התמתנות בירידה בהיקף העסקאות - אבל השוק ממשיך לדשדש: בחודש אוגוסט נמכרו 2,777 דירות חדשות לציבור הרחב, לעומת 3,073 דירות חדשות שנמכרו בחודש יולי - ירידה של 9.6%. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). הירידה במכירות מגיעה בהמשך לירידה בשיעור גבוה יותר של כ-23% בחודש יולי לעומת יוני, שהיה מאופיין בהתאוששות חזקה בעקבות היציאה מהסגר הראשון. בסוף אוגוסט מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה על המדף עמד על כ-38,900 יחידות דיור - עלייה קלה לעומת החודש שעבר.
בהשוואה שנתית עולה מהנתונים כי באוגוסט 2019 נמכרו 2,928 דירות חדשות - ירידה של 5.2% בלבד. עם זאת, בהשוואה ל-2018 מדובר בעלייה שכן באותה השנה נמכרו בחודש זה רק 1,822 דירות חדשות. למעשה, קצב המכירות ביולי-אוגוסט דומה לממוצע בחודשים שקדמו למגפה, כאשר הקבלנים אף מדווחים על מכירות גבוהות יותר בחודש זה.
על פי הנתונים, 26.8% מסך הדירות שנמכרו באוגוסט 2020 היו במחוז המרכז, מתוכן 18.5% נמכרו בנתניה ו-18.1% בראשון לציון. 22% מסך הדירות שנמכרו היו במחוז הדרום, מתוכן 29.7% נמכרו באשקלון, 19.1% נמכרו בנתיבות ו-16.6% נמכרו בבאר שבע.
נדל"ן נדלן אילוס אילוסטרציהנדל"ן נדלן אילוס אילוסטרציה
כ-27% מהדירות החדשות שנמכרו היו במחוז מרכז. אילוסטרציה
(shutterstock)
יש לציין כי בשלושת החודשים האחרונים (יוני-אוגוסט) חל זינוק של לא פחות מ-73.8% במכירת דירות חדשות לעומת שלושת החודשים שקדמו להם (מרץ-מאי). עם זאת, צריך לקחת את הנתון הזה בעירבון מוגבל שכן חודשים אלה היו ערב הסגר הראשון, אז חלה צניחה משמעותית בהיקף העסקאות, גם לפי הסקירה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר.עם יציאת המשק מהסגר חזרו הישראלים למשרדי המכירות בחודש יוני. נתונים אלה יכולים להעיד על עתיד דומה בסגר שני - דשדוש בספטמבר ואוקטובר.
הקפיצה בהיקף העסקאות בחודשים יוני-אוגוסט אף השפיעה על המדידה השנתית: על פי הלמ"ס, ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2019-אוגוסט 2020) נרשמה עלייה של 11.8% במכירת דירות חדשות לעומת 12 החודשים הקודמים (ספטמבר 2018- אוגוסט 2019).
עם זאת, בחינת היקף הביקושים לדירות חדשות מציגה ירידה שנתית בשיעור של 3.5% (12 החודשים האחרונים לעומת 12 החודשים שקדמו להם). הסיבה לכך היא ירידה של 27.2% במספר החדשות שאינן למכירה (כלומר דירות בשיטת בנה ביתך ודירות במסגרת קבוצות רכישה). חישוב של שני הנתונים - דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שאינן למכירה אשר החלה בנייתן - מציג את מגמת הביקושים (כמות מבוקשת של דירות חדשות).
באוגוסט האחרון מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן עמד על כ-1,170 יחידות דיור - ירידה של 26.5% לעומת אוגוסט 2019, אולם מדובר בעלייה של 37.9% לעומת חודש יולי 2020. מדובר בעלייה קלה בביקושים בחודש אוגוסט לבדו בשיעור של 0.6% לעומת חודש יולי. לעומת התקופה המקבילה אשתקד חלה צניחה בביקושים לדירות חדשות בשיעור של 12.7%.
מתוך סך הדירות שלא למכירה כ-72.4% נבנו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ובנה ביתך). מתוכן, 38.3% נבנו במחוז צפון, 24.2% במחוז דרום, 18.4% במחוז המרכז, 9.8% במחוז חיפה, 3.9% במחוז תל אביב ו-3.7% בלבד במחוז ירושלים.