החל מהיום בבוקר (א') יכולים נוטלי הלוואות חדשות לדיור להצמיד שני שליש מההלוואה לריבית הפריים המצויה בשפל. הריבית הבסיסית בבנק ישראל עומדת על 0.1% לשנה ולפיכך ריבית הפריים היא 1.6% ועל פיה קובע כל בנק את גובה הריבית בהלוואה שהוא יעניק ללווה.

מדובר בהוראה שעליה הודיע בנק ישראל בחודש שעבר ומשמעותה הסרת מגבלות על מתן הלוואות לדיור בריבית משתנה.
2 צפייה בגלריה
משכנתא. אילוסטרציה
משכנתא. אילוסטרציה
משכנתא. אילוסטרציה
(צילום: Gettyimages)
בסוף דצמבר עדכן בנק ישראל כי קבע את ה-17 בינואר כמועד שבו יוסרו המגבלות הקיימות מזה שנים. המועד נקבע כדי לאפשר לבנקים להיערך לשינוי המהותי, שצפוי להוזיל בממוצע את החזרי הלוואות הדיור לתקופות ארוכות באלפי שקלים בשנה.
לאחר בחינת הערות חברי הוועדה המייעצת של בנק ישראל והערות הציבור, הפיקוח על הבנקים העביר ב-27 בדצמבר האחרון למערכת הבנקאית עדכון להוראת מתן הלוואות לדיור, אשר מבטל את המגבלה על חלק ההלוואה בריבית הפריים וקובע לוחות זמנים לכניסת התיקון לתוקף. בהנחיות נקבע כי ה-17 בינואר יהיה מועד תחילת ההוראות לנוטלי הלוואות חדשות.
עם זאת, בנוגע למיחזור הלוואה לדיור - בשל העומס התפעולי הפוטנציאלי, ועל מנת לאפשר למערכת הבנקאית להיערך באופן נאות, ביטול המגבלה לעניין הלוואה לדיור המיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה (בבנק בו נלקחה ההלוואה או באמצעות בנק אחר), יכנס לתוקף ב-28 בפברואר 2021.
כצעד משלים, מבוצעת בחינה בבנק ישראל בנוגע לשיטת החישוב וגובה מדרגות עמלת הפירעון המוקדם על הלוואות לדיור, שיוזיל את מחזור המשכנתא בבואו של לווה לנקוט בצעד זה. עדכון מנגנון עמלת פירעון מוקדם כרוך בתהליכי היוועצות מול משרד המשפטים, ומחייב את אישור שר האוצר וועדת הכספים בכנסת. הליך זה צפוי להיות מקודם במהלך שנת 2021.
בבנק ישראל ציינו, כי נותרו בעינן מגבלות נוספות על הלוואות לדיור, לרבות יחס גובה ההלוואה לשווי הנכס, גובה התשלום החודשי כחלק מהכנסת משק הבית והמגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה לפיה, לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.
2 צפייה בגלריה
יאיר אבידן
יאיר אבידן
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן
(צילום: דוברות בנק ישראל)
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ציין עם ההחלטה להסרת מגבלת ריבית הפריים, כי "נקטנו בצעד זה מתוך רצון להקל עם ציבור הלווים, תוך ראייה מערכתית מבוססת סיכון, המאזנת בין ניהול סיכוני הפרט לבין ניהול סיכוני התיק לדיור של סך המערכת הבנקאית ומשתנים מאקרו-כלכליים נוספים".
עוד אמר המפקח, כי "בכוחה של ביטול המגבלה להגדיל את הגמישות ומגוון האפשרויות העומדות בפני הלווים ואף להוזיל במידת מה את תשלום המשכנתא החודשי. במקביל חשוב להדגיש את חשיבות הצורך בשיקול דעת מוקפד של הלווה בעת בחירת סל משכנתא על מנת להביא בחשבון את העלויות והסיכונים הקיימים בכל אחד מהמסלולים האפשריים במבט צופה פני עתיד".