בית המשפט המחוזי מרכז נעתר היום (שני) בבוקר לבקשת נאמני חברת האחזקות קבוצת אלדד פרי, והרחיב את צו הקפאת ההליכים הזמני ל-15 חברות בנות בקבוצה. השופטת עירית וינברג נוטוביץ הוציאה צו הקפאת הליכים זמני לחברות הבנות בקבוצה והסמיכה את הנאמנים של חברת האחזקות לשמש גם כנאמני החברות הבנות.
כמו כן, הסמיכה השופטת את הנאמנים, עוה"ד אהוד גינדס ועו"ד גונן קסטנבאום, להפעיל את החברות אם יבחרו בכך. משמעות ההחלטה היא כי בשלב זה לא ניתן יהיה לפתוח בשום הליך משפטי נגד הקבוצה, ובכך היא קנתה לה למעשה שקט תעשייתי, שיאפשר לנאמנים לגבש פיתרון לרוכשים של הקבוצה.
אלדד פרי, בעל השליטה בקבוצת הנדל"ן אלדד פרי אלדד פרי, בעל השליטה בקבוצת הנדל"ן אלדד פרי
אלדד פרי, בעל השליטה בקבוצת הנדל"ן אלדד פרי
(צילום: עמית שעל)
הנאמנים ציינו אתמול כי "מרבית הפרויקטים של הקבוצה הם בשלב ראשוני של קרקע ותכנון או בשלבי ביצוע התחלתיים. לכן, בשלב הראשון נבחן את הסטטוס של כל פרויקט - בהיבט המשפטי, התכנוני, הרישויי, הקנייני והכלכלי. לאחר שתהיה לנו תמונה מלאה, נכין תוכנית מסודרת לשיקום ולהמשכיות של כל פרויקט והסדרת התחייבויותיו. מרגע שבית המשפט נתן צו פתיחת הליכים, זכויות הרוכשים ושאר הנושים נשמרות, כפי שהן, ואין חשש לפגיעה נוספת בהן".
הנאמנים של קבוצת אלדד פרי - מימין: עו"ד אהוד גינדס ועו"ד גונן קסטנבאוםהנאמנים של קבוצת אלדד פרי - מימין: עו"ד אהוד גינדס ועו"ד גונן קסטנבאום
הנאמנים של קבוצת אלדד פרי - מימין: עו"ד אהוד גינדס ועו"ד גונן קסטנבאום
(צילום: עמית שעל)
בנוסף, ביקשו הנאמנים באמצעות ד"ר איל בן זקן לדחות בקשה שהוגשה בשבוע שעבר למנות כונס נכסים זמני לפרוייקט שטרם נבנה של אחת מהחברות הבנות. הנאמנים ציינו כי "אין כל דחיפות בבקשה למינוי כונס נכסים זמני מכיוון שהנאמנים תפסו שליטה בקבוצת פרי, לרבות בחברות המשיבות ובנכסיהן. הנאמנים הם בעלי הסמכות והראיה הכוללת לקידום הליך של שיקום והשאת הערך לכלל הנושים, ולא רק לנושה ספציפי".
ביום חמישי שעבר בית המשפט המחוזי מרכז הוציא צו הקפאת הליכים לקבוצת אלדד פרי ל-60 יום. השופטת אישרה לנאמנים ליטול אשראי מאת הנושה חברת "גמי וחיים" עד לסך של שלושה מיליון שקל לתקופת הקפאת ההליכים.
צו הקפאת ההליכים ניתן בהסכמת אלדד פרי המיוצג על ידי ד"ר שלמה נס ועו"ד שי גליקמן ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס. חברת "גמי וחיים" שהגישה את הבקשה למינוי נאמן לקבוצה באמצעות עו"ד רונן נאוי ועו"ד יריב שי ישינובסקי, טענה שלקבוצה חוב של 218 מיליון שקל כלפיה. כמו כן, טענה כי לקבוצה חובות בסך כ-300 מיליון שקל לנושים אחרים.