רשת יינות ביתן תשלם 5 מיליון שקל (בשלב זה) לחברת לב ברון על חשבון ההלוואות בסך 35 מיליון שקל שסיפקה לטענתה לרשת יינות ביתן, בכפוף לאישור בית המשפט. עוד הוסכם כי הליך בקשת העיקול הזמני שהגישה לב ברון נגד הרשת ונחום ביתן יוקפא לחודשיים עד אמצע מרץ.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
ככל שבמהלך תקופת ההקפאה ייחתם ויושלם (קלוזינג) הסכם השקעה ביינות ביתן, ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על סכום יתרת ההלוואות. כמו כן, הוסכם כי סכום הפירעון החלקי (5 מיליון שקל - ל.ד) יקוזז מסכום יתרת ההלוואות שתידרש יינות ביתן לפרוע ללב ברון ו/או לנחום ביתן על פי כל הסכם או פסק דין שיינתן בקשר עם החזר ההלוואה.
1 צפייה בגלריה
(צילום: שוקה כהן)
הצדדים הבהירו כי אין בביצוע הפירעון החלקי כדי להוות הסכמה מצד לב ברון או מצד נחום ביתן בכך שההלוואות ניתנו על ידי לב ברון לנחום ביתן או כי נחום ביתן העמיד את ההלוואות כ"הלוואת בעלים" ליינות ביתן. בכפוף להסכמה על סכום יתרת ההלוואות לפירעון, תיפרע יתרת ההלוואות במספר תשלומים עד לסוף יוני 2021 ועם הפירעון יאשרו לב ברון ונחום ביתן כי אין להם כל טענות, דרישות או תביעות כנגד רשת יינות ביתן בגין ההלוואות. ההסדר וביצועו כפופים לקבלת אישורם של הבנקים המממנים של יינות ביתן לביצוע הפירעון החלקי עד ל-17 בינואר .
עוד הוסכם כי יינות ביתן מתחייבת שעד לתום תקופת ההקפאה לא תבוצע שום מכירה של נכסים של יינות ביתן ו/ או של חברות בנות בשליטתה, ולא יתבצע שום תשלום שאינו במהלך העסקים הרגיל של החברה. "בתום תקופת ההקפאה תודיע לב ברון לבית המשפט על חידוש ההליכים, אלא אם כן לפני אותו מועד יסכימו הצדדים אחרת, ובמקרה כזה יגישו הצדדים הודעה משותפת לבית המשפט". בית משפט התבקש לשריין מועד דיון למחצית השנייה של חודש מרץ 2021, להמשך דיון בבקשת העיקול שהגישה לב ברון, וזאת למקרה שבתום תקופת ההקפאה, לא יעלה בידי הצדדים להגיע להסדר כולל.
הבקשה לאישור ההסדר הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לשופט עודד מאור. השבוע התקיים דיון בבבקשה למתן צווי עיקול זמניים, שהוגשה לאחרונה במעמד צד אחד כנגד נחום ביתן ורשת יינות ביתן אותה ייסד, בטענה לאי החזר הלוואה בסך של כ-35 מיליון שקל. הבקשה למתן עיקולים הוגשה על ידי חברת לב ברון קומודיטיס, העוסקת בייבוא מלט וחומרי גלם לבנייה ונמצאת בבעלות מי שהיה ידיד של נחום ביתן, בנימין ברון. יש לציין כי בית המשפט לא הוציא צווי עיקול במעמד צד אחד.
בשבוע שעבר ביקש נחום ביתן מבית המשפט, באמצעות עו"ד ארז דר לולו ועו"ד עומר מאירי ממשרד ליפא מאיר, שלא להטיל על חשבונותיו עיקולים זמניים, אבל כן לקבל את הבקשה להטיל עיקולים זמניים על יינות ביתן. זאת, מאחר וטען כי רשת יינות ביתן תחת הנהלתה החדשה "מתכחשת באופן לא ראוי לחובתה לשאת בהחזר ההלוואות...התנהגותה של יינות ביתן תחת הנהלתה הנוכחית אינה הוגנת ואינה מקובלת". מנגד, טענה הרשת כי הגורם החייב לחברת לב ברון הוא נחום ביתן ולא הרשת, וכי מדובר בהלוואת בעלים של ביתן.
את לב ברון מייצג עו"ד גלעד ברגמן, את הרשת מייצג עו"ד ישראל פפר ממשרד מיתר, ואת נחום ביתן מייצגים עו"ד ארז דר-לולו ועומר מאירי ממשרד ליפא מאיר.