בין השנים 2020-2016 חלה עלייה של 3.1% בייצוג החברה הערבית בשירות המדינה ועלייה של 1.24% בייצוג יוצאי אתיופיה. כך עולה מדו"ח הגיוון והייצוג בשירות המדינה לשנת 2020 שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
נכון להיום, בשירות המדינה מועסקים כ-82,072 עובדים ב-100 יחידות, מתוכם: 10,848 עובדים מהחברה הערבית, המהווים כ-13.2% מכלל העובדים, ו-2,551 עובדים יוצאי אתיופיה, המהווים כ-3.1% מכלל העובדים. מבחינת שתי האולכוסיות האלה שירות המדינה עמד ביעדי הייצוג הממשלתיים, אלא שעמידתו ביעדים נובעת משיעורי ייצוג גבוהים במערכת הבריאות באופן שמטשטש את אי העמידה של מערכת משרדי הממשלה ברוב יעדי הייצוג הממשלתיים.
1 צפייה בגלריה
מתגייסים למען איציק סעידיאן
מתגייסים למען איציק סעידיאן
העמידה של ביעדי הייצוג של החברה הערבית בשירות המדינה נובעת משיעורי ייצוג גבוהים במערכת הבריאות
(צילום: מוטי קמחי )
בייצוג המגזר החרדי חלה עלייה של 0.4% בשנת 2020 ואילו שיעור הייצוג של אנשים עם מוגבלות עומד על 3.7%, שניהם מתחת ליעד הממשלתי (שבמגזר החרדי עומד על 7% מכלל הגיוסים לשירות הציבורי ו-5% ייצוג של אנשים עם מוגבלות). שיעור הייצוג של עולים חדשים נותר ללא שינוי. בשירות המדינה ישנם 3,072 עובדים עם מוגבלות, המהווים כ-3.7% מכלל העובדים, כאמור; 1,284 עובדים חרדים, המהווים כ-1.6% מכלל העובדים, ו-1,021 עובדים עולים חדשים, המהווים כ-1.2% מכלל העובדים.
עוד עולה מהדו"ח, כי למעלה מ-70% מהעובדים מהחברה הערבית מועסקים במחוז צפון וחיפה, לעומת 55% מהחברה הערבית המתגוררים במחוז צפון וחיפה. 57% מהעובדים החרדים מועסקים בירושלים, לעומת 30% מהמגזר החרדי המתגוררים בירושלים.
המרחק האווירי הממוצע בין ערי המשרות ליישובי המגורים של העובדים מהחברה הערבית הוא הגבוה ביותר, ועומד על כ-29 ק"מ, לעומת ממוצע של כ-17 ק"מ באוכלוסייה הכללית. המרחק הממוצע של יתר אוכלוסיות הגיוון נמוך מהמרחק הממוצע של האוכלוסייה הכללית.
עוד עולה מהדו"ח כי ייצוג החברה הערבית גבוה במקצועות הרפואה, לעומת הדירוגים המשפטיים, מהנדסים והסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר), בהם הייצוג נמוך משמעותית מהיעד הממשלתי לחברה הערבית.
נציבות שירות המדינה אומרת כי היא פועלת להגדלת הייצוג של כלל האוכלוסיות בשירות המדינה כך שישקף את החברה הישראלית, בכלל הדרגות והמשרות. מתוך חשיבות לשקיפות נתוני הגיוון והייצוג לציבור, מפרסמת נציבות שירות המדינה זו השנה הרביעית את דו"ח הגיוון והייצוג בשירות המדינה בו מובאים נתוני הייצוג של האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה, ולראשונה את מדד הגיוון התעסוקתי שהינו פרי פיתוח של אגף בכיר לבקרת ההון האנושי והאגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה, המדרג את יחידות שירות המדינה לפי קריטריונים אחידים.
עו"ד וסים חוסרי, רכז פרויקט ייצוג הולם בעמותת סיכוי, אמר בתגובה לדו"ח כי "העלייה בשיעור ייצוג האזרחים הערבים שנציבות שירות המדינה מתגאה בה היא עלייה של אחוז בלבד בשנה האחרונה. זו עלייה לא מספקת, בעיקר כי רובם המוחלט של העובדים האלו נקלטו במערכת הבריאות הממשלתית, ובעיקר בדרגים הזוטרים. להוציא את מערכת הבריאות הציבורית, ייצוג האזרחים הערבים בשירות המדינה נותר כמו בשנה שעברה: 7.7%. זה פחות מחצי משיעורם באוכלוסייה, ורחוק מהוראות החוק. לממשלה ולנציבות שירות המדינה יש כלים להעלות את ייצוג האזרחים הערבים בכלל, ובדרגים הבכירים, בפרט. צריך שהיא תפעיל אותם כדי ששנה הבאה נראה עלייה בייצוג של אזרחים ערבים בכל הדרגים ובכל המשרדים".