ביטול מגבלת הפריים: מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים בריאיון לאולפן ynet
(צילום: שחר גולדשטיין)

ביטול מגבלת הפריים במשכנתאות: ההקלות במגבלות על ריבית הפריים בהלוואות הדיור החדשות בלבד, שיתירו נטילת משכנתא שעד שני שליש מההלוואה יוכל להיות מוצמד לריבית הפריים, ייכנסו לתוקף ב-17 בינואר הקרוב. הפיקוח על הבנקים העביר היום למערכת הבנקאית עדכון להוראת מתן הלוואות לדיור, אשר מבטל את המגבלה על חלק ההלוואה בריבית הפריים וקובע לוחות זמנים לכניסת התיקון לתוקף.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בנוגע למיחזור הלוואה לדיור, בנק ישראל הודיע כי בשל העומס התפעולי הפוטנציאלי, ועל מנת לאפשר למערכת הבנקאית להיערך באופן נאות, ביטול המגבלה לעניין הלוואה לדיור המיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה (בבנק בו נלקחה ההלוואה או באמצעות בנק אחר), יכנס לתוקף בתאריך 28 בפברואר 2021.
1 צפייה בגלריה
משכנתא. אילוסטרציה
משכנתא. אילוסטרציה
משכנתא. אילוסטרציה
(צילום: Gettyimages)
כצעד משלים, בימים אלה מבוצעת בחינה בבנק ישראל בנוגע לשיטת החישוב וגובה מדרגות עמלת הפירעון המוקדם על הלוואות לדיור, שיוזיל את מחזור המשכנתא בבואו של לווה לנקוט בצעד זה. עדכון מנגנון עמלת פירעון מוקדם כרוך בתהליכי היוועצות מול משרד המשפטים, ומחייב את אישור שר האוצר וועדת הכספים בכנסת. הליך זה צפוי להיות מקודם במהלך שנת 2021.
בנק ישראל הדגיש כי נותרו בעינן מגבלות נוספות על הלוואות לדיור, לרבות יחס גובה ההלוואה לשווי הנכס (LTV), גובה התשלום החודשי כחלק מהכנסת משק הבית (PTI) והמגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה לפיה, לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "נקטנו בצעד זה מתוך רצון להקל עם ציבור הלווים, תוך ראייה מערכתית מבוססת סיכון, המאזנת בין ניהול סיכוני הפרט לבין ניהול סיכוני התיק לדיור של סך המערכת הבנקאית ומשתנים מאקרו-כלכליים נוספים.
"בכוחה של ביטול המגבלה להגדיל את הגמישות ומגוון האפשרויות העומדות בפני הלווים ואף להוזיל במידת מה את תשלום המשכנתא החודשי. במקביל חשוב להדגיש את חשיבות הצורך בשיקול דעת מוקפד של הלווה בעת בחירת סל משכנתא על מנת להביא בחשבון את העלויות והסיכונים הקיימים בכל אחד מהמסלולים האפשריים במבט צופה פני עתיד".