדה התעופה, בגובה עשרות מיליוני שקלים. מדובר בחובות שצברה אל על מאז פברואר האחרון, לאחר שבמשך 3 החודשים האחרונים לא הגיבה לדרישות התשלום של רש"ת.
החוב הוא תוצאה של אי-תשלום אגרות שכירת שטחים למשרדי מטה אל על; אגרות על חניות מטוסים, על המראות ונחיתות, וכיו"ב. רשות שדות התעופה, שבדומה לאל על גם פעילותה מושבתת בעקבות הפסקת הטיסות, סובלת מהכנסות אפסיות והוציאה 70% מעובדיה לחל"ת או חופשה - ומנסה כעת לגבות חובות כדי להזרים כסף לקופתה הריקה.
אל על מצויה גם היא במשבר עמוק ומחכה לסיוע ממשלתי בסך 400 מיליון דולר, שבלעדיו - כפי שהצהירה - קיים חשש באשר להמשך קיומה. רוב עובדיה של אל על הוצאו לחל"ת, והחברה מעסיקה כיום 700 איש בלבד. בשלב זה עדיין לא ידוע אם יתקבל הסיוע, בשל מספר מחלוקות בין הבנקים לבין האוצר על חלוקת הביטחונות של אל על במקרה שלאחר הסיוע לא תתאושש ולא תיפרע את ההלוואה.
מחלוקת נוספת קיימת בין האוצר לבעלי המניות של אל על, באשר להיקף הזרמת ההון מהבעלים לחברה, ובין עובדי החברה להנהלה לגבי גזרות תוכנית ההבראה. מוקדם יותר היום התברר כי ההסתדרות השעתה את יו"ר ונציגי ועד העובדים של אל על, עובדה שתקשה עוד יותר על גיבוש הסכמות עם העובדים לגבי תוכנית ההבראה - שהיא תנאי לקבלת הסיוע מהמדינה.
מאל על לא נמסרה תגובה.